วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Jin Ju Li (近距离) Close-Up - LOLLIPOP F (Lyrics)

เพลง Jìn Jù Lí (近距离) Close-Up
ศิลปิน LOLLIPOP F (棒棒糖Bàng Bàng Táng
อัลบั้ม DANCE
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


一阵风突然朝你来袭 让你心跳加快的原因
yī zhèn fēng tū rán cháo nǐ lái xí  ràng nǐ xīn tiào jiā kuài de yuán yīn
อี๋ เจิ้น เฟิง ทู หยาน เฉา หนี่ ไหล สี  ร่าง หนี่ ซิน เที่ยว เจีย ไคว่ เตอะ หยวน ยิน

看着我的时候要注意 请别犹豫
kàn zhe wǒ de shí hòu yào zhù yì  qǐng bié yóu yù
คั่น เจอะ หว่อ เตอะ สือ โฮ่ว เหย้า จู้ อี้  ฉิ่ง เปี๋ย โหยว อวิ้

就连你会呼吸的空气 都能感觉有一股热气
jiù lián nǐ huì hū xī de kōng qì  dōu néng gǎn jué yǒu yī gǔ rè qì
จิ้ว เหลียน หนี่ ฮุ่ย ฮู ซี เตอะ คง ชี่  โตว เหนิ่ง ก่าน เจว๋ โหย่ว อี้ กู่ เย่อ ชี่

风靡你的视线范围 都有爱爱爱
fēng mǐ nǐ de shì xiàn fàn wéi  dōu yǒu ài ài ài
เฟิง หมี หนี่ เตอะ ซื่อ เซี่ยน ฟ่าน เหวย  โตว โหย่ว อ้าย อ้าย อ้าย

我就要你
wǒ jiù yào nǐ
หว่อ จิ้ว เหย้า หนี่

* 听我命令
tīng wǒ mìng lìng
ทิง หว่อ มิ่ง ลิ่ง

你的世界 由我命定(你的未来我决定)
nǐ de shì jiè  yóu wǒ mìng dìng (nǐ de wèi lái wǒ jué dìng)
หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย  โหยว หว่อ มิ่ง ติ้ง (หนี่ เตอะ เว่ย ไหล หว่อ เจว๋ ติ้ง)

爱无法模拟 要爱到底 拉近距离
ài wú fǎ mó nǐ  yào ài dào dǐ  lā jìn jù lí
อ้าย อู๋ ฝ่า หมัว หนี่  เหย้า อ้าย เต้า ตี่  ลา จิ้น จวิ้ หลี

就锁定你 爱的引力 充满刺激 最后一击
jiù suǒ dìng nǐ  ài de yǐn lì  chōng mǎn cì jī  zuì hòu yī jī
จิ้ว สั่ว ติ้ง หนี่  อ้าย เตอะ หยิ่น ลี่  ชง หม่าน ชื่อ จี  จุ้ย โฮ่ว อี้ จี

无法抗拒 必杀绝技 拉近距离
wú fǎ kàng jù  bì shā jué jì  lā jìn jù lí
อู๋ ฝ่า ช้าง จวิ้  ปี้ ซา เจว๋ จี้  ลา จิ้น จวิ้ หลี

自信是基本的魅力 不骄傲 也能够赢
zì xìn shì jī běn de mèi lì  bù jiāo ào  yě néng gòu yíng
จื้อ ซิ่น ซื่อ จี เปิ่น เตอะ เม่ย ลี่  ปู้ เจียว เอ้า  เย่ เหนิ่ง โก้ว หยิง

敢不敢看着我的眼睛 三秒钟不心动
gǎn bù gǎn kàn zhe wǒ de yǎn jing  sān miǎo zhōng bù xīn dòng
ก่าน ปู้ ก่าน คั่น เจอะ หว่อ เตอะ เหยี่ยน จิง  ซาน เหมี่ยว จง ปู้ ซิน ต้ง

若怕爱 就不要爱 要同步才能享受爱
ruò pà ài  jiù bù yào ài  yào tóng bù cái néng xiǎng shòu ài
ยั่ว พ่า อ้าย  จิ้ว ปู้ เหย้า อ้าย  เหย้า ถง ปู้ ไฉ เหนิ่ง เสี่ยง โซ่ว อ้าย

让你最后一次过来 给你爱爱爱
ràng nǐ zuì hòu yī cì guò lái  gěi nǐ ài ài ài
ร่าง หนี่ จุ้ย โฮ่ว อี๋ ชื่อ กั้ว ไหล  เก๋ย หนี่ อ้าย อ้าย อ้าย

ซ้ำ *

** One Two Three Four 爱不需要摆酷
One Two Three Four ài bù xū yào bǎi kù
วัน ทู ทรี โฟร์  อ้าย ปู้ ซวี เหย้า ไป่ คู่

要打从自己的内心 表里合一才算酷
yào dǎ cóng zì jǐ de nèi xīn  biǎo lǐ hé yī cái suàn kù
เหย้า ต่า ฉง จื้อ จี่ เตอะ เน่ย ซิน  เปี๋ยว หลี่ เหอ อี ไฉ ซ่วน คู่

从你的动作 看你有些紧张
cóng nǐ de dòng zuò  kàn nǐ yǒu xiē jǐn zhāng
ฉง หนี่ เตอะ ต้ง จั้ว  คั่น หนี่ โหย่ว เซีย จิ่น จาง

别这样 不要害怕 让你呼吸一下一下
bié zhè yàng  bù yào hài pà  ràng nǐ hū xī yī xià yī xià
เปี๋ย เจ้อ ย่าง  ปู๋ เหย้า ไห้ พ่า  ร่าง หนี่ ฮู ซี อี๋ เซี่ย อี๋ เซี่ย

你笑起来也有很迷人的地方
nǐ xiào qǐ lái yě yǒu hěn mí rén de dì fang
หนี่ เสี้ยว ฉี่ ไหล เย๋ โหยว เหิ่น หมี เหริน เตอะ ตี้ ฟาง

世界那么的大 我好像只注意到你的目光
shì jiè nà me de dà  wǒ hǎo xiàng zhǐ zhù yì dào nǐ de mù guāng
ซื่อ เจี้ย น่า เมอะ เตอะ ต้า  หว่อ เห่า เซี่ยง จื่อ จู้ อี้ เต้า หนี่ เตอะ มู่ กวง

请别怀疑 Oh我太绝对 给你爱爱爱爱
qǐng bié huái yí  Oh wǒ tài jué duì  gěi nǐ ài ài ài ài
ฉิ่ง เปี๋ย ไหว อี๋  โอ้ หว่อ ไท่ เจว๋ ตุ้ย  เก๋ย หนี่ อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย

ซ้ำ *, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...