วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

Zhi Yao Ta Kuai Le (只要她快樂) Happiness - Vanness Wu (Lyrics)

เพลง Zhǐ Yào Tā Kuài Lè (只要她快樂) Happiness
ศิลปิน Vanness Wu (吴建豪) Wú Jiàn Háo
อัลบั้ม C'est La "V"
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


别以为 她要的 只是浪漫
bié yǐ wéi  tā yào de  zhǐ shì làng màn
เปี๋ย อี่ เหวย  ทา เหย้า เตอะ  จื่อ ซื่อ ล่าง ม่าน

关于爱 其实她要的很平凡 Yeah~
guān yú ài  qí shí tā yào de hěn píng fán Yeah~
กวน อวิ๋ อ้าย  ฉี สือ ทา เหย้า เตอะ เหิ่น ผิง ฝาน เย้~

手牵手走出门的早晨
shǒu qiān shǒu zǒu chū mén de zǎo chen 
โส่ว เชียน โส่ว โจ่ว ชู เมิน เตอะ เจ่า เฉิน

Oh~
你想不到 她多喜欢
Oh~ nǐ xiǎng bù dào  tā duō xǐ huān
Oh~ หนี เสี่ยง ปู๋ เต้า  ทา ตัว สี่ ฮวน

Can You Feel Her Love
แคน  ยู  ฟีล  เฮอ  เลิฟ

睡觉没关灯 钥匙忘了带
shuì jiào méi guān dēng  yào shi wàng le dài
ซุ่ย เจี้ยว เหมย กวน เติง  เหย้า ชึ ว่าง เลอะ ไต้

她的生日 你又忘记 发誓不会再犯
tā de shēng rì  nǐ yòu wàng jì  fā shì bù huì zài fàn
ทา เตอะ เซิง ยื้อ  หนี่ โย่ว ว่าง จี้  ฟา ซื่อ ปู๋ ฮุ่ย ไจ้ ฟ่าน

Can You Feel Her Love
แคน  ยู  ฟีล  เฮอ  เลิฟ

偶尔说些气话 偷偷哭泣
ǒu ěr shuō xiē qì huà  tōu tōu kū qì
โอ๋ว เอ่อ ซัว เซีย ชี่ ฮว่า  โทว โทว คู ชี่

转身又躲进你的胸怀 若无其事
zhuǎn shēn yòu duǒ jìn nǐ de xiōng huái  ruò wú qí shì
จ่วน เซิน โย่ว ตั่ว จิ้น หนี่ เตอะ โซวง ไหว  รั่ว อู๋ ฉี ซื่อ
pinyin by loveserieslikesongs

* 只要她快乐 快乐
zhǐ yào tā kuài lè  kuài lè
จื่อ เหย้า ทา ไคว่ เล่อ  ไคว่ เล่อ

比你想像简单 用心就足够
bǐ nǐ xiǎng xiàng jiǎn dān  yòng xīn jiù zú gòu
ปี๋ หนี่ เสี่ยง เซี่ยง เจี่ยน ตัน  ย่ง ซิน จิ้ว จู๋ โก้ว

只要她快乐 快乐
zhǐ yào tā kuài lè  kuài lè
จื่อ เหย้า ทา ไคว่ เล่อ  ไคว่ เล่อ

每分每秒疼爱 不许她寂寞
měi fēn měi miǎo téng ài  bù xǔ tā jì mò
เหม่ย เฟิน เหมย เหมี่ยว เถิง อ้าย  ปู้ สวี่ ทา จี้ มั่ว

也曾经 太粗心
yě céng jīng  tài cū xīn
เย่ เฉิง จิง  ไท่ ชู ซิน

我同样 开始学着倾听
wǒ tóng yàng  kāi shǐ xué zhe qīng tīng
หว่อ ถง ย่าง  ไค สื่อ เสว๋ เจอะ ชิง ทิง

想要她快乐 快乐
xiǎng yào tā kuài lè  kuài lè
เสี่ยง เหย้า ทา ไคว่ เล่อ  ไคว่ เล่อ

要将心比心 爱着她 胜过自己
yào jiāng xīn bǐ xīn  ài zhe tā  shèng guò zì jǐ
เหย้า เจียง ซิน ปี่ ซิน  อ้าย เจอะ ทา  เซิ่ง กั้ว จื้อ จี่

别以为 她等的 只是依赖
bié yǐ  wéi  tā děng de  zhǐ shì yī lài
เปี๋ย อี่ เหวย  ทา เติ่ง เตอะ  จื่อ ซื่อ อี ไล่

关于爱 其实她比谁都勇敢 Yeah~
guān yú ài  qí shí tā bǐ shuí dōu yǒng gǎn Yeah~
กวน อวิ๋ อ้าย  ฉี สือ ทา ปี่ สุย โตว หยง ก่าน เย้~

加上你 这世界才完整
jiā shàng nǐ  zhè shì jiè cái wán zhěng
เจีย ซ่าง หนี่  เจ้อ ซื่อ เจี้ย ไฉ หวาน เจิ่ง

Oh~
她是真的 如此看待
Oh~ tā shì zhēn de  rú cǐ kàn dài
Oh~ ทา ซื่อ เจิน เตอะ  หรู ฉื่อ คั่น ไต้

Can You Feel Her Love
แคน  ยู  ฟีล  เฮอ  เลิฟ

下班让她等 赖床坏习惯
xià bān ràng tā děng  lài chuáng huài xí guàn
เซี่ย ปัน ร่าง ทา เติ่ง  ไล่ ฉวง ไฮว่ สี ก้วน

她新衣服 你没称赞 拜托别再偷懒
tā xīn yī fu  nǐ méi chēng zàn  bài tuō bié zài tōu lǎn
ทา ซิน อี ฝุ  หนี่ เหมย เชิง จ้าน  ป้าย ทัว เปี๋ย ไจ้ โทว หล่าน

Can You Feel Her Love
แคน  ยู  ฟีล  เฮอ  เลิฟ

偶尔耍点别扭 冷战不理
ǒu ěr shuǎ diǎn bié niu  lěng zhàn bù lǐ
โอ๋ว เอ่อ สวา เตี่ยน เปี้ย หนิ่ว  เหลิ่ง จ้าน ปู้ หลี่

还不是需要你关怀 这么回事
hái bù shì xū yào nǐ guān huái  zhè me huí shì
ไห ปู๋ ซื่อ ซวี เหย้า หนี่ กวน ไหว  เจ้อ เมอะ หุย ซื่อ

ซ้ำ *, *

要付出一切 为了她在所不惜 只要她快乐
yào fù chū yī qiè  wèi le tā zài suǒ bù xī  zhǐ yào tā kuài lè
เหย้า ฟู่ ชู อี๋ เชี้ย  เว่ย เลอะ ทา ไจ้ สั่ว ปู้ ซี  จื่อ เหย้า ทา ไคว่ เล่อ


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...