วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Love Song - Alan Dawa Dolma (Lyrics)

เพลง Love Song
ศิลปิน Alan Dawa Dolma (兰.达瓦卓玛Ālán Dá Wà Zhuō Mǎ
อัลบั้ม Love Song
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง

เนื้อเพลง

风 已飘过 依然吹过我的忧伤脸庞
fēng  yǐ piāo guò  yī rán chuī guò wǒ de yōu shāng liǎn páng
เฟิง  อี่ เพียว กั้ว  อี หยาน ชุย กั้ว หว่อ เตอะ โยว ซาง เหลี่ยน ผัง

花 已为你绽放
huā  yǐ wèi nǐ zhàn fàng
ฮวา  อี่ เว่ย หนี่ จ้าน ฟ่าง

梦 依然飘向漫漫漆黑远方
mèng  yī rán piāo xiàng màn màn qī hēi yuǎn fāng
เมิ่ง  อี หยาน เพียว เซี่ยง ม่าน ม่าน ชี เฮย หย่วน ฟัง

心 已为你歌唱
xīn  yǐ wèi nǐ gē chàng
ซิน  อี่ เว่ย หนี่ เกอ ช่าง

雨中握紧你的手颤抖 温暖的夜在星空漫游
yǔ zhōng wò jǐn nǐ de shǒu chàn dǒu  wēn nuǎn de yè zài xīng kōng màn yóu
อวิ่ จง ว่อ จิ๋น หนี่ เตอะ โส่ว ช่าน โต่ว  เวิน หน่วน เตอะ เย้ ไจ้ ซิง คง ม่าน โหยว

时间静止让思念残留 此刻我感到疲惫
shí jiān jìng zhǐ ràng sī niàn cán liú  cǐ kè wǒ gǎn dào pí bèi
สือ เจียน จิ้ง จื่อ ร่าง ซือ เนี่ยน ฉาน หลิว  ฉื่อ เค่อ หว่อ ก่าน เต้า ผี เป้ย

*不管那伤悲 融化了滋味 谁给我安慰
bù guǎn nà shāng bēi  róng huà le zī wèi  shuí gěi wǒ ān wèi
ปู้ ก่วน น่า ซาง เปย  หยง ฮว่า เลอะ จือ เว่ย  สุย เก๋ย หว่อ อัน เว่ย

不管那疲惫 让我好累 What Could I Say (Ha~)
bù guǎn nà pí bèi  ràng wǒ hǎo lèi  What Could I Say (Ha~)
ปู้ ก่วน น่า ผี เป้ย  ร่าง หว่อ เห่า เล้ย  วอท คุด ไอ เซย์  (ฮา~)

在时间的尽头 学会了放手 我展翅去飞 (Ha~)
zài shí jiān de jìn tóu  xué huì le fàng shǒu  wǒ zhǎn chì qù fēi (Ha~)
ไจ้ สือ เจียน เตอะ จิ้น โถว  เสว๋ ฮุ่ย เลอะ ฟ่าง โส่ว  หว่อ จ่าน ชื่อ ชวี่ เฟย (ฮา~)

融化我的泪 笑容已久违 是那么美 What Could I Say
róng huà wǒ de lèi  xiào róng yǐ jiǔ wéi  shì nà me měi What Could I Say
หยง ฮว่า หว่อ เตอะ เล้ย  เสี้ยว หยง อี๋ จิ่ว เหวย  ซื่อ น่า เมอะ เหม่ย  วอท คุด ไอ เซย์

雪 已滑落 依然坠入我心倾诉悲伤
xuě  yǐ huá luò  yī rán zhuì rù wǒ xīn qīng sù bēi shāng
เสว่  อี่ หวา ลั่ว  อี หยาน จุ้ย ยู่ หว่อ ซิน ชิง ซู่ เปย ซาง

情 有些许凄凉
qíng  yǒu xiē xǔ qī liáng
ฉิง  โหย่ว เซีย สวี่ ชี เหลียง

飞 过那山岗掠过心湖荡漾
fēi  guò nà shān gāng lüè guò xīn hú dàng yàng
เฟย  กั้ว น่า ซาน กัง เลว่ กั้ว ซิน หู ตั้ง ย่าง

谁 能与我共分享
shuí  néng yǔ wǒ gòng fēn xiǎng
สุย  เหนิง อวิ๋ หว่อ ก้ง เฟิน เสี่ยง

晨曦雨露流失在胸口 从此不再为思念停留
chén xī yǔ lù liú shī zài xiōng kǒu  cóng cǐ bù zài wèi sī niàn tíng liú
เฉิน ซี อวิ่ ลู่ หลิว ซือ ไจ้ โซวง โข่ว  ฉง ฉื่อ ปู๋ ไจ้ เว่ย ซือ เนี่ยน ถิง หลิว

时空如梦难为你左右 谁能道尽错与对
shí kōng rú mèng nán wéi nǐ zuǒ yòu  shuí néng dào jìn cuò yǔ duì
สือ คง หยู เมิ่ง หนาน เหวย หนี จั่ว โย่ว  สุย เหนิง เต้า จิ้น ชั่ว อวิ่ ตุ้ย

ซ้ำ *, *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...