วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

WAKE ME UP - D.C.W (Lyrics)

เพลง WAKE ME UP 
ศิลปิน Dōng Chéng Wèi (东城卫) D.C.W
อัลบั้ม WAKE ME UP
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง

เนื้อเพลง


*幻想 伺机而动的新时代
huàn xiǎng  sì jī ér dòng de xīn shí dài
ฮ่วน เสี่ยง  ซื่อ จี เอ๋อ ต้ง เตอะ ซิน สือ ไต้

热血 穿梭在你和我之间
rè xuè  chuān suō zài nǐ hé wǒ zhī jiān
เย่อ เซว่  ชวน ซัว ไจ้ หนี่ เหอ หว่อ จือ เจียน

冲击 迎面而来无畏挑战
chōng jī  yíng miàn ér lái wú wèi tiǎo zhàn
ชง จี  หยิง เมี่ยน เอ๋อ ไหล อู๋ เว่ย เถี่ยว จ้าน

最终 极限 突破自我的限界
zuì zhōng  jí xiàn  tū pò zì wǒ de xiàn jiè
จุ้ย จง  จี๋ เซี่ยน  ทู พั่ว จื้อ หว่อ เตอะ เซี่ยน เจี้ย

(限界 限界 限界 限界)
(xiàn jiè xiàn jiè xiàn jiè xiàn jiè)
(เซี่ยน เจี้ย  เซี่ยน เจี้ย  เซี่ยน เจี้ย  เซี่ยน เจี้ย)

我不想再多说 你也别啰嗦
wǒ bù xiǎng zài duō shuō  nǐ yě bié luō suō
หว่อ ปู้ เสี่ยง ไจ้ ตัว ซัว  หนี เย่ เปี๋ย ลัว ซัว

就是 现在 我们 随着节奏摆动
jiù shì  xiàn zài  wǒ men  suí zhe jié zòu bǎi dòng
จิ้ว ซื่อ  เซี่ยน ไจ้  หว่อ เมิน  สุย เจอะ เจี๋ย โจ้ว ป่าย ต้ง

脚步声雷动 让地球都震动
jiǎo bù shēng léi dòng  ràng dì qiú dōu zhèn dòng
เจี่ยว ปู้ เซิง เหลย ต้ง  ร่าง ตี้ ฉิว โตว เจิ้น ต้ง

瞬间 跳跃 就让情绪放肆爆走
shùn jiān  tiào yuè  jiù ràng qíng xù fàng sì bào zǒu
ซุ่น เจียน  เที่ยว เยว่  จิ้ว ร่าง ฉิง ซวี่ ฟ่าง ซื่อ เป้า โจ่ว

**Wake me up 在末日来临前
Wake me up  zài mò rì lái lín qián
เวค มี อัพ  ไจ้ มั่ว ยื้อ ไหล หลิน เฉียน

全世界都听见 Everybody wake up wake up right now!
quán shì jiè dōu tīng jiàn  Everybody wake up wake up right now!
เฉวียน ซื่อ เจี้ย โตว ทิง เจี้ยน  เอฟวรีบอดี เวค อัพ เวค อัพ ไรท นาว!

So wake we up 在音乐消失前
So wake we up zài yīn yuè xiāo shī qián
โซ เวค วี อัพ  ไจ้ ยิน เยว่ เซียว ซือ เฉียน

重击每个拍点 Everybody wake up wake up right now!
chóng jī měi gè pāi diǎn  Everybody wake up wake up right now!
ฉง จี เหม่ย เก้อ ไพ เตี่ยน  เอฟวรีบอดี เวค อัพ เวค อัพ ไรท นาว!

ซ้ำ *

重低音在狂轰 摇晃身体动作
zhòng dī yīn zài kuáng hōng  yáo huàng shēn tǐ dòng zuò
จ้ง ตี ยิน ไจ้ ขวง ฮง  เหยา ห้วง เซิน ถี่ ต้ง จั้ว

就是 现在 我们开始计化行动
jiù shì  xiàn zài  wǒ men kāi shǐ jì huà xíng dòng
จิ้ว ซื่อ  เซี่ยน ไจ้  หว่อ เมิน ไค สื่อ จี้ ฮว่า สิง ต้ง

别当我对手 胜算握在手中
bié dāng wǒ duì shǒu  shèng suàn wò zài shǒu zhōng
เปี๋ย ตัง หว่อ ตุ้ย โส่ว  เซิ่ง ซ่วน ว่อ ไจ้ โส่ว จง

瞬间 出手 就要 展现王者之风
shùn jiān  chū shǒu  jiù yào  zhǎn xiàn wáng zhě zhī fēng
ซุ่น เจียน  ชู โส่ว  จิ้ว เหย้า  จ่าน เซี่ยน หวัง เจ่อ จือ เฟิง

ซ้ำ **, *, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...