วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Jin Tian Ni Zui Piao Liang (今天你最漂亮) You are the World's best look - Show Luo (Lyrics)

เพลง Jīn Tiān Nǐ Zuì Piào Liang (今天你最漂亮) You are the World's best look
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (志祥) Show Luo
อัลบั้ม Yǒu Wǒ Zài 9ood Show (我在9ood Show)
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง

*风希望 花能做 他的新娘
fēng xī wàng  huā néng zuò  tā de xīn niáng 
เฟิง ซี ว่าง  ฮวา เหนิง จั้ว  ทา เตอะ ซิน เหนียง 

嫁纱就是花香
jià shā jiù shì huā xiāng
เจี้ย ซา จิ้ว ซื่อ ฮวา เซียง

爱结束 单行的 小流浪
ài jié shù  dān xíng de  xiǎo liú làng 
อ้าย เจี๋ย ซู่  ตัน สิง เตอะ  เสี่ยว หลิว ล่าง  

在无名指上
zài wú míng zhǐ shàng
ไจ้ อู๋ หมิง จื่อ ซ่าง

坏男孩恋上幸福梦想
huài nán hái liàn shàng xìng fú mèng xiǎng
ไฮว่ หนาน ไห เลี่ยน ซ่าง ซิ่ง ฝู เมิ่ง เสี่ยง 

我希望有首歌能将永恒为你献唱
wǒ xī wàng yǒu shǒu gē néng jiāng yǒng héng wèi nǐ xiàn chàng
หว่อ ซี ว่าง โหยว โส่ว เกอ เหนิง เจียง หย่ง เหิง เว่ย หนี่ เซี่ยน ช่าง

你迎着光 微笑绽放
nǐ yíng zhe guāng  wēi xiào zhàn fàng 
หนี่ หยิง เจอะ กวง  เวย เสี้ยว จ้าน ฟ่าง 

我看见爱情为你布思的模样
wǒ kàn jiàn ài qíng wèi nǐ bù sī de mú yàng
หว่อ คั่น เจี้ยน อ้าย ฉิง เว่ย หนี่ ปู้ ซือ เตอะ หมู ย่าง

花希望美是它的伴娘
huā xī wàng měi shì tā de bàn niáng 
ฮวา ซี ว่าง เหม่ย ซื่อ ทา เตอะ ปั้น เหนียง 


今天你最漂亮
jīn tiān nǐ zuì piào liang
จิน เทียน หนี่ จุ้ย เพี่ยว เลี่ยง

从今后我牵挂的风向
cóng jīn hòu wǒ qiān guà de fēng xiàng 
ฉง จิน โฮ่ว หว่อ เชียน กว้า เตอะ เฟิง เซี่ยง 

永远都一样
yǒng yuǎn dōu yī yàng
หยง หย่วน โตว อี๋ ย่าง

ซ้ำ *

当风将这首歌轻轻唱
dāng fēng jiāng zhè shǒu gē qīng qīng chàng 
ตัง เฟิง เจียง เจ้อ โส่ว เกอ ชิง ชิง ช่าง 

我爱你 勿忘
wǒ ài nǐ  wù wàng
หว่อ อ้าย หนี่  อู้ ว่าง

有感的情歌
yǒu gǎn de qíng gē
โหยว ก่าน เตอะ ฉิง เกอ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...