วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

LolliPARTY - LOLLIPOP F (Lyrics)

เพลง LolliPARTY
ศิลปิน LOLLIPOP F (棒棒糖Bàng Bàng Táng
อัลบั้ม DANCE
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

* 快乐不快乐交给节拍  让现在大于过去未来
kuài lè bù kuài lè jiāo gěi jié pāi  ràng xiàn zài dà yú guò qù wèi lái
ไคว่ เล่อ ปู๋ ไคว่ เล่อ เจียว เก่ย เจี๋ย ไพ  ร่าง เซี่ยน ไจ้ ต้า อวิ๋ กั้ว ชวี่ เว่ย ไหล

无状态的状态 最精彩  自由自在 自由自在
wú zhuàng tài de zhuàng tài  zuì jīng cǎi  zì yóu zì zài  zì yóu zì zài
อู๋ จ้วง ไท่ เตอะ จ้วง ไท่  จุ้ย จิง ไฉ่  จื้อ โหยว จื้อ ไจ้  จื้อ โหยว จื้อ ไจ้

*** 跟我一起 go go go go 地图以外的星球
gēn wǒ yī qǐ go go go go dì tú yǐ wài de xīng qiú
เกิน หว่อ อี้ ฉี่ โก โก โก โก ตี้ ถู อี่ ไว่ เตอะ ซิง ฉิว

No no no no别犹豫太久  Go go go go Let's party
No no no no bié yóu yù tài jiǔ Go go go go Let's party
โน โน โน โน เปี๋ย โหยว อวิ้ ไท่ จิ่ว  โก โก โก โก เลทซ พาร์ที

现在是时候 时间不够
xiàn zài shì shí hòu  shí jiān bù gòu
เซี่ยน ไจ้ ซื่อ สือ โฮ่ว  สือ เจียน ปู๋ โก้ว

也许在一片热情天然的海滩
yě xǔ zài yī piàn rè qíng tiān rán de hǎi tān
เย๋ สวี่ ไจ้ อี๋ เพี่ยน เย่อ ฉิง เทียน หยาน เตอะ ไห่ ทาน

也许约在一座奢华的泳池旁
yě xǔ yuē zài yī zuò shē huá de yǒng chí páng
เย๋ สวี่ เยว ไจ้ อี๋ จั้ว เซอ หวา เตอะ หย่ง ฉือ ผาง

晒完了太阳 就继续晒星光
shài wán le tài yáng  jiù jì xù shài xīng guāng
ไซ่ หวาน เลอะ ไท่ หยาง  จิ้ว จี้ ซวี่ ไซ่ ซิง กวง

音乐不用节省吧 请尽量开超大
yīn yuè bù yòng jié shěng ba  qǐng jǐn liàng kāi chāo dà
ยิน เยว่ ปู๋ ย่ง เจี๋ย เสิ่ง ป่ะ  ฉิง จิ่น เลี่ยง ไค เชา ต้า

很幸运没有邻居 投诉我们喧哗
hěn xìng yùn méi yǒu lín jū  tóu sù wǒ men xuān huá
เหิ่น ซิ่ง วิ่น เหมย โหย่ว หลิน จวี  โถว ซู่ หว่อ เมิน เซวียน หวา

很幸福大家活在 最拉阔的当下
hěn xìng fú dà jiā huó zài  zuì lā kuò de dāng xià
เหิ่น ซิ่ง ฝู ต้า เจีย หัว ไจ้  จุ้ย ลา คั่ว เตอะ ตัง เซี่ย

要跳舞就跳舞 想摇滚就摇滚吧
yào tiào wǔ jiù tiào wǔ  xiǎng yáo gǔn jiù yáo gǔn ba
เหย้า เที่ยว อู่ จิ้ว เที่ยว อู่  เสี่ยง เหยา กุ่น จิ้ว เหยา กุ่น ป่ะ

无边无际无涯无框架
wú biān wú jì wú yá wú kuàng jià
อู๋ เปียน อู๋ จี้ อู๋ หยา อู๋ ค่วง เจี้ย

ซ้ำ *

快拆下你的无形的手铐  让灵魂能手舞足蹈
kuài chāi xià nǐ de wú xíng de shǒu kào  ràng líng hún néng shǒu wǔ zú dǎo
ไคว่ ไช เซี่ย หนี่ เตอะ อู๋ ซิง เตอะ โส่ว เค่า  ร่าง หลิง หุน เหนิ่ง โสว อู่ จู๋ เต่า

不需要有护照 派对不必排队
bù xū yào yǒu hù zhào  pài duì bù bì pái duì
ปู้ ซวี เหย้า โหย่ว ฮู่ เจ้า  ไพ่ ตุ้ย ปู๋ ปี้ ผาย ตุ้ย

只要带着一颗最敢冒险的心跳
zhǐ yào dài zhe yī kē zuì gǎn mào xiǎn de xīn tiào
จื่อ เหย้า ไต้ เจอะ อี้ เคอ จุ้ย ก่าน เม่า เสี่ยน เตอะ ซิน เที่ยว

ซ้ำ *

** Come on get high high high(开始过瘾的感觉)
Come on get high high high  (kāi shǐ guò yǐn de gǎn jué)
คัม ออน เก็ท ไฮ ไฮ ไฮ (ไค สื่อ กั้ว หยิ่น เตอะ ก่าน เจว๋)

Come on get high high high
คัม ออน เก็ท ไฮ ไฮ ไฮ

丢掉你的姓名 忘了心情有多坏 
diū diào nǐ de xìng míng  wàng le xīn qíng yǒu duō huài 
ติว เตี้ยว หนี่ เตอะ ซิ่ง หมิง  ว่าง เลอะ ซิน ฉิง โหย่ว ตัว ไฮว่ 

放下所有才能痛快
fàng xià suǒ yǒu cái néng tòng kuài
ฟ่าง เซี่ย สัว โหย่ว ไฉ เหนิ่ง ท่ง ไคว่

LolliPARTY 不能少了你  谁都可以是万人迷
LolliPARTY bù néng shǎo le nǐ  shuí dōu kě yǐ shì wàn rén mí
ลอลลีพาร์ที  ปู้ เหนิ่ง เส่า เลอะ หนี่  สุย โตว เขอ อี่ ซื่อ ว่าน เหริน หมี

ซ้ำ *, **, ***

Come on get high
คัม ออน เก็ท ไฮ


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...