วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Magic - LOLLIPOP F (Lyrics)

เพลง Magic 
ศิลปิน Bàng Bàng Táng (棒棒糖) LOLLIPOP F
อัลบั้ม DANCE
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง

倒数321 奇妙的瞬间 倒数321 升空的花园
dào shǔ sān èr yī  qí miào de shùn jiān  dào shǔ sān èr yī  shēng kōng de huā yuán
เต้า สู่ ซาน เอ้อ อี  ฉี เมี่ยว เตอะ ซุ่น เจียน  เต้า สู่ ซาน เอ้อ อี  เซิง คง เตอะ ฮวา หยวน

MAGIC 你的魔力 MAGIC
MAGIC nǐ de mó lì MAGIC
แมจิค หนี่ เตอะ หมัว ลี่ แมจิค

让我充满MAGIC MAGIC MAGIC
ràng wǒ chōng mǎn MAGIC MAGIC MAGIC
ร่าง หว่อ ชง หม่าน แมจิค แมจิค แมจิค

我喜欢你 OH YEAH
wǒ xǐ huān nǐ OH YEAH
หว่อ สี่ ฮวน หนี่ โอ้ เย้

M to the A to the G to the I to the C(x2)
เอ็ม ทู เดอะ เอ ทู เดอะ จี ทู เดอะ ไอ ทู เดอะ ซี (ซ้ำ2ครั้ง)

就像一场感冒不痊愈 生活总是好晕眩
jiù xiàng yī cháng gǎn mào bù quán yù  shēng huó zhǒng shì hǎo yùn xuàn
จิ้ว เซี่ยง อี้ ฉาง ก่าน เม่า ปู้ เฉวียน อวิ้  เซิง หัว จ่ง ซื่อ เห่า วิ่น เซวี่ยน

那么多挫折那么多狼狈 似乎永远不会退
nà me duō cuò zhé nà me duō láng bèi  sì hū yǒng yuǎn bù huì tuì
น่า เมอะ ตัว ชั่ว เจ๋อ น่า เมอะ ตัว หลาง เป้ย  ซื่อ ฮู หยง หย่วน ปู๋ ฮุ่ย ทุ่ย

一个人骑车去海边
yī gè rén qí chē qù hǎi biān 
อี๋ เก้อ เหริน ฉี เชอ ชวี่ ไห่ เปียน 

满天星光给我一个大笑脸 oh yes oh yes
mǎn tiān xīng guāng gěi wǒ yī gè dà xiào liǎn oh yes oh yes
หม่าน เทียน ซิง กวง เก๋ย หว่อ อี๋ เก้อ ต้า เสี้ยว เหลี่ยน  โอ้ เยส โอ้ เยส

那一刻想起你的甜
nà yī kè xiǎng qǐ nǐ de tián
น่า อี๋ เค่อ เสียง ฉี่ หนี่ เตอะ เถียน

*那个傍晚 在这里遇见你
nà gè bàng wǎn  zài zhè lǐ yù jiàn
น่า เก้อ ปั้ง หว่าน  ไจ้ เจ้อ หลี่ อวิ้ เจี้ยน หนี่ 

你的拥抱 心连心那么近
nǐ  nǐ de yōng bào  xīn lián xīn nà me jìn
หนี่ เตอะ ยง เป้า  ซิน เหลียน ซิน น่า เมอะ จิ้น

你的开怀 抚慰受伤神经
nǐ de kāi huái  fǔ wèi shòu shāng shén jīng 
หนี่ เตอะ ไค ไหว  ฝู่ เว่ย โซ่ว ซาง เสิน จิง 

那个偶然 美好到意犹未尽
nà gè ǒu rán  měi hǎo dào yì yóu wèi jìn
น่า เก้อ โอ่ว หยาน  เหมย เห่า เต้า อี้ โหยว เว่ย จิ้น

是不是 why 在此刻明白 你如此无可替代
ài ài  shì bù shì  why wǒ  zài cǐ kè míng bái  nǐ rú cǐ wú kě tì dài
อ้าย อ้าย  ซื่อ ปู๋ ซื่อ  ไว หว่อ  ไจ้ ฉื่อ เค่อ หมิง ไป๋  หนี่ หยู ฉื่อ อู๋ เข่อ ที่ ไต้

oh baby
โอ้ว~ เบเบ้

**倒数321 奇妙的瞬间 倒数321 升空的花园
dào shǔ sān èr yī  qí miào de shùn jiān  dào shǔ sān èr yī  shēng kōng de huā yuán
เต้า สู่ ซาน เอ้อ อี  ฉี เมี่ยว เตอะ ซุ่น เจียน  เต้า สู่ ซาน เอ้อ อี  เซิง คง เตอะ ฮวา หยวน

MAGIC 当我听见 MAGIC 你悄悄说 MAGIC
MAGIC dāng wǒ tīng jiàn MAGIC  nǐ qiāo qiāo shuō MAGIC
แมจิค ตัง หว่อ ทิง เจี้ยน แมจิค หนี่ เชียว เชียว ซัว แมจิค

我喜欢你 那魔幻的字句
wǒ xǐ huān nǐ  nà mó huàn de zì jù
หว่อ สี่ ฮวน หนี่  น่า หมัว ฮ่วน เตอะ จื้อ จวิ้

倒数321 身体变夏天 倒数321 新鲜的世界
dào shǔ sān èr yī  shēn tǐ biàn xià tiān  dào shǔ sān èr yī  xīn xiān de shì jiè
เต้า สู่ ซาน เอ้อ อี  เซิน ถี่ เปี้ยน เซี่ย เทียน  เต้า สู่ ซาน เอ้อ อี  ซิน เซียน เตอะ ซื่อ เจี้ย

MAGIC 你的魔力 MAGIC
MAGIC nǐ de mó lì MAGIC
แมจิค หนี่ เตอะ หมัว ลี่ แมจิค

让我充满 MAGIC MAGIC MAGIC
ràng wǒ chōng mǎn MAGIC MAGIC MAGIC
ร่าง หว่อ ชง หม่าน แมจิค แมจิค แมจิค

我喜欢你 OH YEAH
wǒ xǐ huān nǐ OH YEAH
หว่อ สี่ ฮวน หนี่ โอ้ เย้

说好再次相逢的约定 不知为何断了线
shuō hǎo zài cì xiāng féng de yuē dìng  bù zhī wèi hé duàn le xiàn
ซัว เห่า ไจ้ ชื่อ เซียง เฝิง เตอะ เยว ติ้ง  ปู้ จือ เว่ย เหอ ต้วน เลอะ เซี่ยน

在同一个天空下这世界 会是谁陪你身边
zài tóng yī gè tiān kōng xià zhè shì jiè  huì shì shuí péi nǐ shēn biān
ไจ้ ถง อี๋ เก้อ เทียน คง เซี่ย เจ้อ ซื่อ เจี้ย  ฮุ่ย ซื่อ สุย เผย หนี่ เซิน เปียน

但是我再不曾气馁
dàn shì wǒ zài bù céng qì něi 
ตั้น ซื่อ หว่อ ไจ้ ปู้ เฉิง ชี่ เหน่ย 

你的温暖点亮我每一个夜 always always
nǐ de wēn nuǎn diǎn liàng wǒ měi yī gè yè always always
หนี่ เตอะ เวิน หน่วน เตี่ยน เลี่ยง หว่อ เหม่ย อี๋ เก้อ เย้ ออลเวซ ออลเวซ 

那一刻想起你的脸
nà yī kè xiǎng qǐ nǐ de liǎn
น่า อี๋ เค่อ เสียง ฉี่ หนี่ เตอะ เหลี่ยน

ซ้ำ *, **

难过的时候 没没没多久
nán guò de shí  méi méi méi duō jiǔ 
หนาน กั้ว เตอะ สือ โฮ่ว  เหมย เหมย เหมย ตัว จิ่ว 

失望的时候 等等等就过
shī wàng de shí hòu  děng děng děng jiù guò
ซือ ว่าง เตอะ สือ โฮ่ว  เติ่ง เติ่ง เติ่ง จิ้ว โก้ว

遥远的明天 No no no 寂寞
yáo yuǎn de míng tiān  No no no jì mò 
เหยา หย่วน เตอะ หมิง เทียน  โน โน โน จี้ มั่ว 

你在我心中 打造了天国
nǐ zài wǒ xīn zhōng  dǎ zào le tiān guó
หนี่ ไจ้ หว่อ ซิน จง  ต่า เจ้า เลอะ เทียน กั๋ว
 
花开的时候 Na Na Na Na Na 天晴的时候 Na Na Na Na Na
huā kāi de shí hòu Na Na Na Na Na  tiān qíng de shí hòu Na Na Na Na Na 
ฮวา ไค เตอะ สือ โฮ่ว  นา นา นา นา นา  เทียน ฉิง เตอะ สือ โฮ่ว  นา นา นา นา นา

这一个幸福 Na Na Na Na Na  都是因为你 Na Na Na Na
zhè yī gè xìng fú Na Na Na Na Na   dōu shì yīn wèi nǐ Na Na Na Na Na
เจ้อ อี๋ เก้อ ซิ่ง ฝู นา นา นา นา นา  โตว ซื่อ ยิน เว่ย หนี่ นา นา นา นา

ซ้ำ **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...