วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Yi Wan Fen Zhi Yi De Ji Lu (亿万分之一的机率) Million millionth chance - NICK THE REAL (Lyrics)

เพลง Yì Wàn Fēn Zhī Yī De Jī Lǜ (亿万分之一的机率) Million millionth chance
ศิลปิน Zhōu Tāng Háo (汤豪) Nick Chou (NICK THE REAL)
อัลบั้ม S.N.G
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

世界不停改对的人会在哪一边
biàn  shì jiè bù tíng gǎi biàn  duì de rén huì zài nǎ yī biān
เปี้ยน  ซื่อ เจี้ย ปู้ ถิง ไก่ เปี้ยน  ตุ้ย เตอะ เหริน ฮุ่ย ไจ้ หน่า อี้ เปียน

说不准是近还是远 还是刚刚擦肩 Hey Girl
shuō bù zhǔn shì jìn hái shì yuǎn  hái shì gāng gāng cā jiān Hey Girl
ซัว ปู้ จุ่น ซื่อ จิ้น ไห ซื่อ หย่วน  ไห ซื่อ กัง กัง ชา เจียน  เฮ้ เกิร์ล

记得第一次见面 多怕心跳被听
jì de dì yī cì jiàn miàn  duō pà xīn tiào bèi tīng jiàn
จี้ เตอะ ตี้ อี ชื่อ เจี้ยน เมี่ยน  ตัว พ่า ซิน เที่ยว เป้ย ทิง เจี้ยน

亿人就怀念你的脸 习你一遍一遍到今天
shí yì rén jiù huái niàn nǐ de liǎn  wēn xí nǐ yī biàn yī biàn dào jīn tiān
สือ อี้ เหริน จิ้ว ไหว เนี่ยน หนี่ เตอะ เหลี่ยน  เวิน สี หนี่ อี๋ เปี้ยน อี๋ เปี้ยน เต้า จิน เทียน

这一步 不敢跨越 下一幕 寂寞分裂 Yeah
zhè yī bù  bù gǎn kuà yuè  xià yī mù  jì mò fēn liè  Yeah
เจ้อ อี๋ ปู้  ปู้ ก่าน คว่า เยว่  เซี่ย อี๋ มู่  จี้ มั่ว เฟิน เลี้ย  เย้

*不放弃 就算机率只有 亿万分之一
bù fàng qì  jiù suàn jī lǜ zhǐ yǒu  yì wàn fēn zhī yī 
ปู๋ ฟ่าง ชี่  จิ้ว ซ่วน จี ลวิ้ จื๋อ โหย่ว  อี้ ว่าน เฟิน จือ อี

要多幸运才从天而降 这场梦境
yào duō xìng yùn cái cóng tiān ér jiàng zhè cháng mèng jìng
เหย้า ตัว ซิ่ง วิ่น ไฉ ฉง เทียน เอ๋อ เจี้ยง  เจ้อ ฉาง เมิ่ง จิ้ง

要多努力才让你肯定 我是唯一 
yào duō nǔ lì cái ràng nǐ kěn dìng  wǒ shì wéi yī 
เหย้า ตัว หนู่ ลี่ ไฉ ร่าง หนี เขิ่น ติ้ง  หว่อ ซื่อ เหวย อี 

相信爱就能 和幸福 相遇
xiāng xìn ài jiù néng  hé xìng fú xiāng yù
เซียง ซิ่น อ้าย จิ้ว เหนิง  เหอ ซิ่ง ฝู  เซียง อวิ้

我会尽全力让你见证奇迹 
wǒ huì jìn quán lì ràng nǐ jiàn zhèng qí jī 
หว่อ ฮุ่ย จิ้น เฉวียน ลี่ ร่าง หนี่ เจี้ยน เจิ้ง ฉี จี 

我会更勇敢换取你的一点注意
wǒ huì gèng yǒng gǎn huàn qǔ nǐ de yī diǎn zhù yì
หว่อ ฮุ่ย เกิ้ง หยง ก่าน ฮ่วน ฉวี หนี่ เตอะ อี้ เตี่ยน จู้ อี้

我会更渴望占有你的一席之地  亿万分之一的未来 It's Me
wǒ huì gèng kě wàng zhàn yǒu nǐ de yī xí zhī dì  yì wàn fēn zhī yī de wèi lái  It's Me
หว่อ ฮุ่ย เกิ้ง เข่อ ว่าง จ้าน โหยว หนี่ เตอะ อี้ สี จือ ตี้  อี้ ว่าน เฟิน จือ อี เตอะ เว่ย ไหล  อิทซ มี

Hey Girl 你就站在我面前 不怕失败的风险
Hey Girl nǐ jiù zhàn zài wǒ miàn qián  bù pà shī bài de fēng xiǎn
เฮ้ เกิร์ล  หนี่ จิ้ว จ้าน ไจ้ หว่อ เมี่ยน เฉียน  ปู๋ พ่า ซือ ป้าย เตอะ เฟิง เสี่ยน

我不让自己错过这机会  用直换你陪
wǒ bù ràng zì jǐ cuò guò zhè jī huì  yòng zhí jué  tòng jué  gǎn jué  huàn nǐ péi
หว่อ ปู๋ ร่าง จื้อ จี่ ชั่ว กั้ว เจ้อ จี ฮุ่ย  ย่ง จื๋อ เจว๋  ท่ง เจว๋  ก่าน เจว๋  ฮ่วน หนี่ เผย

这一步 勇敢跨越 下一幕 爱在蔓延 Yeah
zhè yī bù  yǒng gǎn kuà yuè  xià yī mù  ài zài  màn yán Yeah
เจ้อ อี๋ ปู้  หยง ก่าน คว่า เยว่  เซี่ย อี๋ มู่  อ้าย ไจ้ ม่าน เหยียน  เย้

ซ้ำ *

Yo Girl 第几次见面 想了好久 忘不掉你的
Yo Girl dì jǐ cì jiàn miàn  xiǎng le hǎo jiǔ  wàng bù diào nǐ de liǎn
โย้ เกิร์ล  ตี้ จี่ ชื่อ เจี้ยน เมี่ยน  เสี่ยง เลอะ เหา จิ่ว  ว่าง ปู๋ เตี้ยว หนี่ เตอะ เหลี่ยน

我放弃一切 我也不后悔  我想要全力抓住那一瞬
wǒ fàng qì yī qiè  wǒ yě bù hòu huǐ  wǒ xiǎng yào quán lì zhuā zhù nà yī shùn jiān
หว่อ ฟ่าง ชี่ อี๋ เชี้ย  หว่อ เย่ ปู๋ โฮ่ว หุ่ย  หว่อ เสี่ยง เหย้า เฉวียน ลี่ จวา จู้ น่า อี๋ ซุ่น เจียน

Babe Girl I Wanna Let You Know  I'll Never Let You Go
เบบี้ เกิร์ล ไอ วอนนา เลท ยู โนว ไอ เนฟเวอะ เลท ยู โก

Can You Be My Girl  I'mma Rock Your World
แคน ยู บี มาย เกิร์ล แอมมา รอค ยัวร์ เวิล์ด

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...