วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Ai. Bu Yong Shuo (爱.不用说) Love is Wordless - Show Luo (Lyrics)

เพลง Ài. Bù Yòng Shuō (爱.不用) Love is Wordless
ศิลปิน Show Luo (志祥) Luo Zhi Xiang 
อัลบั้ม You Wo Zai 9ood Show (有我在9ood Show)
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


感动发生的前奏 是种沉默
gǎn dòng fā shēng de qián zòu  shì zhǒng chén mò 
ก่าน ต้ง ฟา เซิง เตอะ เฉียน โจ้ว  ซื่อ จ่ง เฉิน มั่ว

幸福就是连微笑 都能是沟通
xìng fú jiù shì lián wēi xiào  dōu néng shì gōu tōng
ซิ่ง ฝู จิ้ว ซื่อ เหลียน เวย เสี้ยว  โตว เหนิง ซื่อ โกว ทง  

用交缠的双手亲吻不够 眼神也有抱个够
yòng jiāo chán de shuāng shǒu qīn wěn bù gòu  yǎn shén yě yǒu bào gè gòu 
ย่ง เจียว ฉาน เตอะ ซวง โส่ว ชิน เหวิ่น ปู๋ โก้ว  เหยี่ยน เสิน เย๋ โหย่ว เป้า เก้อ โก้ว

我不怕爱泄露 在拥挤的街头
wǒ bù pà ài xiè lòu  zài yōng jǐ de jiē tóu
หว่อ ปู๋ พ่า อ้าย เซี้ย  โล่ว  ไจ้ ยง จี่ เตอะ เจีย โถว

*有些心里的话真的不用说 (不用说)
yǒu xiē xīn lǐ de huà zhēn de bù yòng shuō(bù yòng shuō) 
โหย่ว เซีย ซิน หลี่ เตอะ ฮว่า เจิน เตอะ ปู๋ ย่ง ซัว (ปู๋ ย่ง ซัว)

许多担心的泪再也不要流 Oh
xǔ duō dān xīn de lèi zài yě bù yào liú Oh
สวี่ ตัว ตัน ซิน เตอะ เล้ย ไจ้ เย่ ปู๋ เหย้า หลิว โอ้

最艰难的时候 我们的爱已变成熟 Woo
zuì jiān nán de shí hòu  wǒ men de ài yǐ biàn chéng shóu Woo
จุ้ย เจียน หนาน เตอะ สือ โฮ่ว  หว่อ เมิน เตอะ อ้าย อี่ เปี้ยน เฉิง โสว  โว้ว

两个人(心)围成 不被干扰的宇宙 深情互动
liǎng gè rén(xīn) wéi chéng  bù bèi gān rǎo de yǔ zhòu  shēn qíng hù dòng
เหลี่ยง เก้อ เหริน(ซิน) เหวย เฉิง  ปู๋ เป้ย กัน เหย่า เตอะ อวิ่ โจ้ว  เซิน ฉิง ฮู่ ต้ง

一起颠簸过才懂 你的温柔 体贴就是哭不哭 都肯去街上
yī qǐ diān bǒ guò cái dǒng  nǐ de wēn róu  tǐ tiē jiù shì kū bù kū  dōu kěn qù jiē shàng
อี้ ฉี่ เตียน ปั่ว กั้ว ไฉ ต่ง  หนี่ เตอะ เวิน โหรว  ถี่ เทีย จิ้ว ซื่อ คู ปู้ คู  โตว เขิ่น ชวี่ เจีย ซ่าง

爱的不需要任何理由 就是反射的动作
ài de bù xū yào rèn hé lǐ yóu  jiù shì fǎn shè de dòng zuò 
อ้าย เตอะ ปู้ ซวี เหย้า เริ่น เหอ หลี่ โหยว  จิ้ว ซื่อ ฝ่าน เซ้อ เตอะ ต้ง จั้ว

你只要皱眉头 我胸口也会痛 Hoo
nǐ zhǐ yào zhòu méi tóu  wǒ xiōng kǒu yě huì tòng Hoo
หนี จื่อ เหย้า โจ้ว เหมย โถว  หว่อ โซวง โข่ว เย่ ฮุ่ย ท่ง โฮ้

ซ้ำ *

你陪着我奋斗 分不清自己要什么
nǐ péi zhe wǒ fèn dòu  fēn bù qīng zì jǐ yào shén me 
หนี่ เผย เจอะ หว่อ เฟิ่น โต้ว  เฟิน ปู้ ชิง จื้อ จี่ เหย้า เสิน เมอะ 

却不曾忘记我 每个梦 Hoo
què bù céng wàng jì wǒ  měi gè mèng Hoo
เชว่ ปู้ เฉิง ว่าง จี้ หว่อ  เหม่ย เก้อ เมิ่ง โฮ้

有些心里的话真的不用说
yǒu xiē xīn lǐ de huà zhēn de bù yòng shuō
โหย่ว เซีย ซิน หลี่ เตอะ ฮว่า เจิน เตอะ ปู๋ ย่ง ซัว

你许多担心的泪再也不要流 Woo
nǐ xǔ duō dān xīn de lèi zài yě bù yào liú Woo
หนี สวี่ ตัว ตัน ซิน เตอะ เล้ย ไจ้ เย่ ปู๋ เหย้า หลิว โว้ว

经历了那么多 我们的爱已太浓厚 Woo
jīng lì le nà me duō  wǒ men de ài yǐ tài nóng hòu Woo
จิง ลี่ เลอะ น่า เมอะ ตัว  หว่อ เมิน เตอะ อ้าย อี่ ไท่ หนง โฮ่ว  โว้ว

谣言算什么 宁可安静的拥抱 交换拥有
yáo yán suàn shén me  nìng kě ān jìng de yōng bào  jiāo huàn yōng yǒu
เหยา เหยียน ซ่วน เสิน เมอะ  นิ่ง เข่อ อัน จิ้ง เตอะ ยง เป้า  เจียว ฮ่วน ยง โหย่ว

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากค่ะ
  มีทุกเพลงเลย :)))

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณเช่นกันครับ

   แล้วเข้ามาชมบล็อกบ่อยๆ นะคร้าบบบ :D

   ลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...