วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Ye Shou (野兽) Wild Animal - Della Ding (Lyrics)

เพลง Yě Shòu () Wild Animal
ศิลปิน Ding Dang (丁当) Della Ding 
อัลบั้ม Hǎo Nán Dé () Dall-One In a Thousand
สังกัด BIN Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


关不住的冲动 一碰撞就着火(着火)
guān bù zhù de chōng dòng  yī pèng zhuàng jiù zháo huǒ (zháo huǒ)
กวน ปู๋ จู้ เตอะ ชง ต้ง  อี๋ เพิ่ง จ้วง จิ้ว เจ๋า หั่ว (เจ๋า หั่ว)

让情绪都爆破 宣示新的王国(王国)
ràng qíng xù dōu bào pò  xuān shì xīn de wáng guó (wáng guó)
ร่าง ฉิง ซวี่ โตว เป้า พั้ว  เซวียน ซื่อ ซิน เตอะ หวัง กั๋ว (หวัง กั๋ว)

*心里的野兽 将束缚给摆脱 
xīn lǐ de yě shòu  jiāng shù fù gěi bǎi tuō
ซิน หลี่ เตอะ เย่ โซ่ว  เจียง ซู่ ฟู่ เก๋ย ป่าย ทัว

活出自我 踏着丛林的节奏
huó chū zì wǒ  tà zhe cóng lín de jié zòu
หัว ชู จื้อ หว่อ  ท่า เจอะ ฉง หลิน เตอะ เจี๋ย โจ้ว

庆祝我们 快乐的自由  
qìng zhù wǒ men  kuài lè de zì yóu
ชิ่ง จู้ หว่อ เมิน  ไคว่ เล่อ เตอะ จื้อ โหยว

召集一场盛典 彻夜不眠不休
zhào jí yī chǎng shèng diǎn  chè yè bù mián bù xiū
เจ้า จี๋ อี้ ฉ่าง เซิ่ง เตี่ยน  เช้อ เย้ ปู้ เหมียน ปู้ ซิว

**Hey Hey Ho 谁最犀利 你说 Hey Hey Ho 让世界都震动
Hey Hey Ho  shuí zuì xī lì  nǐ shuō  Hey Hey Ho  ràng shì jiè dōu zhèn dòng
เฮ้ เฮ้ โฮ  สุย จุ้ย ซี ลี่ หนี่ ซัว  เฮ้ เฮ้ โฮ  ร่าง ซื่อ เจี้ย โตว เจิ้น ต้ง

Hey Hey Ho 谁最狂野 你说 Hey Hey Ho Hold 不住的 火热
Hey Hey Ho shuí zuì kuáng yě  nǐ shuō  Hey Hey Ho  Hold bù zhù de  huǒ rè
เฮ้ เฮ้ โฮ  สุย จุ้ย ขวง เย่  หนี่ ซัว  เฮ้ เฮ้ โฮ  โฮลด ปู๋ จู้ เตอะ  หั่ว เย่อ

盯着要的正面出击 不闪躲 这么热血 够不够
dīng zhe yào de zhèng miàn chū jī  bù shǎn duǒ  zhè me rè xuè  gòu bù gòu
ติง เจอะ เหย้า เตอะ เจิ้ง เมี่ยน ชู จี  ปู้ สาน ตั่ว  เจ้อ เมอะ เย่อ เซว่  โก้ว ปู๋ โก้ว

烦恼永远太多 开心永远不够
fán nǎo yǒng yuǎn tài duō  kāi xīn yǒng yuǎn bù gòu
ฝาน เหน่า หยง หย่วน ไท่ ตัว  ไค ซิน หยง หย่วน ปู๋ โก้ว

幸运很少经过 幸福很少停留
xìng yùn hěn shǎo jīng guò  xìng fú hěn shǎo tíng liú
ซิ่ง วิ่น เหิน เส่า จิง กั้ว  ซิ่ง ฝู เหิน เส่า ถิง หลิว

ซ้ำ *, **

这么热血 够不够(x4)
zhè me rè xuè  gòu bù gòu (x4)
เจ้อ เมอะ เย่อ เซว่  โก้ว ปู๋ โก้ว (ซ้ำ4ครั้ง)

够不够 (x6) 你说 你说 够不够
gòu bù gòu (x6) nǐ shuō  nǐ shuō  gòu bù gòu
โก้ว ปู๋ โก้ว (ซ้ำ6ครั้ง)  หนี่ ซัว  หนี่ ซัว  โก้ว ปู๋ โก้ว

够不够 (x6) 你说 你说 够不够
gòu bù gòu (x6) nǐ shuō  nǐ shuō  gòu bù gòu
โก้ว ปู๋ โก้ว (ซ้ำ6ครั้ง)  หนี่ ซัว  หนี่ ซัว  โก้ว ปู๋ โก้ว

心里的野兽 太郁闷的时候
xīn lǐ de yě shòu  tài yù mèn de shí hòu
ซิน หลี่ เตอะ เย่ โซ่ว  ไท่ อวิ้ เมิ่น เตอะ สือ โฮ่ว

会冒出头 为了梦想而怒火
huì mào chū tóu  wèi le mèng xiǎng ér nù huǒ
ฮุ่ย เม่า ชู โถว  เว่ย เลอะ เมิ่ง เสี่ยง เอ๋อ นู่ หั่ว

穿越了暴风 踢走了石头
chuān yuè le bào fēng  tī zǒu le shí tou 
ชวน เยว่ เลอะ เป้า เฟิง  ที โจ่ว เลอะ สือ โถว

没什么能阻挡 我们热血狂冲
méi shén me néng zǔ dǎng  wǒ men rè xuè kuáng chōng
เหมย เสิน เมอะ เหนิง จู๋ ต่าง  หว่อ เมิน เย่อ เซว่ ขวง ชง

ซ้ำ **, **

这么热血 够不够(x3) 一起热血最快乐(x2)
zhè me rè xuè  gòu bù gòu (x3)  yī qǐ rè xuè zuì kuài lè (x2)
เจ้อ เมอะ เย่อ เซว่  โก้ว ปู๋ โก้ว (ซ้ำ3ครั้ง)  อี้ ฉี่ เย่อ เซว่ จุ้ย ไคว่ เล่อ (ซ้ำ2ครั้ง)

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...