วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Hey Girl - Hey Girl (Lyrics)

เพลง Hey Girl
ศิลปิน Hey Girl (Girl) Hei Girl (Ya Tou 丫头, Zi Ting 子庭, Xiao Xun 小薰)
อัลบั้ม Hey Girl (EP)
สังกัด M'stones International Co., Ltd.
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง

เนื้อร้อง


YES! Hey Girl YES! Hey Girl


子庭:จื่อ ถิง ร้อง
夏天就要过去 没什么关系
xià tiān jiù yào guò qù  méi shén me guān xi
เซี่ย เทียน จิ้ว เหย้า กั้ว ชวี่  เหมย เสิน เมอะ กวน ซิ

吹吹晚风 和你谈心
chuī chuī wǎn fēng  hé nǐ tán xīn
ชุย ชุย หว่าน เฟิง  เหอ หนี่ ถาน ซิน

还好,有你一起(啦啦啦啦~~
hái hǎo, yǒu nǐ yì qǐ (lā lā lā lā~~)
ไห เห่า, โหยว หนี่ อี้ ฉี่ (ลา ลา ลา ลา~~)

丫头:ยา โถว ร้อง
* 快乐没有道理 总会有惊喜
 kuài lè méi yǒu dào lǐ  zǒng huì yǒu jīng xǐ
ไคว่ เล่อ เหมย โหย่ว เต้า หลี่  จ่ง ฮุ่ย โหย่ว จิง สี่

就让我们继续淘气
jiù ràng wǒ men jì xù táo qì
จิ้ว ร่าง หว่อ เมิน จี้ ซวี่ เถา ชี่

年轻 不懂的忧郁
nián qīng  bù dǒng de yōu yù
เหนียน ชิง  ปู้ ต่ง เตอะ โยว อวิ้

小薰:เสี่ยว ซวิน ร้อง
我愿意靠近你
wǒ yuàn yì kào jìn nǐ
หว่อ ย่วน อี้ เค่า จิ้น หนี่

陪着你,分享所有甜蜜
péi zhe nǐ, fēn xiǎng yǒu suǒ yǒu tián mì
เผย เจอะ หนี่, เฟิน เสี่ยง สัว โหย่ว เถียน มี่

你哭泣,闹脾气
nǐ kū qì, nào pí qì
หนี่ คู ชี่เน่า ผี ชี่

我肩膀借给你
wǒ jiān bǎng jiè gěi nǐ
หว่อ เจียน ป่าง เจี้ย เก๋ย หนี่
  
合:ร้องรวม
抬起头 迎接幸福的来临 (呜呜呜呜~
tái qǐ tóu yíng jiē xìng fú de lái lín (wū wū wū wū~)
ไถ ฉี่ โถว  หยิง เจีย ซิ่ง ฝู เตอะ ไหล หลิน  (วู วู วู วู~)

YES! HEY GIRL

小薰:เสี่ยว ซวิน ร้อง
** 要一起开心 HAPPY
yào yì qǐ kāi xīn (HAPPY)
เหย้า อี้ ฉี่ ไค ซิน (แฮปปี้)

合:ร้องรวม
别放弃,一定有好天气
bié fàng qì, yí dìng yǒu hǎo tiān qì
เปี๋ย ฟ่าง ชี่อี๋ ติ้ง โหยว เห่า เทียน ชี่

当梦想越来越清晰
dāng mèng xiǎng yuè lái yuè qīng xī
ตัง เมิ่ง เสี่ยง เยว่ ไหล เยว่ ชิง ซี

不用言语早就有默契 (哇啦啦啦~
bù yòng yán yǔ zǎo jiù yǒu mò qì (wā lā lā lā~)
ปู๋ ย่ง เหยียน หวิ่ เจ่า จิ้ว โหย่ว มั่ว ชี่ (วา ลา ลา ลา~)

YES! Hey Girl

小薰:เสี่ยว ซวิน ร้อง
温柔的鼓励 HAPPY
wēn róu de gǔ lì (HAPPY)
เวิน โหรว เตอะ กู่ ลี่ (แฮปปี้)

子庭:จื่อ ถิง ร้อง
守护你,无论多远距离
shǒu hù nǐ,  wú lùn duō yuǎn jù lí 
โส่ว ฮู่ หนี่อู๋ ลุ่น ตัว หย่วน จวิ้ หลี
  
丫头:ยา โถว ร้อง
有太多未来要前进
yǒu tài duō wèi lái yào qián jìn
โหย่ว ไท่ ตัว เว่ย ไหล เหย้า เฉียน จิ้น
  
合:ร้องรวม
一起加油,约定别忘记 (啦啦啦~~
yī qǐ jiā yóu,  yuē dìng bié wàng jì (lā lā lā~~)
อี้ ฉี่ เจีย โหยวเยว ติ้ง เปี๋ย ว่าง จี้ (ลา ลา ลา~~)

YES! Hey Girl YES! Hey Girl
  
ซ้ำ *, **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...