วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Nei Shang (内伤) Internal injury - NICK THE REAL (Lyrics)

เพลง Nèi Shāng () Internal injury
ศิลปิน Nick Chou (汤豪Zhōu Tāng Háo NICK THE REAL
อัลบั้ม S.N.G
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


抱歉 那么讽刺 抱紧 却又放你离开
bào qiàn  nà me fěng cì  bào jǐn  què yòu fàng nǐ lí kāi
เป้า เชี่ยน  น่า เมอะ เฝิ่ง ชื่อ  เป้า จิ่น  เชว่ โย่ว ฟ่าง หนี่ หลี ไค

无心之过 重来 Yeah~
wú xīn zhī guò  chóng lái Yeah~
อู๋ ซิน จือ กั้ว  ฉง ไหล  เย้~

*又让你 第几次 责怪我太冷漠(太冷漠)
yòu ràng nǐ  dì jǐ cì  zé guài wǒ tài lěng mò (tài lěng mò)
โย่ว ร่าง หนี่  ตี้ จี่ ชื่อ  เจ๋อ ไกว้ หว่อ ไท่ เหลิ่ง มั่ว (ไท่ เหลิ่ง มั่ว)

Oh Baby 我想你 不够了解我
Oh Baby  wǒ xiǎng nǐ  bù gòu liǎo jiě wǒ 
โอ้ เบบี้  หว่อ เสียง หนี่  ปู๋ โก้ว เหลียว เจี๋ย หว่อ

我不够成熟 我非常难受 难受
wǒ bù gòu chéng shóu  wǒ fēi cháng nán shòu  nán shòu
หว่อ ปู๋ โก้ว เฉิง โสว  หว่อ เฟย ฉาง หนาน โซ่ว  หนาน โซ่ว

**别把我淘汰 我表面 看来不在乎
bié bǎ wǒ táo tài  wǒ biǎo miàn  kàn lái bù zài hu 
เปี๋ย ป๋า หว่อ เถา ไท่  หว่อ เปี่ยว เมี่ยน  คั่น ไหล ปู๋ ไจ้ ฮุ 

我太坏 很爱却说不出来
wǒ tài huài  hěn ài què shuō bù chū lái
หว่อ ไท่ ไฮว่  เหิ่น อ้าย เชว่ ซัว ปู้ ชู ไหล

笨拙到笑不出来(笨拙到笑不出来)
bèn zhuō dào xiào bù chū lái (bèn zhuō dào xiào bù chū lái) 
เปิ้น จัว เต้า เสี้ยว ปู้ ชู ไหล (เปิ้น จัว เต้า เสี้ยว ปู้ ชู ไหล)

多内伤 都承担(多内伤 都承担)
duō nèi shāng  dōu chéng dān (duō nèi shāng  dōu chéng dān)
ตัว เน่ย ซาง  โตว เฉิง ตัน (ตัว เน่ย ซาง  โตว เฉิง ตัน)

No No No No No 心在 痛痛痛痛痛
No No No No No  xīn zài  tòng tòng tòng tòng tòng
โน โน โน โน โน  ซิน ไจ้  ท่ง ท่ง ท่ง ท่ง ท่ง

Why You Have To Go Go Go? Don't Go
วาย ยู แฮฟ ทู โก โก โก? โดนท โก

ซ้ำ *, **

***别跟我分开 我心里 真的很在乎
bié gēn wǒ fēn kāi  wǒ xīn lǐ  zhēn de hěn zài hu 
เปี๋ย เกิน หว่อ เฟิน ไค  หว่อ ซิน หลี่  เจิน เตอะ เหิ่น ไจ้ ฮุ

我明白 像爱装酷的小孩
wǒ míng bái  xiàng ài zhuāng kù de xiǎo hái
หว่อ หมิง ไป๋  เซี่ยง อ้าย จวง คู่ เตอะ เสี่ยว ไห                              

不够浪漫的累犯(不够浪漫的累犯)
bù gòu làng màn de lèi fàn (bù gòu làng màn de lèi fàn) 
ปู๋ โก้ว ล่าง ม่าน เตอะ เล้ย ฟ่าน (ปู๋ โก้ว ล่าง ม่าน เตอะ เล้ย ฟ่าน)

多内伤 都忍耐(多内伤 都忍耐) Yeah~
duō nèi shāng  dōu rěn nài (duō nèi shāng  dōu rěn nài) Yeah~
ตัว เน่ย ซาง  โตว เหริ่น ไน่ (ตัว เน่ย ซาง  โตว เหริ่น ไน่) เย้~

Sorry 抱歉 已经是第几次 多么痛苦 多么的讽刺
Sorry bào qiàn  yǐ jīng shì dì jǐ cì  duō me tòng kǔ  duō me de fěng cì
ซอรี  เป้า เชี่ยน  อี่ จิง ซื่อ ตี้ จี่ ชื่อ  ตัว เมอะ ท่ง ขู่  ตัว เมอะ เตอะ เฝิ่ง ชื่อ

来回是第几次 每想一次 心痛像针刺
lái huí shì dì jǐ cì  měi xiǎng yī cì  xīn tòng xiàng zhēn cì
ไหล หุย ซื่อ ตี้ จี่ ชื่อ  เหมย เสี่ยง อี๋ ชื่อ  ซิน ท่ง เซี่ยง เจิน ชื่อ

I'm Bad That's Right 不可能重来
I'm Bad That's Right  bù kě néng chóng lái
ไอม แบด แธทซ ไรท  ปู้ เข่อ เหนิง ฉง ไหล

But This Time I Am Hold You Tight Aite
บัท ธิส ทาม ไอ แอม โฮล ยู ไทท ไอท

你不用再忍受 你不用再难过 给次机会 不再让你痛
nǐ bù yòng zài rěn shòu  nǐ bù yòng zài nán guò  gěi cì jī huì  bù zài ràng nǐ tòng
หนี่ ปู๋ ย่ง ไจ้ เหริ่น โซ่ว  หนี่ ปู๋ ย่ง ไจ้ หนาน กั้ว  เก่ย ชื่อ จี ฮุ่ย  ปู๋ ไจ้ ร่าง หนี่ ท่ง

Won't Let You Go
โวนท เลท ยู โก                                  

ซ้ำ **, ***

我太坏  Don't you go~
wǒ tài huài  Don't you go~
หว่อ ไท่ ไฮว่  โดนท ยู โก~


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...