วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Mei You Wei Shen Me (没有为什么) There is no why - LOLLIPOP F (Lyrics)

เพลง Méi Yǒu Wèi Shén Me (没有为什么) There is no why
ศิลปิน Bàng Bàng Táng (棒棒糖) LOLLIPOP F
อัลบั้ม DANCE
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

我常常问我自己没有爱情行不行
wǒ cháng cháng wèn wǒ zì jǐ méi yǒu ài qíng xíng bù xíng
หว่อ ฉาง ฉาง เวิ่น หว่อ จื้อ จี่ เหมย โหย่ว อ้าย ฉิง สิง ปู้ สิง

一个人的双人床 奢侈 也有点多余
yī gè rén de shuāng rén chuáng  shē chǐ  yě yǒu diǎn duō yú
อี๋ เก้อ เหริน เตอะ ซวง เหริน ฉวง  เซอ ฉื่อ  เย๋ โหยว เตี่ยน ตัว อวิ๋

不要再想到你 过去让他过去
bù yào zài xiǎng dào nǐ  guò qù ràng tā guò qù
ปู๋ เหย้า ไจ้ เสี่ยง เต้า หนี่  กั้ว ชวี่ ร่าง ทา กั้ว ชวี่

赶快起床 do something(做些事情)
gǎn kuài qǐ chuáng do something (zuò xiē shì qíng)
ก่าน ไคว่ ฉี่ ฉวง  ดู ซัมธิง  (จั้ว เซีย ซื่อ ฉิง)

A better man to be(做一个更好的男人)
A better man to be (zuò yī gè gèng hǎo de nán rén)
อะ เบ็ทเทอ แมน ทู บี  (จั้ว อี๋ เก้อ เกิ้ง เห่า เตอะ หนาน เหริน)

* 在镜子前看着我这样到底型不型
zài jìng zi qián kàn zhe wǒ zhè yàng dào dǐ xíng bù xíng
ไจ้ จิ้ง จึ เฉียน คั่น เจอะ หว่อ เจ้อ ย่าง เต้า ตี่ สิง ปู้ สิง

要在乎别人眼光 还是 只要做自己
yào zài hu bié rén yǎn guāng  hái shì  zhǐ yào zuò zì jǐ
เหย้า ไจ้ ฮุ เปี๋ย เหริน เหยี่ยน กวง  ไห ซื่อ  จื่อ เหย้า จั้ว จื้อ จี่

别在琢磨不定 天使魔鬼安静
bié zài zuó mo bù dìng  tiān shǐ mó guǐ ān jìng
เปี๋ย ไจ้ จั๋ว หมัว ปู๋ ติ้ง  เที่ยน สื่อ หมัว กุ่ย อัน จิ้ง

抛开那啰唆的 老派的 大道理
pāo kāi nà luō suō de  lǎo pài de  dà dào lǐ
เพา ไค น่า ลัว ซัว เตอะ  เหล่า ไพ่ เตอะ  ต้า เต้า หลี่

是不是细胞太叛逆 你往东我就想往西
shì bù shì xì bāo tài pàn nì  nǐ wǎng dōng wǒ jiù xiǎng wǎng xī
ซื่อ ปู๋ ซื่อ ซี่ เปา ไท่ พ่าน นี่  หนี หว่าง ตง หว่อ จิ้ว เสียง หว่าง ซี

流动着个性的血液
liú dòng zhe gè xìng de xuè yè
หลิว ต้ง เจอะ เก้อ ซิ่ง เตอะ เซว่ เย้

** 我想要 没有约束的活
wǒ xiǎng yào  méi yǒu yuē shù de huó
หว่อ เสี่ยง เหย้า  เหมย โหย่ว เยว ซู่ เตอะ หัว

***不要再问我为什么
bù yào zài wèn wǒ wèi shén me
ปู๋ เหย้า ไจ้ เวิ่น หว่อ เว่ย เสิน เมอะ

wu hoo~因为没有为什么(没有为什么)
wu hoo~yīn wèi méi yǒu wèi shén me (méi yǒu wèi shén me)
วู โฮ  ยิน เว่ย เหมย โหย่ว เว่ย เสิน เมอะ (เหมย โหย่ว เว่ย เสิน เมอะ)

想要 多一点无厘头 让你很想问为什么
xiǎng yào  duō yī diǎn wú lí tóu  ràng nǐ hěn xiǎng wèn wèi shén me
เสี่ยง เหย้า  ตัว อี้ เตี่ยน อู๋ หลี โถว  ร่าง หนี่ เหิน เสี่ยง เวิ่น เว่ย เสิน เมอะ

wu hoo~真的没有为什么
wu hoo~zhēn de méi yǒu wèi shén me
วู โฮ  เจิน เตอะ เหมย โหย่ว เว่ย เสิน เมอะ

我想用所有热情改变所有逻辑
wǒ xiǎng yòng suǒ yǒu rè qíng gǎi biàn suǒ yǒu luó jí
หว่อ เสี่ยง ย่ง สัว โหย่ว เย่อ ฉิง ไก่ เปี้ยน สัว โหย่ว หลัว จี๋

前所未有的自信 相信你会感觉到
qián suǒ wèi yǒu de zì xìn  xiāng xìn nǐ huì gǎn jué dào
เฉียน สั่ว เว่ย โหย่ว เตอะ จื้อ ซิ่น  เซียง ซิ่น หนี่ ฮุ่ย ก่าน เจว๋ เต้า

我独特魅力
wǒ dú tè mèi lì
หว่อ ตู๋ เท่อ เม่ย ลี่

ซ้ำ *

不懂没关系 不用特地去证明
bù dǒng méi guān xi  bù yòng tè dì qù zhèng míng
ปู้ ต่ง เหมย กวน ซิ  ปู๋ ย่ง เท่อ ตี้ ชวี่ เจิ้ง หมิง

坚持着自己 糗了也不需要太在意
jiān chí zhe zì jǐ  qiǔ le yě bù xū yào tài zài yì
เจียน ฉือ เจอะ จื้อ จี่  ฉิ่ว เลอะ เย่ ปู้ ซวี เหย้า ไท่ ไจ้ อี้

失败没关系 要成功不能太急
shī bài méi guān xi    yào chéng gōng bù néng tài jí
ซือ ป้าย เหมย กวน ซิ  เหย้า เฉิง กง ปู้ เหนิ่ง ไท่ จี๋

A better man to be
อะ เบ็ทเทอ แมน ทู บี 

ซ้ำ **

我想没约束的活
wǒ xiǎng méi yuē shù de huó
หว่อ เสี่ยง เหมย เยว ซู่ เตอะ หัว

ซ้ำ ***


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...