วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Zhan Li Pin (战利品) Love Conquest - LOLLIPOP F (Lyrics)


เพลง Zhàn Lì Pǐn (战利品) Love Conquest
ศิลปิน Bàng Bàng Táng (棒棒糖LOLLIPOP F
อัลบั้ม DANCE
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


敖犬:嘶吼划破了夜空 泪水滑进了喉咙
Áo Quǎn : sī hǒu huá pò le yè kōng  lèi shuǐ huá jìn le hóu lóng
เอ๋า เฉวี่ยน : ซือ โห่ว หวา พั่ว เลอะ เย้ คง  เล้ย สุ่ย หวา จิ้น เลอะ โหว หลง

闭上双眼往前走 站在爱情的尽头
bì shàng shuāng yǎn wǎng qián zǒu  zhàn zài ài qíng de jìn tóu
ปี้ ซ่าง ซวง เหยี่ยน หว่าง เฉียน โจ่ว  จ้าน ไจ้ อ้าย ฉิง เตอะ จิ้น โถว

小煜:回忆跟现实交错 慢动作撕裂伤口
Xiǎo Yù : huí yì gēn xiàn shí jiāo cuò  màn dòng zuò sī liè shāng kǒu
เสี่ยว อวิ้ : หุย อี้ เกิน เซี่ยน สือ เจียว ชั่ว  ม่าน ต้ง จั้ว ซือ เลี้ย ซาง โข่ว

为你为爱战斗 没后悔过
wèi nǐ wèi ài zhàn dòu  méi hòu huǐ guò
เว่ย หนี่ เว่ย อ้าย จ้าน โต้ว  เหมย โฮ่ว หุ่ย กั้ว

* 阿纬:你的沉默 就像刀锋 一刀划破我的喉咙
Ā wěi : nǐ de chén mò  jiù xiàng dāo fēng yī dāo huá pò wǒ de hóu lóng
อา เหว่ย : หนี่ เตอะ เฉิน มั่ว  จิ้ว เซี่ยง เตา เฟิง อี้ เตา หวา พั่ว หว่อ เตอะ โหว หลง          

敖犬:我的胸口 停止跳动 热情一瞬间全都结冻
Áo Quǎn : wǒ de xiōng kǒu  tíng zhǐ tiào dòng  rè qíng yī shùn jiān quán dōu jié dòng
เอ๋า เฉวี่ยน : หว่อ เตอะ โซวง โข่ว  ถิง จื่อ เที่ยว ต้ง เย่อ ฉิง อี๋ ซุ่น เจียน เฉวียน โตว เจี๋ย ต้ง

小煜:我的爱是战利品你占有 只是你冷漠的转身就走
Xiǎo Yù : wǒ de ài shì zhàn lì pǐn nǐ zhàn yǒu  zhǐ shì nǐ lěng mò de zhuǎn shēn jiù zǒu
เสี่ยว อวิ้ : หว่อ เตอะ อ้าย ซื่อ จ้าน ลี่ ผิ่น หนี่ จ้าน โหย่ว  จื่อ ซื่อ หนี เหลิ่ง มั่ว เตอะจ่วน เซิน  จิ้ว โจ่ว

敖犬:我的爱是战利品不保留 爱给再多都不够你挥霍
Áo Quǎn : wǒ de ài shì zhàn lì pǐn bù bǎo liú  ài gěi zài duō dōu bù gòu nǐ huī huò
เอ๋า เฉวี่ยน : หว่อ เตอะ อ้าย ซื่อ จ้าน ลี่ ผิ่น ปู้ เป่า หลิว  อ้าย เก่ย ไจ้ ตัว โตว ปู๋ โก้ว หนี่ ฮุย ฮั่ว

威廉:你的眼神 像个黑洞 吞噬所有爱的理由
Wēi Lián : nǐ de yǎn shén  xiàng gè hēi dòng  tūn shì suǒ yǒu ài de lǐ yóu
เวย เหลียน : หนี่ เตอะ เหยี่ยน เสิน  เซี่ยง เก้อ เฮย ต้ง  ทุน ซื่อ สัว โหย่ว อ้าย เตอะ หลี่ โหยว

敖犬:爱已失守 大声的吼 比寂寞更加寂寞
Áo Quǎn : ài yǐ shī shǒu  dà shēng de hǒu  bǐ jì mò gèng jiā jì mò
เอ๋า เฉวี่ยน : อ้าย อี่ ซือ โส่ว  ต้า เซิง เตอะ โห่ว  ปี่ จี้ มั่ว เกิ้ง เจีย จี้ มั่ว

小煜:我再也回不了头 你再也说不出口
Xiǎo Yù : wǒ zài yě huí bù liǎo tóu  nǐ zài yě shuō bù chū kǒu
เสี่ยว อวิ้ : หว่อ ไจ้ เย่ หุย ปู้ เหลี่ยว โถว  หนี่ ไจ้ เย่ ซัว ปู้ ชู โข่ว

放开双手往前走 我已经一无所有
fàng kāi shuāng shǒu wǎng qián zǒu  wǒ yǐ jīng yī wú suǒ yǒu
ฟ่าง ไค ซวง โส่ว หว่าง เฉียน โจ่ว  หว่อ อี่ จิง อี อู๋ สัว โหย่ว

敖犬:欺骗拉扯着微笑 谎言包扎的伤口
Áo Quǎn : qī piàn lā chě zhe wēi xiào  huǎng yán bāo zā de shāng kǒu
เอ๋า เฉวี่ยน : ชี เพี่ยน ลา เฉ่อ เจอะ เวย เสี้ยว  ห่วง เหยียน เปา จา เตอะ ซาง โข่ว

小煜:为你为爱战斗 我没后悔过
Xiǎo Yù : wèi nǐ wèi ài zhàn dòu  wǒ méi hòu huǐ guò
เสี่ยว อวิ้ : เว่ย หนี่ เว่ย อ้าย จ้าน โต้ว  หว่อ เหมย โฮ่ว หุ่ย กั้ว

ซ้ำ *

** 小煜:我被爱俘虏着但却心甘情愿的不想逃脱
Xiǎo Yù : wǒ bèi ài fú lǔ zhe dàn què xīn gān qíng yuàn de bù xiǎng táo tuō
เสี่ยว อวิ้ : หว่อ เป้ย อ้าย ฝู หลู่ เจอะ ตั้น เชว่ ซิน กัน ฉิง ย่วน เตอะ ปู้ เสี่ยง เถา ทัว

一个人在热闹的城市孤独的游走
yī gè rén zài rè nào de chéng shì gū dú de yóu zǒu
อี๋ เก้อ เหริน ไจ้ เย่อ เน่า เตอะ เฉิง ซื่อ กู ตู๋ เตอะ โหยว โจ่ว

我被爱俘虏着但全世界没有人可以救我
wǒ bèi ài fú lǔ zhe dàn quán shì jiè méi yǒu rén kě yǐ jiù wǒ
หว่อ เป้ย อ้าย ฝู หลู่ เจอะ ตั้น เฉวียน ซื่อ เจี้ย เหมย โหย่ว เหริน เขอ อี่ จิ้ว หว่อ

一颗心在安静的夜晚隐隐的作痛
yī kē xīn zài ān jìng de yè wǎn yǐn yǐn de zuò tòng
อี้ เคอ ซิน ไจ้ อัน จิ้ง เตอะ เย้ หว่าน หยิน หยิ่น เตอะ จั้ว ท่ง

ซ้ำ *,  **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...