วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Ran Hou (然后) After That / Afterwards - Ni An Dong (Lyrics)

เพลง Rán Hòu (然后) After That / Afterwards
ศิลปิน Ní Ān Dōng (倪安)
อัลบั้ม Jué Duì Darling (绝对达令Absolute Boyfriend OST
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง 

然后 大概再没然后
rán hòu  dà gài zài méi rán hòu 
หยาน โฮ่ว  ต้า ไก้ ไจ้ เหมย หยาน โฮ่ว 

朋友 却不能朋友
péng yǒu  què bù néng ài péng yǒu 
เผิง โหย่ว  เชว่ ปู้ เหนิง อ้าย เผิง โหย่ว

你拒的借口
duō xiè  nǐ jù jué de jiè kǒu 
ตัว เซี้ย  หนี่ จวิ้ เจว๋ เตอะ เจี้ย โข่ว 

能痛得没有借口
ràng tòng  néng tòng de méi yǒu jiè kǒu
ร่าง ท่ง  เหนิง ท่ง เตอะ เหมย โหย่ว เจี้ย โข่ว

他的抱比
tā de yōng bào bǐ jiào nuǎn ma 
ทา เตอะ ยง เป้า ปี่ เจี้ยว หน่วน ม่ะ 

算什么傻
wǒ zhè suàn shén me shǎ niàn tou
หว่อ เจ้อ ซ่วน เสิน เมอะ ส่า เนี่ยน โถว

*多人失恋后重生
nà me duō rén shī liàn hòu chóng shēng 
น่า เมอะ ตัว เหริน ซือ เลี่ยน โฮ่ว ฉง เซิง 

我也逃不出这结(Woo Oh)
wǒ yě táo bù chū zhè jié guǒ (Woo Oh)
หว่อ เย่ เถา ปู้ ชู เจ้อ เจี๋ย กั่ว (โว้ว โอ)

可惜心上有个角落
kě xī xīn shàng zǒng yǒu  gè jiǎo luò 
เข่อ ซี ซิน ซ่าง จ๋ง โหย่ว เก้อ เจี่ยว ลั่ว 

远躲 你不的我(Woo Oh)
yǒng yuǎn duǒ zhe  nǐ bù ài de wǒ (Woo Oh)
หยง หย่วน ตั่ว เจอะ  หนี่ ปู๋ อ้าย เตอะ หว่อ (โว้ว โอ)

如果 我只是 只是如果
rú guǒ  wǒ zhǐ shì  zhǐ shì shuō rú guǒ 
หยู กั่ว  หว่อ จื่อ ซื่อ  จื่อ ซื่อ ซัว หยู กั่ว  

都不
wǒ men dōu bù nà me jué jiàng
หว่อ เมิน โตว ปู้ น่า เมอะ เจว๋ เจี้ยง

你是否就会接受我 或者
nǐ shì fǒu jiù huì jiē shòu wǒ  huò zhě 
หนี่ ซื่อ โฝ่ว จิ้ว ฮุ่ย เจีย โซ่ว หว่อ  ฮั่ว เจ่อ 

没有我你才会快
méi yǒu wǒ nǐ cái huì kuài lè
เหมย โหย่ว หว่อ หนี่ ไฉ ฮุ่ย ไคว่ เล่อ

我宁愿我 没来
wǒ nìng yuàn wǒ  méi lái guò
หว่อ นิ่ง ย่วน หว่อ  เหมย ไหล กั้ว

然后 大概是朋友 就算
rán hòu  dà gài hái shì péng yǒu  jiù suàn 
หยาน โฮ่ว  ต้า ไก้ ไห ซื่อ เผิง โหย่ว  จิ้ว ซ่วน 

称呼像借口 Woo Oh
zhè chēng hū xiàng jiè kǒu Woo Oh
เจ้อ เชิง ฮู เซี่ยง เจี้ย โข่ว  โว้ว โอ้

借口
duō xiè  nǐ gěi wǒ zhè jiè kǒu 
ตัว เซี้ย  หนี เก๋ย หว่อ เจ้อ เจี้ย โข่ว 

难过得比
ràng wǒ  nán guò de bǐ jiào hǎo guò
ร่าง หว่อ  หนาน กั้ว เตอะ ปี่ เจี้ยว เห่า กั้ว

那次斗嘴还记 我也恨我不温柔
nà cì dòu zuǐ hái jì de ma  wǒ yě hèn wǒ bù gòu wēn róu
น่า ชื่อ โต้ว จุ่ย ไห จี้ เตอะ ม่ะ  หว่อ เย่ เฮิ่น หว่อ ปู๋ โก้ว เวิน โหรว

ซ้ำ *

然后 我也会笑我 做什 哪里有
rán hòu  wǒ yě huì xiào wǒ  hái zuò shén me mèng  nǎ lǐ yǒu
หยาน โฮ่ว  หว่อ เย่ ฮุ่ย เสี้ยว หว่อ  ไห จั้ว เสิน เมอะ เมิ่ง  หนา หลี โหย่ว


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^


หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...