วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Lang Fei (浪费) Unrequited - Yoga Lin (Lyrics)

เพลง Làng Fèi (Unrequited
ศิลปิน Yoga JAMES (林宥嘉Lín Yòu Jiā
อัลบั้ม fiction. yogaLin (大小说家Dà Xiǎo Shuō Jiā
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

多久了 我都没变 爱你这回事 整整六年
duō jiǔ le  wǒ dōu méi biàn  ài nǐ zhè huí shì  zhěng zhěng liù nián
ตัว จิ่ว เลอะ  หว่อ โตว เหมย เปี้ยน  อ้าย หนี่ เจ้อ หุย ซื่อ  เจิ๋ง เจิ่ง ลิ่ว เหนียน

你最好 做好准备 我没有打算 停止一切
nǐ zuì hǎo  zuò hǎo zhǔn bèi  wǒ méi yǒu dǎ suàn  tíng zhǐ yī qiè
หนี่ จุ้ย เห่า  จั้ว เห่า จุ่น เป้ย  หว่อ เหมย โหย่ว ต่า ซ่วน  ถิง จื่อ อี๋ เชี้ย

想说我没有志愿 也没有事情好消遣
xiǎng shuō wǒ méi yǒu zhì yuàn  yě méi yǒu shì qíng hǎo xiāo qiǎn
เสี่ยง ซัว หว่อ เหมย โหย่ว จื้อ ย่วน  เย่ เหมย โหย่ว ซื่อ ฉิง เห่า เซียว เฉี่ยน

有一个人能去爱 多珍贵
yǒu yī gè rén néng qù ài  duō zhēn guì
โหย่ว อี๋ เก้อ เหริน เหนิง ชวี่ อ้าย  ตัว เจิน กุ้ย

*没关系你也不用给我机会 反正我还有一生可以浪费
méi guān xi nǐ yě bù yòng gěi wǒ jī huì  fǎn zhèng wǒ hái yǒu yī shēng kě yǐ làng fèi
เหมย กวน ซิ หนี เย่ ปู๋ ย่ง เก๋ย หว่อ จี ฮุ่ย  ฝ่าน เจิ้ง หว่อ ไห โหย่ว อี้ เซิง เขอ อี่ ล่าง เฟ่ย

我就是剩这么一点点倔 称得上 我的优点
wǒ jiù shì shèng zhè me yī diǎn diǎn jué  chēng de shàng  wǒ de yōu diǎn
หว่อ จิ้ว ซื่อ เซิ่ง เจ้อ เมอะ อี้ เตี๋ยน เตี่ยน เจว๋  เชิง เตอะ ซ่าง  หว่อ เตอะ โยว เตื่ยน

没关系你也不用对我惭愧 也许我根本喜欢被你浪费
méi guān xi nǐ yě bù yòng duì wǒ cán kuì  yě xǔ wǒ gēn běn xǐ huān bèi nǐ làng fèi
เหมย กวน ซิ หนี เย่ ปู๋ ย่ง ตุ้ย หว่อ ฉาน คุ่ย  เย๋ สวี หว่อ เกิน เปิ่น สี่ ฮวน เป้ย หนี่ ล่าง เฟ่ย

随便你今天拼命爱上谁 我都会 坦然面对
suí biàn nǐ jīn tiān pīn mìng ài shàng shuí  wǒ dōu huì  tǎn rán miàn duì
สุย เปี้ยน หนี่ จิน เทียน พิน มิ่ง อ้าย ซ่าง สุย  หว่อ โตว ฮุ่ย  ถ่าน หยาน เมี่ยน ตุ้ย

即使要我跟你再耗个十年 无所谓
jí shǐ yào wǒ gēn nǐ zài hào gè shí nián  wú suǒ wèi
จี๋ สื่อ เหย้า หว่อ เกิน หนี่ ไจ้ เฮ่า เก้อ สือ เหนียน  อู๋ สั่ว เว่ย

你和他 没有如愿 短短半年内 开始分裂
nǐ hé tā  méi yǒu rú yuàn  duǎn duǎn bàn nián nèi  kāi shǐ fēn liè
หนี่ เหอ ทา  เหมย โหย่ว หรู ย่วน  ต๋วน ต่วน ปั้น เหนียน เน่ย  ไค สื่อ เฟิน เลี้ย

我的爱 依旧没变 连我自己都 对我钦佩
wǒ de ài  yī jiù méi biàn  lián wǒ zì jǐ dōu  duì wǒ qīn pèi
หว่อ เตอะ อ้าย  อี จิ้ว เหมย เปี้ยน  เหลียน หว่อ จื้อ จี่ โตว  ตุ้ย หว่อ ชิน เพ่ย

有的是很多资源 我有的是很多时间
yǒu de shì hěn duō zī yuán  wǒ yǒu de shì hěn duō shí jiān
โหย่ว เตอะ ซื่อ เหิ่น ตัว จือ หยวน  หว่อ โหย่ว เตอะ ซื่อ เหิ่น ตัว สือ เจียน

不去爱才是浪费 多不对
bù qù ài cái shì làng fèi  duō bù duì
ปู๋ ชวี่ อ้าย ไฉ ซื่อ ล่าง เฟ่ย  ตัว ปู๋ ตุ้ย

ซ้ำ *

就算我再去努力爱上谁 到头来 也是白费
jiù suàn wǒ zài qù nǔ lì ài shàng shuí  dào tóu lái  yě shì bái fèi
จิ้ว ซ่วน หว่อ ไจ้ ชวี่ หนู่ ลี่ อ้าย ซ่าง สุย  เต้า โถว ไหล  เย่ ซื่อ ไป๋ เฟ่ย

不如永远跟你耗 来得快乐 对不对
bù rú yǒng yuǎn gēn nǐ hào  lái de kuài lè  duì bù duì
ปู้ หรู หยง หย่วน เกิน หนี่ เฮ่า  ไหล เตอะ ไคว่ เล่อ  ตู้ย ปู๋ ตุ้ย


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...