วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

BB88 - Khalil Fong (Lyrics)

เพลง BB88
ศิลปิน Khalil Fong (方大同Fāng Dà Tóng
อัลบั้ม Huí Dào Wèi Lái (回到未来) Back To Wonderland
สังกัด Warner Music Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


我走一步 你就翻脸 我给你的爱 你说不够甜
wǒ zǒu yī bù  nǐ jiù fān liǎn  wǒ gěi nǐ de ài  nǐ shuō bù gòu tián
หว่อ โจ่ว อี๋ ปู้  หนี่ จิ้ว ฟัน เหลี่ยน  หว่อ เก๋ย หนี่ เตอะ อ้าย  หนี่ ซัว ปู๋ โก้ว เถียน

最会装酷 多么爱演 妈妈曾经说过不要被骗
zuì huì zhuāng kù  duō me ài yǎn  mā ma céng jīng shuō guò bù yào bèi piàn
จุ้ย ฮุ่ย จวง คู่  ตัว เมอะ อ้าย เหยี่ยน  มา ม่ะ เฉิง จิง ซัว กั้ว ปู๋ เหย้า เป้ย เพี่ยน

* 说LOVE OH LOVE 这是什么  OH GIRL你嘴边的话算什么
shuō LOVE OH LOVE zhè shì shén me OH GIRL nǐ zuǐ biān de huà suàn shén me
ซัว  เลิฟ โอ้ เลิฟ  เจ้อ ซื่อ เสิน เมอะ  โอ้ เกิร์ล  หนี จุ่ย เปียน เตอะ ฮว่า ซ่วน เสิน เมอะ

LOVE OH LOVE 你怎么了  不不不不不 爱不是赢或输
LOVE OH LOVE nǐ zěn me le  bù bù bù bù bù  ài bù shì yíng huò shū
เลิฟ โอ้ เลิฟ  หนี เจิ่น เมอะ เลอะ  ปู้ ปู้ ปู้ ปู้ ปู้  อ้าย ปู๋ ซื่อ หยิง ฮั่ว ซู

**BABY别太怀 BABY别破坏 别总是偷偷摸摸 让我想哭
BABY bié tài huái  BABY bié pò huài  bié zǒng shì tōu tōu mō mō  ràng wǒ xiǎng kū
เบบี้  เปี๋ย ไท่ ไหว  เบบี้ เปี๋ย พั้ว ไฮว่  เปี๋ย จ่ง ซื่อ โทว โทว มัว มัว  ร่าง หว่อ เสี่ยง คู

要我吃醋 你让我发怒 不乖乖BABY就要说88
yào wǒ chī cù  nǐ ràng wǒ fā nù  bù guāi guāi BABY jiù yào shuō 88
เหย้า หว่อ ชือ ชู่  หนี่ ร่าง หว่อ ฟา นู่  ปู้ ไกว ไกว เบบี้ จิ้ว เหย้า ซัว ปาปา

我走一步 被你抢先 我对你好 但你不给我面
wǒ zǒu yī bù  bèi nǐ qiǎng xiān  wǒ duì nǐ hǎo  dàn nǐ bù gěi wǒ miàn
หว่อ โจ่ว อี๋ ปู้  เป้ย หนี เฉี่ยง เซียน  หว่อ ตุ้ย หนี เห่า  ตั้น หนี่ ปู้ เก๋ย หว่อ เมี่ยน

每时每刻都在家里做脸
měi shí měi kè dōu zài jiā lǐ zuò liǎn 
เหม่ย สือ เหม่ย เค่อ โตว ไจ้ เจีย หลี่ จั้ว เหลี่ยน 

也许有那一天有谁来找你代言
yě xǔ yǒu nà yī tiān yǒu shuí lái zhǎo nǐ dài yán
เย๋ สวี โหย่ว น่า อี้ เทียน โหย่ว สุย ไหล เจ่า หนี่ ไต้ เหยียน

ซ้ำ *, **

是什么不妥 是谁闯了祸
shì shén me bù tuǒ  shì shuí chuǎng le huò
ซื่อ เสิน เมอะ ปู้ ถั่ว  ซื่อ สุย ฉ่วง เลอะ ฮั่ว

请你饶了我 突然间又靠着我
qǐng nǐ ráo le wǒ  tū rán jiān yòu kào zhe wǒ
ฉิง หนี่ เหยา เลอะ หว่อ  ทู หยาน เจียน โย่ว เค่า เจอะ หว่อ

再一拳过来 冷战一个多礼拜
zài yī quán guò lái  lěng zhàn yī gè duō lǐ bài
ไจ้ อี้ เฉวียน กั้ว ไหล  เหลิ่ง จ้าน อี๋ เก้อ ตัว หลี่ ป้าย

最后还是要我来猜测 你的感受 是我的博斗 MY DARLIN'
zuì hòu hái shì yào wǒ lái cāi cè  nǐ de gǎn shòu  shì wǒ de bó dòu MY DARLIN'
จุ้ย โฮ่ว ไห ซื่อ เหย้า หว่อ ไหล ไช เช้อ  หนี่ เตอะ ก่าน โซ่ว  ซื่อ หว่อ เตอะ ปั๋ว โต้ว  ไม ดาร์ลิง

能何时换来一个吻
néng hé shí huàn lái yī gè wěn
เหนิง เหอ สือ ฮ่วน ไหล อี๋ เก้อ เหวิ่น

CAN YOU TELL ME NOW  TELL ME TELL ME NOW…
แคน ยู เทล มี นาว  เทล มี เทล มี นาว...

ซ้ำ **, **   Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...