วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Yong Yuan Bu Hui Tou (永远不回头) Never Turn Back - Ke Zhen Dong, Michelle Chen, Steven Hao, Cai Chang Xian, Yan Sheng Yu, Wan Wan (Lyrics)

เพลง Yǒng Yuǎn Bù Huí Tóu (永远不回头) Never Turn Back
ศิลปิน Kē Zhèn Dōng (柯震东) Ko Chen Tung, Michelle (陈妍希Chén Yán Xī, Steven (郝劭文Hǎo Shào WénCài Chāng Xiàn (蔡昌宪), Yan Sheng Yu (鄢胜宇), Wan Wan (弯弯)
อัลบั้ม Nà Xiē Nián, Wǒ Men Yī Qǐ Zhuī De Nǚ Hái (那些年, 我们一起追的女孩) You Are the Apple of My Eye OST
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan Ltd.
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง

เนื้อเพลง

柯震东 (Kē Zhèn Dōng: เคอ เจิ้น ตง ร้อง)
在天色破晓之前 我想要爬上山颠
zài tiān sè pò xiǎo zhī qián  wǒ xiǎng yào pá shàng shān diān
ไจ้ เทียน เซ้อ พั้ว เสี่ยว จือ เฉียน  หว่อ เสี่ยง เหย้า ผา ซ่าง ซาน เตียน 

仰望星辰 向时间祈求永远
yǎng wàng xīng chén  xiàng shí jiān qí qiú yǒng yuǎn
หย่าง  ว่าง ซิง เฉิน  เซี่ยง สือ เจียน ฉี ฉิว หยง หย่วน

陈妍希(Chén Yán Xī / 鄢胜宇Yān Shèng Yǔเฉิน เหยียน ซี / เยียน เซิ่ง อวิ่ ร้อง)
*当月光送走今夜 我想要跃入海面
dāng yuè guāng sòng zǒu jīn yè  wǒ xiǎng yào yuè rù hǎi miàn
ตัง เยว่ กวง ซ่ง โจ่ว จิน เย้  หว่อ เสี่ยง เหย้า เยว่ ยู่ ไห่ เมี่ยน 

找寻起点 看誓言可会改变
zhǎo xún qǐ diǎn  kàn shì yán kě huì gǎi biàn
เจ่า สวิน ฉี เตี่ยน  คั่น ซื่อ เหยียน เข่อ ฮุ่ย ไก่ เปี้ยน

蔡昌宪 (Cài Chāng Xiàn: ไช่ ชาง เซี่ยน ร้อง)
年轻的泪水不会白流
nián qīng de lèi shuǐ bù huì bái liú 
เหนียน ชิง เตอะ เล้ย สุ่ย ปู๋ ฮุ่ย ไป๋ หลิว 

痛苦和骄傲这一生都要拥有
tòng kǔ hé jiāo ào zhè yī shēng dōu yào yōng yǒu
ท่ง ขู่ เหอ เจียว เอ้า เจ้อ อี้ เซิง โตว เหย้า ยง โหย่ว

郝劭文 (Hǎo Shào Wén: เห่า เซ่า เหวิน ร้อง)
年轻的心灵还会颤抖 再大的风雨
nián qīng de xīn líng hái huì chàn dǒu  zài dà de fēng yǔ
เหนียน ชิง เตอะ ซิน หลิง ไห ฮุ่ย ช่าน โต่ว  ไจ้ ต้า เตอะ เฟิง อวิ่

/// (Cài/Chén/Yān/Hǎo: ไช่/เฉิน/เยียน/เห่า ร้อง)
我和你也要向前冲
wǒ hé nǐ yě yào xiàng qián chōng
หว่อ เหอ หนี่ เย่ เหย้า เซี่ยง เฉียน ชง

大合唱: ร้องรวม
永远不回头 不管天有多高 忧伤和寂寞
yǒng yuǎn bù huí tóu  bù guǎn tiān yǒu duō gāo  yōu shāng hé jì mò
หยง หย่วน ปู้ หุย โถว  ปู้ ก่วน เทียน โหย่ว ตัว เกา  โยว ซาง เหอ จี้ มั่ว 

感动和快乐 都在我心中
gǎn dòng hé kuài lè  dōu zài wǒ xīn zhōng
ก่าน ต้ง เหอ ไคว่ เล่อ  โตว ไจ้ หว่อ ซิน จง

**永远不回头不管路有多长 黑暗试探我
yǒng yuǎn bù huí tóu bù guǎn lù yǒu duō cháng  hēi àn shì tàn wǒ 
หยง หย่วน ปู้ หุย โถว ปู้ ก่วน ลู่ โหย่ว ตัว ฉาง  เฮย อั้น ซื่อ ท่าน หว่อ

烈火燃烧我 都要去接受 永远不回头
liè huǒ rán shāo wǒ   dōu yào qù jiē shòu   yǒng yuǎn bù huí tóu
เลี้ย หั่ว หยาน เซา หว่อ  โตว เหย้า ชวี่ เจีย โซ่ว  หยง หย่วน ปู้ หุย โถว

ซ้ำ *, **, **Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...