วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Tou.Ming.Ai (透.明.愛) In The Limelight - Vanness Wu (Lyrics)

เพลง Tòu.Míng.Ài (透.明.愛) In The Limelight
ศิลปิน Wú Jiàn Háo (吴建豪) Vanness Wu
อัลบั้ม C'est La "V"
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง
车窗外闪光灯让爱受瞩目
chē chuāng wài shǎn guāng dēng ràng ài shòu zhǔ mù
เชอ ชวง ไว่ ส่าน กวง เติง ร่าง อ้าย โซ่ว จู่ มู่

想低调些用外套将你挡住
xiǎng dī diào xiē yòng wài tào jiāng nǐ dǎng zhù
เสี่ยง ตี เตี้ยว เซีย ย่ง ไว่ เท่า เจียง หนี ต่าง จู้

紧握着手是最基本保护
jǐn wò zhe shǒu shì zuì jī běn bǎo hù
จิ่น ว่อ เจอะ โส่ว ซื่อ จุ้ย จี เปิ่น เป่า ฮู่

别担心有我在 不会受到任何阻碍
bié dān xīn yǒu wǒ zài  bù huì shòu dào rèn hé zǔ ài
เปี๋ย ตัน ซิน โหยว หว่อ ไจ้  ปู๋ ฮุ่ย โซ่ว เต้า เริ่น เหอ จู่ อ้าย

别去 管它
bié qù  guǎn tā
เปี๋ย ชวี่  ก่วน ทา

只管爱这一直线的爱 不随便转弯
zhǐ guǎn ài zhè yī zhí xiàn de ài  bù suí biàn zhuǎn wān
จื๋อ ก่วน อ้าย เจ้อ อี้ จื๋อ เซี่ยน เตอะ อ้าย  ปู้ สุย เปี้ยน จ่วน วัน

但因喜欢而简单
dàn yīn xǐ huān ér jiǎn dān
ตั้น ยิน สี่ ฮวน เอ๋อ เจี่ยน ตัน

* 让我们用力爱 穿破透明的爱
ràng wǒ men yòng lì ài  chuān pò tòu míng de ài
ร่าง หว่อ เมิน ย่ง ลี่ อ้าย  ชวน พั้ว โท่ว หมิง เตอะ อ้าย

因你疯狂就像 他们爱我一样
yīn nǐ fēng kuáng jiù xiàng  tā men ài wǒ yī yàng
ยิน หนี่ เฟิง ขวง จิ้ว เซี่ยง  ทา เมิน อ้าย หว่อ อี๋ ย่าง

关于你一切无法抵挡 两人世界不再伪装
guān yú nǐ yī qiè wú fǎ dǐ dǎng  liǎng rén shì jiè bù zài wěi zhuāng
กวน อวิ๋ หนี่ อี๋ เชี้ย อู๋ ฝ่า ตี๋ ต่าง  เหลี่ยง เหริน ซื่อ เจี้ย ปู๋ ไจ้ เหว่ย จวง

帽子墨镜摘下你是 唯一的信仰
mào zi mò jìng zhāi xià nǐ shì  wéi yī de xìn yǎng
เม่า จึ มั่ว จิ้ง ไจ เซี่ย หนี่ ซื่อ  เหวย อี เตอะ ซิ่น หย่าง

工作空挡简讯 你问我累嘛
gōng zuò kōng dǎng jiǎn xùn  nǐ wèn wǒ lèi ma
กง จั้ว คง ต่าง เจี่ยน ซวิ่น  หนี่ เวิ่น หว่อ เล้ย ม่ะ

内容只有我们懂得对话
nèi róng zhǐ yǒu wǒ men dǒng de duì huà
เน่ย หรง จื่อ โหยว หว่อ เมิน ต่ง เตอะ ตุ้ย ฮว่า

但相同的频率 因八卦被 放大
dàn xiāng tóng de pín lǜ  yīn bā guà bèi fàng dà
ตั้น เซียง ถง เตอะ ผิน ลวี่  ยิน ปา กว้า เป้ย ฟ่าง ต้า

星期三的晚上 周刊封面亲爱的
xīng qī sān de wǎn shàng  zhōu kān fēng miàn qīn ài de
ซิง ชี ซัน เตอะ หว่าน ซ่าง  โจว คัน เฟิง เมี่ยน ชิน อ้าย เตอะ

别去 管它 不用怕
bié qù  guǎn tā  bù yòng pà
เปี๋ย ชวี่  ก่วน ทา  ปู๋ ย่ง พ่า

爱照片上的你好美 压力让我承担
ài zhào piàn shàng de nǐ hǎo měi  yā lì ràng wǒ chéng dān
อ้าย เจ้า เพี่ยน ซ่าง เตอะ หนี่ เหา เหม่ย  ยา ลี่ ร่าง หว่อ เฉิง ตัน

但因喜欢而简单
dàn yīn xǐ huān ér jiǎn dān
ตั้น ยิน สี่ ฮวน เอ๋อ เจี่ยน ตัน

ซ้ำ *, *

光芒卸下穿上平凡外衣
guāng máng xiè xià chuān shàng píng fán wài yī
กวง หมาง เซี้ย เซี่ย ชวน ซ่าง ผิง ฝาน ไว่ อี

只想暂停片刻甜蜜
zhǐ xiǎng zàn tíng piàn kè tián mì
จื๋อ เสี่ยง จ้าน ถิง เพี่ยน เค่อ เถียน มี่

完全不做其他选择 Oh~ 只想爱
wán quán bù zuò qí tā xuǎn zé Oh~  zhǐ xiǎng ài
หวาน เฉวียน ปู๋ จั้ว ฉี ทา เสวี่ยน เจ๋อ  โอ้~ จื๋อ เสี่ยง อ้าย

ซ้ำ *, *, *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...