วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Shi Qing Ren Ye Shi Peng You (是情人也是朋友) Lover And Friend - Hey Girl (Lyrics)

เพลง Shì Qíng Rén Yě Shì Péng Yǒu (是情人也是朋友) Lover And Friend
ศิลปิน Hey Girl (Girl) Hei Girl (Ya Tou 丫头, Zi Ting 子庭, Xiao Xun 小薰)
อัลบั้ม Hey Girl (EP)
สังกัด M'stones International Co., Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อร้อง

*小薰:幸福是一种默契延
Xiǎo Xūn : xìng fú shì yī zhǒng mò qì yán shēn
เสี่ยว ซวิน : ซิ่ง ฝู ซื่อ อี้ จ่ง มั่ว ชี่ เหยียน เซิน

好多话我不说你都
hǎo duō huà wǒ bù shuō nǐ dōu dǒng  
เห่า ตัว ฮว่า หว่อ ปู้ ซัว หนี่ โตว ต่ง

那些为我收集的快乐 跟着我 不保留
nà xiē wèi wǒ shōu jí de kuài lè  gēn zhe wǒ  bù bǎo liú
น่า เซีย เว่ย หว่อ โซว จี๋ เตอะ ไคว่ เล่อ  เกิน เจอะ หว่อ  ปู้ เป่า หลิว

庭庭:你说把孤单永远没
Tíng Tíng: nǐ shuō bǎ gū dān yǒng yuǎn mò shōu
ถิง ถิง : หนี่ ซัว ป่า กู ตัน หยง หย่วน มั่ว โซว

不必用笑容掩饰脆
bù bì yòng xiào róng yǎn shì cuì ruò
ปู๋ ปี้ ย่ง เสี้ยว หรง เหยี่ยน ซื่อ ชุ่ย รั่ว

关注你所有的小动作 转发计划的美
guān zhù nǐ suǒ yǒu de xiǎo dòng zuò  zhuǎn fā jì huà de měi mèng
กวน จู้ หนี่ สัว โหย่ว เตอะ เสี่ยว ต้ง จั้ว  จ่วน ฟา จี้ ฮว่า เตอะ เหม่ย เมิ่ง

**头:是情人也是好朋
Yā Tóu : shì qíng rén yě shì hǎo péng yǒu
ยา โถว : ซื่อ ฉิง เหริน เย่ ซื่อ เห่า เผิง โหย่ว

小薰:决定从今天到以后
Xiǎo Xūn :  jué dìng cóng jīn tiān dào yǐ hòu
เสี่ยว ซวิน : เจว๋ ติ้ง ฉง จิน เทียน เต้า อี่ โฮ่ว

庭庭:一起等日落 
Tíng Tíng : yī qǐ děng rì luò 
ถิง ถิง : อี้ ฉี่ เติ่ง ยื้อ ลั่ว 

小薰:同步去做
Xiǎo Xūn : tóng bù qù zuò mèng
เสี่ยว ซวิน : ถง ปู้ ชวี่ จั้ว เมิ่ง

头 庭庭:到未来旅行都有你陪
Yā Tóu  Tíng Tíng : dào wèi lái lǚ xíng dōu yǒu nǐ péi wǒ
ยา โถว  ถิง ถิง : เต้า เว่ย ไหล ลวี่ สิง โตว โหยว หนี่ เผย หว่อ

头:是情人也是好朋
Yā Tóu : shì qíng rén yě shì hǎo péng yǒu
ยา โถว : ซื่อ ฉิง เหริน เย่ ซื่อ เห่า เผิง โหย่ว

小薰:决定在我们的天
Xiǎo Xūn : jué dìng zài wǒ men de tiān kōng
เสี่ยว ซวิน : เจว๋ ติ้ง ไจ้ หว่อ เมิน เตอะ เทียน คง

庭庭:紧握的双
Tíng Tíng: jǐn wò de shuāng shǒu
ถิง ถิง : จิ่น ว่อ เตอะ ซวง โส่ว

小薰:比想像暖和
Xiǎo Xūn : bǐ xiǎng xiàng nuǎn huo
เสี่ยว ซวิน : ปี๋ เสี่ยง เซี่ยง หน่วน ฮัว

头:我闪着泪光多幸
Yā Tóu : wǒ shǎn zhe lèi guāng duō xìng yùn
ยา โถว : หว่อ ส่าน เจอะ เล้ย กวง ตัว ซิ่ง วิ่น

小薰 丫头:你懂
Xiǎo Xūn  Yā Tóu : nǐ dǒng wǒ
เสี่ยว ซวิน  ยา โถว : หนี ต๋ง หว่อ

ซ้ำ *, **, **

小薰:你让我心安也让我 
Xiǎo Xūn : nǐ ràng wǒ xīn ān yě ràng wǒ 
เสี่ยว ซวิน : หนี่ ร่าง หว่อ ซิน อัน เย่ ร่าง หว่อ 

合唱:心
hé chàng : xīn dòng
ร้องรวม : ซิน ต้ง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...