วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Bu Zai Qin Ai (不再亲爱) No More Loving - LOLLIPOP F (Lyrics)

เพลง Bù Zài Qīn Ài (不再亲爱) No More Loving 
ศิลปิน LOLLIPOP F (棒棒糖Bàng Bàng Táng
อัลบั้ม DANCE
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง

尽全力伤害了 一个人 然后
jìn quán lì shāng hài le  yī gè rén  rán hòu
จิ้น เฉวียน ลี่ ซาง ไห้ เลอะ  อี๋ เก้อ เหริน  หยาน โฮ่ว 

得到了抚慰巨大伤口的权利
dé dào le fǔ wèi jù dà shāng kǒu de quán lì
เต๋อ เต้า เลอะ ฝู่ เว่ย จวิ้ ต้า ซาง โข่ว เตอะ เฉวียน ลี่

谁忍心放弃 这越痛越要靠近 越要贪心
shuí rěn xīn fàng qì  zhè yuè tòng yuè yào kào jìn  yuè yào tān xīn
สุย เหริ่น ซิน ฟ่าง ชี่  เจ้อ เยว่ ท่ง เยว่ เหย้า เค่า จิ้น  เยว่ เหย้า ทาน ซิน

越倾斜的美丽 用爱情的名义
ō  yuè qīng xié de měi lì  yòng ài qíng de míng yì
โอ้  เยว่ ชิง เสีย เตอะ เหม่ย ลี่  ย่ง อ้าย ฉิง เตอะ หมิง อี้

* 沿路的风景 并不算美 谁还
yán lù de fēng jǐng  bìng bù suàn měi shuí hái
เหยียน ลู่ เตอะ เฟิง จิ่ง  ปิ้ง ปู๋ ซ่วน เหม่ย  สุย ไห

撑着不睡 糖果在手中 紧握着
chēng zhe bù shuì  táng guǒ zài shǒu zhōng  jǐn wò zhe
เชิง เจอะ ปู๋ ซุ่ย  ถาง กั่ว ไจ้ โส่ว จง  จิ่น ว่อ เจอะ

甜腻的滋味 让记忆开始昏睡 没有错对
tián nì de zī wèi  ràng jì yì kāi shǐ hūn shuì  méi yǒu cuò duì
เถียน นี่ เตอะ จือ เว่ย  ร่าง จี้ อี้ ไค สื่อ ฮุน ซุ่ย  เหมย โหย่ว ชั่ว ตุ้ย

放弃了一些
抓紧了一切
fàng qì le yī xiē  zhuā jǐn le yī qiè
ฟ่าง ชี่ เลอะ อี้ เซีย  จวา จิ่น เลอะ อี๋ เชี้ย

你要我的 我要你的 温柔的歌 都唱到腻了
nǐ yào wǒ de  wǒ yào nǐ de  wēn róu de gē  dōu chàng dào nì le
หนี่ เหย้า หว่อ เตอะ  หว่อ เหย้า หนี่ เตอะ  เวิน โหรว เตอะ เกอ  โตว ช่าง เต้า นี่ เลอะ

我试着忘记你的好 却越爱越糟糕
wǒ shì zhe wàng jì nǐ de hǎo  què yuè ài yuè zāo gāo
หว่อ ซื่อ เจอะ ว่าง จี้ หนี่ เตอะ เห่า  เชว่ เยว่ อ้าย เยว่ เจา เกา

我反覆着反覆着反覆着反覆着 怪谁
wǒ fǎn fù zhe fǎn fù zhe fǎn fù zhe fǎn fù zhe  guài shuí
หว่อ ฝ่าน ฟู่ เจอะ ฝ่าน ฟู่ เจอะ ฝ่าน ฟู่ เจอะ ฝ่าน ฟู่ เจอะ  ไกว้ สุย

** 你要我的 我要你的 互相伤害 也互相需要
nǐ yào wǒ de  wǒ yào nǐ de  hù xiāng shāng hài  yě hù xiāng xū yào
หนี่ เหย้า หว่อ เตอะ  หว่อ เหย้า หนี่ เตอะ  ฮู่ เซียง ซาง ไห้  เย่ ฮู่ เซียง ซวี เหย้า

我依存着你不逃跑 像恋人般缠绕
wǒ yī cún zhe nǐ bù táo pǎo  xiàng liàn rén bān chán rǎo
หว่อ อี ฉุน เจอะ หนี่ ปู้ เถา เผ่า  เซี่ยง เลี่ยน เหริน ปัน ฉาน เหย่า

又反覆着反覆着反覆着反覆着 不重要
yòu fǎn fù zhe fǎn fù zhe fǎn fù zhe fǎn fù zhe  bù zhòng yào
โย่ว ฝ่าน ฟู่ เจอะ ฝ่าน ฟู่ เจอะ ฝ่าน ฟู่ เจอะ ฝ่าน ฟู่ เจอะ  ปู๋ จ้ง เหย้า

爱爱爱爱爱爱 被切开的对白
ài ài ài ài ài ài bèi qiē kāi de duì bái
อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย  เป้ย เชีย ไค เตอะ ตุ้ย ไป๋

爱爱爱爱爱爱 就这样渗出来
ài ài ài ài ài ài jiù zhè yàng shèn chū lái
อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย  จิ้ว เจ้อ ย่าง เซิ่น ชู ไหล

爱爱爱爱爱爱 恋人不再亲爱
ài ài ài ài ài ài liàn rén bù zài qīn ài
อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย  เลี่ยน เหริน ปู๋ ไจ้ ชิน อ้าย

爱爱爱爱爱 爱爱 爱爱
ài ài ài ài ài  ài ài  ài ài
อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย  อ้าย อ้าย  อ้าย อ้าย

ซ้ำ *, **

你要我的 我要你的
nǐ yào wǒ de  wǒ yào nǐ de 
หนี่ เหย้า หว่อ เตอะ  หว่อ เหย้า หนี่ เตอะ 

温柔的歌 都唱到腻了(怪谁怪谁)
wēn róu de gē  dōu chàng dào nì le (guài shuí guài shuí)
เวิน โหรว เตอะ เกอ  โตว ช่าง เต้า นี่ เลอะ (ไกว้ สุย ไกว้ สุย)

ซ้ำ **

爱爱爱爱爱爱(你要我的)
ài ài ài ài ài ài (nǐ yào wǒ de)
อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย (หนี่ เหย้า หว่อ เตอะ)

爱爱爱爱爱爱(我要你的)
ài ài ài ài ài ài (wǒ yào nǐ de)
อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย (หว่อ เหย้า หนี่ เตอะ)

爱爱爱爱爱爱 爱爱爱爱爱爱
ài ài ài ài ài ài  ài ài ài ài ài ài
อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย  อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย

我们不再亲爱
wǒ men bù zài qīn ài
หว่อ เมิน ปู๋ ไจ้ ชิน อ้าย


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...