วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Chong Xin Ai (重新爱) Fall In Love Again - LOLLIPOP F (Lyrics)

เพลง Chóng Xīn Ài (重新爱) Fall In Love Again
ศิลปิน Bàng Bàng Táng (棒棒糖LOLLIPOP F
อัลบั้ม DANCE
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง


开过 所以我更懂得怎么把双手紧
fēn kāi guò  suǒ yǐ wǒ gèng dǒng de zěn me bǎ shuāng shǒu jǐn wò
เฟิน ไค กั้ว  สัว อี่ หว่อ เกิ้ง ต่ง เตอะ เจิ่น เมอะ ป่า ซวง โส่ว จิ่น ว่อ

过错 所以我更懂得怎么不把你错过
fàn guò cuò  suǒ yǐ wǒ gèng dǒng de zěn me bù bǎ nǐ cuò guò
ฟ่าน กั้ว ชั่ว  สัว อี่ หว่อ เกิ้ง ต่ง เตอะ เจิ่น เมอะ ปู้ ป๋า หนี่ ชั่ว กั้ว

谢谢你 教我体会心动的
xiè xie nǐ  jiāo wǒ tǐ huì xīn dòng de měi
เซี้ย เซี้ย หนี่  เจียว หว่อ ถี่ ฮุ่ย ซิน ต้ง เตอะ เหม่ย

谢谢你 让我学会心怎么
xiè xie nǐ  ràng wǒ xué huì xīn zěn me suì
เซี้ย เซี้ย หนี่  ร่าง หว่อ เสว๋ ฮุ่ย ซิน เจิ่น เมอะ ซุ่ย

谢谢你 教我认识我的愚
xiè xie nǐ  jiāo wǒ rèn shi wǒ de yú mèi
เซี้ย เซี้ย หนี่  เจียว หว่อ เริ่น ชึ หว่อ เตอะ อวิ๋ เม่ย

谢谢你 让我获得爱的智
xiè xie nǐ  ràng wǒ huò dé ài de zhì huì
เซี้ย เซี้ย หนี่  ร่าง หว่อ ฮั่ว เต๋อ อ้าย เตอะ จื้อ ฮุ่ย

** 等一天 多一天 我已慢慢改
děng yī tiān  duō yī tiān  wǒ yǐ màn màn gǎi biàn
เติ่ง อี้ เทียน  ตัว อี้ เทียน  หว่อ อี่ ม่าน ม่าน ไก่ เปี้ยน

一天天 一点点 我已长大一
yī tiān tiān  yī diǎn diǎn  wǒ yǐ zhǎng dà yī xiē
อี้ เทียน เทียน  อี้ เตี๋ยน เตี่ยน  หว่อ อี่ จ่าง ต้า อี้ เซีย

等一天 多一天 当你原谅从
děng yī tiān  duō yī tiān  dāng nǐ yuán liàng cóng qián
เติ่ง อี้ เทียน  ตัว อี้ เทียน  ตัง หนี่ หยวน เลี่ยง ฉง เฉียน             

让我们 重新 多一遍
ràng wǒ men  chóng xīn ài  duō yī biàn
ร่าง หว่อ เมิน  ฉง ซิน อ้าย  ตัว อี้ เปี้ยน

现在 头认识你 把温柔复习
chèn xiàn zài  huí tóu rèn shi nǐ  bǎ wēn róu fù xí
เชิ่น เซี่ยน ไจ้  หุย โถว เริ่น ชึ หนี่  ป่า เวิน โหรว ฟู่ สี

重温了过去 拨回忆
chóng wēn le guò qù  chóng bō huí yì
ฉง เวิน เลอะ กั้ว ชวี่  ฉง ปั๋ว หุย อี้

舍不得放弃 让未来延续 重新爱上
shě bu de fàng qì  ràng wèi lái yán xù  chóng xīn ài shàng nǐ
เส่อ ปู้ เต๋อ ฟ่าง ชี่  ร่าง เว่ย ไหล เหยียน ซวี่  ฉง ซิน อ้าย ซ่าง หนี่

ซ้ำ *, **

***  一定会更懂  一定也更懂
wǒ yī dìng huì gèng dǒng ài  nǐ yī dìng yě gèng dǒng ài
หว่อ อี๋ ติ้ง ฮุ่ย เกิ้ง ต่ง อ้าย  หนี่ อี๋ ติ้ง เย่ เกิ้ง ต่ง อ้าย

 一切可以重来 让我们继续爱
yuàn yī qiè kě yǐ chóng lái  ràng wǒ men jì xù ài
ย่วน อี๋ เชี้ย เขอ อี่ ฉง ไหล  ร่าง หว่อ เมิน จี้ ซวี่ อ้าย

ซ้ำ ***, **

重新爱上你 重新爱上
chóng xīn ài shàng nǐ  chóng xīn ài shàng nǐ
ฉง ซิน อ้าย ซ่าง หนี่  ฉง ซิน อ้าย ซ่าง หนี่


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...