วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Wen Ti Yu Hui Da (问题与回答) Questions And Answers - Come On! Bay Bay! (Lyrics)

เพลง Wèn Tí Yǔ Huí Dá (问题与回答) Questions And Answers
ศิลปิน Come On! Bay Bay! (来吧! 焙焙!Lái Ba! Bèi Bèi!
อัลบั้ม (实的印象Zhēn S De Yìn Xiàng
สังกัด Asia Muse Entertainment Co.,Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


如果这是一首情歌 我会怎么唱?
rú guǒ zhè shì yī shǒu qíng gē  wǒ huì zěn me chàng ?
หยู กั่ว เจ้อ ซื่อ อี้ โส่ว ฉิง เกอ  หว่อ ฮุ่ย เจิ่น เมอะ ช่าง ?

等等我吧 给我时间想像 他最好的模样
děng děng wǒ ba  gěi wǒ shí jiān xiǎng xiàng  tā zuì hǎo de mú yàng
เติ๋ง เติ่ง หว่อ ป่ะ  เก๋ย หว่อ สือ เจียน เสี่ยง เซี่ยง  ทา จุ้ย เห่า เตอะ หมู ย่าง

那时候好像注定要快乐吧
nà shí hòu hǎo xiàng zhù dìng yào kuài lè ba
น่า สือ โฮ่ว เห่า เซี่ยง จู้ ติ้ง เหย้า ไคว่ เล่อ ป่ะ

*是这样吗?就这样吗?是希望吗?是渴望吧?
shì zhè yàng ma ?  jiù zhè yàng ma ?  shì xī wàng ma ?  shì kě wàng ba ?
ซื่อ เจ้อ ย่าง ม่ะ จิ้ว เจ้อ ย่าง ม่ะ ซื่อ ซี ว่าง ม่ะ ซื่อ เข่อ ว่าง ป่ะ ?

会改变吗?会失控吧?会后悔吗?
huì gǎi biàn ma ?  huì shī kòng ba ?  huì hòu huǐ ma ?
ฮุ่ย ไก่ เปี้ยน ม่ะ ฮุ่ย ซือ ค่ง ป่ะ ฮุ่ย โฮ่ว หุ่ย ม่ะ ?

我害怕肯定的回答
wǒ hài pà kěn dìng de huí dá
หว่อ ไห้ พ่า เขิ่น ติ้ง เตอะ หุย ต๋า

所以每个问题都会得到它得得到的回答
suǒ yǐ měi gè wèn tí dōu huì dé dào tā děi dé dào de huí dá
สัว อี่ เหม่ย  เก้อ เวิ่น ถี โตว ฮุ่ย เต๋อ เต้า ทา เต่ย เต๋อ เต้า เตอะ หุย ต๋า

没有办法 它就是必须得这样
méi yǒu bàn fǎ  tā jiù shì bì xū děi zhè yàng
เหมย โหย่ว ปั้น ฝ่า  ทา จิ้ว ซื่อ ปี้ ซวี เต๋อ เจ้อ ย่าง

由不得我那样想 无所谓的遗憾有意义吗
yóu bù dé wǒ nà yàng xiǎng  wú suǒ wèi de yí hàn yǒu yì yì ma
โหยว ปู้ เต๋อ หว่อ น่า ย่าง เสี่ยง  อู๋ สั่ว เว่ย เตอะ อี๋ ฮั่น โหย่ว อี้ อี้ ม่ะ

正确地期待就永远不会失望
zhèng què de qī dài jiù yǒng yuǎn bù huì shī wàng
เจิ้ง เชว่ เตอะ ชี ไต้ จิ้ว หยง หย่วน ปู๋ ฮุ่ย ซือ ว่าง

ซ้ำ *

我多么想要他爱我啊(x3) 
wǒ duō me xiǎng yào tā ài wǒ ā(x3)  
หว่อ ตัว เมอะ เสี่ยง เหย้า ทา อ้าย หว่อ อ่ะ (ซ้ำ3ครั้ง)

我多么想要你爱我啊
wǒ duō me xiǎng yào nǐ ài wǒ ā
หว่อ ตัว เมอะ เสี่ยง เหย้า หนี่ อ้าย หว่อ อ่ะ


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...