วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Hong Bu Hong (红不红) Popular is not popular - Adason Lo (Lyrics)

เพลง Hóng Bù Hóng (红不红) Popular is not popular
ศิลปิน Adason Lo (罗力Luó Lì Wēi
อัลบั้ม Quán Zhí Zhái Nán (职宅) Fulltime otaku
สังกัด EEG Emperor Entertainment Group (HK)
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

轻轻唱歌 不用多说话 不必理会世界的复杂
qīng qīng chàng gē  bù yòng duō shuō huà  bù bì lǐ huì shì jiè de fù zá
ชิง ชิง ช่าง เกอ  ปู๋ ย่ง ตัว ซัว ฮว่า  ปู๋ ปี้ หลี่ ฮุ่ย ซื่อ เจี้ย เตอะ ฟู่ จ๋า

这个道理你们知道吗 心里有爱就这么简单
zhè gè dào lǐ nǐ men zhī dào ma  xīn lǐ yǒu ài jiù zhè me jiǎn dān
เจ้อ เก้อ เต้า หลี่ หนี่ เมิน จือ เต้า ม่ะ  ซิน หลี โหย่ว อ้าย จิ้ว เจ้อ เมอะ เจี่ยน ตัน

人尔虞我诈 是真或是假 有时候只能当作听笑话
rén ěr yú wǒ zhà  shì zhēn huò shì jiǎ  yǒu shí hòu zhǐ néng dàng zuò tīng xiào huà
เหริน เอ่อ อวิ๋ หว่อ จ้า  ซื่อ เจิน ฮั่ว ซื่อ เจี่ย  โหย่ว สือ โฮ่ว จื่อ เหนิง ตั้ง จั้ว ทิง เสี้ยว ฮว่า

只要你和我 互相相信着 打败流言是非
zhǐ yào nǐ hé wǒ  hù xiāng xiāng xìn zhe  dǎ bài liú yán shì fēi
จื่อ เหย้า หนี่ เหอ หว่อ  ฮู่ เซียง เซียง ซิ่น เจอะ  ต่า ป้าย หลิว เหยียน ซื่อ เฟย

很多时候 话不是出于我嘴里 所以请不要轻易的相信
hěn duō shí hòu  huà bù shì chū yú wǒ zuǐ lǐ  suǒ yǐ qǐng bù yào qīng yì de xiāng xìn
เหิ่น ตัว สือ โฮ่ว  ฮว่า ปู๋ ซื่อ ชู อวิ๋ หว่อ จุ๋ย หลี่  สัว อี่ ฉิ่ง ปู๋ เหย้า ชิง อี้ เตอะ เซียง ซิ่น  

请听 我的一颗真心 我只好做好我自己
qǐng tīng  wǒ de yī kē zhēn xīn  wǒ zhǐ hǎo zuò hǎo wǒ zì jǐ
ฉิ่ง ทิง  หว่อ เตอะ อี้ เคอ เจิน ซิน  หว่อ จื๋อ เห่า จั้ว เหา หว่อ จื้อ จี่

*OH 我相信 世界原本是多美丽
OH wǒ xiāng xìn  shì jiè yuán běn shì duō měi lì 
โอ้  หว่อ เซียง ซิ่น  ซื่อ เจี้ย หยวน เปิ่น ซื่อ ตัว เหม่ย ลี่ 

没有了欺骗和贪心
méi yǒu le qī piàn hé tān xīn
เหมย โหย่ว เลอะ ชี เพี่ยน เหอ ทาน ซิน

不去计较名和利 红不红根本(真的)没关系
bù qù jì jiào míng hé lì  hóng bù hóng gēn běn (zhēn de) méi guān xi
ปู๋ ชวี่ จี้ เจี้ยว หมิง เหอ ลี่  หง ปู้ หง เกิน เปิ่น (เจิน เตอะ) เหมย กวน ซิ

你们说的话 好话或坏话 我绝对不会当作听笑话
nǐ men shuō de huà  hǎo huà huò huài huà  wǒ jué duì bù huì dàng zuò tīng xiào huà
หนี่ เมิน ซัว เตอะ ฮว่า  เห่า ฮว่า ฮั่ว ไฮว่ ฮว่า  หว่อ เจว๋ ตุ้ย ปู๋ ฮุ่ย ตั้ง จั้ว ทิง เสี้ยว ฮว่า

每一字一句 我都相信着 你给了我希望
měi  yī zì yī jù  wǒ dōu xiāng xìn zhe  nǐ gěi le wǒ xī wàng
เหม่ย อี๋ จื้อ อี๋ จวิ้  หว่อ โตว เซียง ซิ่น เจอะ  หนี เก่ย เลอะ หว่อ ซี ว่าง

OH 我知道 大家都只是为我好 为你 失去一切都没关系
OH wǒ zhī dào  dà jiā dōu zhǐ shì wèi wǒ hǎo  wèi nǐ  shī qù yī qiè dōu méi guān xi
โอ้  หว่อ จือ เต้า  ต้า เจีย โตว จื่อ ซื่อ เว่ย หว่อ เห่า  เว่ย หนี่  ซือ ชวี่ อี๋ เชี้ย โตว เหมย กวน ซิ

OH 我会更加努力 不会再让你们担心
OH wǒ huì gèng jiā nǔ lì  bù huì zài ràng nǐ men dān xīn
โอ้  หว่อ ฮุ่ย เกิ้ง เจีย หนู่ ลี่  ปู๋ ฮุ่ย ไจ้ ร่าง หนี่ เมิน ตัน ซิน

ซ้ำ *

失去一切没关系 最珍贵是拥有了你
shī qù yī qiè méi guān xi  zuì zhēn guì shì yōng yǒu le nǐ
ซือ ชวี่ อี๋ เชี้ย เหมย กวน ซิ  จุ้ย เจิน กุ้ย ซื่อ ยง โหย่ว เลอะ หนี่Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...