วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

La Ji Ai Qing (垃圾爱情) Garbage love - Tank (Lyrics)

เพลง Lā Jī Ài Qíng (垃圾爱情) Garbage love 
ศิลปิน Tank (吕建中Lǚ Jiàn Zhōng
อัลบั้ม Tank SV Zuò Pǐn Jīng Xuǎ(Tank SV 作品精)
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


Ei Ei Ei Ei  Ei Ei Ei  Ei Ei Ei  Wo Oh Wo Oh~
เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ  เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ  เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ โว้ โอ้ โว้ โอ้~

这一道眼神唤醒谁气愤 谁让你经历伤神
zhè yī dào yǎn shén huàn xǐng shuí qì fèn  shuí ràng nǐ jīng lì shāng shén
เจ้อ อี๋ เต้า เหยี่ยน เสิน ฮ่วน สิ่ง สุย ชี่ เฟิ่น  สุย ร่าง หนี่ จิง ลี่ ซาง เสิน

这一场是否真的可以重刻光阴
zhè yī cháng shì fǒu zhēn de kě yǐ zhòng kè guāng yīn
เจ้อ อี้ ฉาง ซื่อ โฝ่ว เจิน เตอะ เขอ อี่ จ้ง เค่อ กวง ยิน

Rap
*OH Yeah 怎么了 这结果难道不是你所梦想的
OH Yeah zěn me le  zhè jié guǒ nán dào bù shì nǐ suǒ mèng xiǎng de 
โอ้ เย้  เจิ่น เมอะ เลอะ   เจ้อ เจี๋ย กั่ว หนาน เต้า ปู๋ ซื่อ หนี สั่ว เมิ่ง เสี่ยง เตอะ

这现实违背了理想 坚持一开始也是你讲
zhè xiàn shí wéi bèi le lǐ xiǎng  jiān chí yī kāi shǐ yě shì nǐ jiǎng
เจ้อ เซี่ยน สือ เหวย เป้ย เลอะ หลี เสี่ยง  เจียน ฉือ อี้ ไค สื่อ เย่ ซื่อ หนี เจี่ยง

笨蛋 那如果都只不过是时光之舍
bèn dàn  nà rú guǒ dōu zhǐ bù guò shì shí guāng zhī shě 
เปิ้น ตั้น  น่า หยู กั่ว โตว จื่อ ปู๋ กั้ว ซื่อ สือ กวง จือ เส่อ

得到了甜你还卖乖 拜托了你别这样
dé dào le tián nǐ hái mài guāi  bài tuō le nǐ bié zhè yàng
เต๋อ เต้า เลอะ เถียน หนี่ ไห ไม่ ไกว  ป้าย ทัว เลอะ หนี่ เปี๋ย เจ้อ ย่าง

你说早知道了解 情人如果不是伤 OH So 情人失去了
nǐ shuō zǎo zhī dào liǎo jiě  qíng rén rú guǒ bù shì shāng  OH So qíng rén shī qù le
หนี่ ซัว เจ่า จือ เต้า เหลียว เจี่ย  ฉิง เหริน หยู กั่ว ปู๋ ซื่อ ซาง  โอ้ โซ  ฉิง เหริน ซือ ชวี่ เลอะ

OH 你的选择个性被打折
OH nǐ de xuǎn zé gè xìng bèi dǎ zhé 
โอ้  หนี่ เตอะ เสวี่ยน เจ๋อ เก้อ ซิ่ง เป้ย ต่า เจ๋อ 

那地方逃了散了怕失去了理想
nà dì fang táo le sàn le pà shī qù le lǐ xiǎng 
น่า ตี้ ฟัง เถา เลอะ ซ่าน เลอะ พ่า ซือ ชวี่ เลอะ หลี เสี่ยง

我想幸福逼迫是个人不可分离的
wǒ xiǎng xìng fú bī pò shì gè rén bù kě fēn lí de
หว่อ เสี่ยง ซิ่ง ฝู ปี พั้ว ซื่อ เก้อ เหริน ปู้ เข่อ เฟิน หลี เตอะ

第一次看清自己的伤痕 还想偷去我什么
dì yī cì kàn qīng zì jǐ de shāng hén  hái xiǎng tōu qù wǒ shén me 
ตี้ อี๋ ชื่อ คั่น ชิง จื้อ จี่ เตอะ ซาง เหิน  ไห เสี่ยง โทว ชวี่ หว่อ เสิน เมอะ

你这样一直吞噬我对你的信任
nǐ zhè yàng yī zhí tūn shì wǒ duì nǐ de xìn  rèn
หนี่ เจ้อ ย่าง อี้ จื๋อ ทุน ซื่อ หว่อ ตุ้ย หนี่ เตอะ ซิ่น เริ่น

我再也不想去听也不想问 理想现实的难分
wǒ zài yě bù xiǎng qù tīng yě bù xiǎng wèn  lǐ xiǎng xiàn shí de nán fēn 
หว่อ ไจ้ เย่ ปู้ เสี่ยง ชวี่ ทิง เย่ ปู้ เสี่ยง เวิ่น  หลี เสี่ยง เซี่ยน สือ เตอะ หนาน เฟิน

或许再也不会有人值得你去等
huò xǔ zài yě bù huì yǒu rén zhí dé nǐ qù děng
ฮั่ว สวี่ ไจ้ เย่ ปู๋ ฮุ่ย โหย่ว เหริน จื๋อ เต๋อ หนี่ ชวี่ เติ่ง

Ei Ei Ei Ei  Ei Ei Ei  Ei Ei Ei
เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ  เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ  เอ๊ะ เอ๊ะ เอ๊ะ

ซ้ำ *

这一口难过让你最气愤 谁让你经历伤神
zhè yī kǒu nán guò ràng nǐ zuì qì fèn  shuí ràng nǐ jīng lì shāng shén
เจ้อ อี้ โข่ว หนาน กั้ว ร่าง หนี่ จุ้ย ชี่ เฟิ่น  สุย ร่าง หนี่ จิง ลี่ ซาง เสิน

这一场是否真的可以照亮眼睛
zhè yī cháng shì fǒu zhēn de kě yǐ zhào liàng yǎn jing
เจ้อ อี้ ฉาง ซื่อ โฝ่ว เจิน เตอะ เขอ อี่ เจ้า เลี่ยง เหยี่ยน จิง

这一道眼神唤醒谁气愤 谁让你经历伤神
zhè yī dào yǎn shén huàn xǐng shuí qì fèn  shuí ràng nǐ jīng lì shāng shén
เจ้อ อี๋ เต้า เหยี่ยน เสิน ฮ่วน สิ่ง สุย ชี่ เฟิ่น  สุย ร่าง หนี่ จิง ลี่ ซาง เสิน

这一场是否真的可以重刻光阴
zhè yī cháng shì fǒu zhēn de kě yǐ zhòng kè guāng yīn
เจ้อ อี้ ฉาง ซื่อ โฝ่ว เจิน เตอะ เขอ อี่ จ้ง เค่อ กวง ยิน

Wo Oh Wo Oh  Hoo
โว้ โอ้ โว้ โอ้  ฮู้


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...