วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

Wang Jian Wang (王见王) When The King Meets The Queen - Show Luo Feat.Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Wáng Jiàn Wáng (见王) When The King Meets The Queen
ศิลปิน Show Luo (志祥) Luo Zhi Xiang Feat. Rainie Yang (杨丞琳) Yang Cheng Lin
อัลบั้ม You Wo Zai 9ood Show (有我在9ood Show)
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

Rainie: 怎么不记得有邀请过你 进来我心里 Wow~
Rainie: zěn me bù jì de yǒu yāo qǐng guò nǐ jìn lái wǒ xīn lǐ Wow~
เรนนี่: เจิ่น เมอะ ปู๋ จี้ เตอะ โหย่ว เยา ฉิ่ง กั้ว หนี่ จิ้น ไหล หว่อ ซิน หลี่ ว้าว~

笑起来甜蜜蜜 看起来有秘密 我竟然很在意
xiào qǐ lái tián mì mì kàn qǐ lái yǒu mì mì wǒ jìng rán hěn zài yì
เสี้ยว ฉี่ ไหล เถียน มี่ มี่ คั่น ฉี่ ไหล โหย่ว มี่ มี่ หว่อ จิ้ง หยาน เหิ่น ไจ้ อี้

Show: 都说不打不相识 擦枪走火因为你 我难道爱上你
Show: dōu shuō bù dǎ bù xiāng shí cā qiāng zǒu huǒ yīn wèi nǐ wǒ nán dào ài shàng nǐ
โชว์: โตว ซัว ปู้ ต่า ปู้ เซียง สือ ชา เชียง โจ๋ว หั่ว ยิน เว่ย หนี่ หว่อ หนาน เต้า อ้าย ซ่าง หนี่

斗嘴都很开心 不见你都不对劲 连梦里也是你
dòu zuǐ dōu hěn kāi xīn bù jiàn nǐ dōu bù duì jìn lián mèng lǐ yě shì nǐ
โต้ว จุ่ย โตว เหิ่น ไค ซิน ปู๋ เจี้ยน หนี่ โตว ปู๋ ตุ้ย จิ้น เหลียน เมิ่ง หลี่ เย่ ซื่อ หนี่

*All: 爱情从天上掉下来 花朵从我心里开出来
All: ài qíng cóng tiān shàng diào xià lái huā duǒ cóng wǒ xīn lǐ kāi chū lái
ร้องรวม: อ้าย ฉิง ฉง เทียน ซ่าง เตี้ยว เซี่ย ไหล ฮวา ตั่ว ฉง หว่อ ซิน หลี่ ไค ชู ไหล

要遇上对手不简单 当恋爱王见王 谁也不换
yào yù shàng duì shǒu bù jiǎn dān dāng liàn ài wáng jiàn wáng shuí yě bù huàn
เหย้า อวิ้ ซ่าง ตุ้ย โส่ว ปู้ เจี่ยน ตัน ตัง เลี่ยน อ้าย หวัง เจี้ยน หวัง สุย เย่ ปู๋ ฮ่วน

**OH爱 OH爱 OH爱 当恋爱王见王 谁来主宰
OH ài OH ài OH ài dāng liàn ài wáng jiàn wáng shuí lái zhǔ zǎi
โอ้ อ้าย โอ้ อ้าย โอ้ อ้าย ตัง เลี่ยน อ้าย หวัง เจี้ยน หวัง สุย ไหล จู๋ ไจ่

OH爱 OH爱 OH爱 就让我拥抱你 为你除害 OH爱~
OH ài OH ài OH ài jiù ràng wǒ yōng bào nǐ wèi nǐ chú hài OH ài~
โอ้ อ้าย โอ้ อ้าย โอ้ อ้าย จิ้ว ร่าง หว่อ ยง เป้า หนี่ เว่ย หนี่ ฉู ไห้ โอ้ อ้าย~
pinyin by
loveserieslikesongs

Show: 你说美女如云 为什么缠着你 我自己也很吃惊
Show: nǐ shuō měi nǚ rú yún wèi shén me chán zhe nǐ wǒ zì jǐ yě hěn chī jīng
โชว์: หนี่ ซัว เหมย นวิ่ หยู หวิน เว่ย เสิน เมอะ ฉาน เจอะ หนี่ หว่อ จื้อ จี่ เย๋ เหิ่น ชือ จิง

被你呼来唤去 吵吵闹闹让我觉得充满了活力 Yeah~
bèi nǐ hū lái huàn qù chǎo chǎo nào nào ràng wǒ jué de chōng mǎn le huó lì Yeah~
เป้ย หนี่ ฮู ไหล ฮ่วน ชวี่ เฉา เฉ่า เน่า เน่า ร่าง หว่อ เจว๋ เตอะ ชง หม่าน เลอะ หัว ลี่ เย้~

Rainie: 想不到的恋情 状况外的相遇 这大概是注定 Oh~
Rainie: xiǎng bù dào de liàn qíng zhuàng kuàng wài de xiāng yù zhè dà gài shì zhù dìng Oh~
เรนนี่: เสี่ยง ปู๋ เต้า เตอะ เลี่ยน ฉิง จ้วง ค่วง ไว่ เตอะ เซียง อวิ้ เจ้อ ต้า ไก้ ซื่อ จู้ ติ้ง โอ้~

不然你为什么 能左右我的心 在云端或谷底
bù rán nǐ wèi shén me néng zuǒ yòu wǒ de xīn zài yún duān huò gǔ dǐ
ปู้ หยาน หนี่ เว่ย เสิน เมอะ เหนิง จั่ว โย่ว หว่อ เตอะ ซิน ไจ้ หวิน ฮั่ว กู๋ ตี่

ซ้ำ *, **

Show: 爱 爱爱爱 看我一枝独秀
Show: ài ài ài ài kàn wǒ yī zhī dú xiù
โชว์: อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย คั่น หว่อ อี้ จือ ตู๋ ซิ่ว

ซ้ำ *

All: 你配得上我的喜欢 我当得起你真心崇拜
All: nǐ pèi de shàng wǒ de xǐ huān wǒ dāng de qǐ nǐ zhēn xīn chóng bài
ร้องรวม: หนี่ เพ่ย เตอะ ซ่าง หว่อ เตอะ สี่ ฮวน หว่อ ตัง เตอะ ฉี หนี่ เจิน ซิน ฉง ป้าย

一天比一天离不开 当恋爱王见王 寂寞淘汰
yī tiān bǐ yī tiān lí bù kāi dāng liàn ài wáng jiàn wáng jì mò táo tài
อี้ เทียน ปี่ อี้ เทียน หลี ปู้ ไค ตัง เลี่ยน อ้าย หวัง เจี้ยน หวัง จี้ มั่ว เถา ไท่

ซ้ำ **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...