วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

Wan Mei Xin Tiao (完美心跳) Perfect Heartbeat - Jiro Wang (Lyrics)


เพลง Wán Měi Xīn Tiào (完美心跳) Perfect Heartbeat
ศิลปิน Jiro Wang (汪东城Wāng Dōng Chéng
อัลบั้ม Absolute Boyfriend OST, Nǐ Zài Děng Shén Me (你在等什) What Are You Waiting For
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


Hmm~ Hmm~

微笑该怎样牵动嘴角 
wēi xiào gāi zěn yàng qiān dòng zu
ǐ jiǎo 
เวย เสี้ยว ไก เจิ่น ย่าง เชียน ต้ง จุ๋ย เจี่ยว 

拥抱该怎样双手缠绕
yōng bào gāi zěn yàng shuāng sh
ǒu chán rǎo
ยง เป้า ไก เจิ่น ย่าง ซวง โส่ว ฉาน เหย่า

我不停试探 一次创造 和你最匹配的心跳
w
ǒ bù tíng shì tàn yī cì chuàng zào hé nǐ zuì pǐ pèi de xīn tiào
หว่อ ปู้ ถิง ซื่อ ท่าน อี๋ ชื่อ ช่วง เจ้า เหอ หนี่ จุ้ย ผี่ เพ่ย เตอะ ซิน เที่ยว

看世界太大 幸福有时候 藏匿得太好
kàn shì jiè tài dà xìng fú y
ǒu shí hòu cáng nì de tài hǎo
คั่น ซื่อ เจี้ย ไท่ ต้า ซิ่ง ฝู โหย่ว สือ โฮ่ว ฉาง นี่ เตอะ ไท่ เห่า

*
我不怕知道 眼泪的味道 
w
ǒ bù pà zhī dào yǎn lèi de wèi dào 
หว่อ ปู๋ พ่า จือ เต้า เหยี่ยน เล้ย เตอะ เว่ย เต้า 

直到这完美的眼神
zhí dào zhè wán měi de y
ǎn shén
จื๋อ เต้า เจ้อ หวาน เหม่ย เตอะ เหยี่ยน เสิน

再来不及享受打(Woo~ Oh~) 
zài lái bù jí xi
ǎng shòu dǎ rǎo (Woo~ Oh~) 
ไจ้ ไหล ปู้ จี๋ เสี่ยง โซ่ว ต๋า เหย่า (โวว~ โอ~) 

我不怕知道 心碎的味道
w
ǒ bù pà zhī dào xīn suì de wèi dào
หว่อ ปู๋ พ่า จือ เต้า ซิน ซุ่ย เตอะ เว่ย เต้า 

就算未来不来也好 
jiù suàn wèi lái bù lái yě h
ǎo 
จิ้ว ซ่วน เว่ย ไหล ปู้ ไหล เย๋ เห่า 

至少让我享受一秒(一秒 Woo~ Oh~)
zhì sh
ǎo ràng wǒ xiǎng shòu yī miǎo (yī miǎo Woo~ Oh~) 
จื้อ เส่า ร่าง หว่อ เสี่ยง โซ่ว อี้ เหมี่ยว (อี้ เหมี่ยว โวว~ โอ~)

现在的心跳
xiàn zài de xīn tiào
เซี่ยน ไจ้ เตอะ ซิน เที่ยว
pinyin by loveserieslikesongs

心事该怎样让你知道 还是我自己都没预料
xīn shì gāi zěn yàng ràng n
ǐ zhī dào hái shì wǒ zì jǐ dōu méi yù liào
ซิน ซื่อ ไก เจิ่น ย่าง ร่าง หนี่ จือ เต้า ไห ซื่อ หว่อ จื้อ จี่ โตว เหมย อวิ้ เลี่ยว

这世界太吵 如何听到 彼此最真实的心跳
zhè shì jiè tài ch
ǎo rú hé tīng dào bǐ cǐ zuì zhēn shí de xīn tiào
เจ้อ ซื่อ เจี้ย ไท่ เฉ่า หยู เหอ ทิง เต้า ปี๋ ฉื่อ จุ้ย เจิน สือ เตอะ ซิน เที่ยว

们能不能 再不要计较 结局的飘渺
w
ǒ men néng bù néng zài bù yào jì jiào jié jú de piāo miǎo
หว่อ เมิน เหนิง ปู้ เหนิง ไจ้ ปู๋ เหย้า จี้ เจี้ยว เจี๋ย จวิ๋ เตอะ เพียว เหมี่ยว

ซ้ำ *

现在的心跳(Woo Oh) 给的心跳(Woo~ Oh~)
xiàn zài de xīn tiào(Woo Oh) n
ǐ gěi de xīn tiào(Woo~ Oh~)
เซี่ยน ไจ้ เตอะ ซิน เที่ยว (โวว โอ) หนี เก่ย เตอะ ซิน เที่ยว (โวว~ โอ~)

就算未来不来也好至少现在我们很好(Woo~ Oh~)
jiù suàn wèi lái bù lái yě h
ǎo zhì shǎo xiàn zài wǒ men hěn hǎo (Woo~ Oh~) 
จิ้ว ซ่วน เว่ย ไหล ปู้ ไหล เย๋ เห่า จื้อ เส่า เซี่ยน ไจ้ หว่อ เมิน เหิน เห่า (โวว~ โอ~)

我不想知道 结果不重要 就算觉得爱你一秒
w
ǒ bù xiǎng zhī dào jié guǒ bù zhòng yào jiù suàn jué de ài nǐ yī miǎo
หว่อ ปู้ เสี่ยง จือ เต้า เจี๋ย กั่ว ปู๋ จ้ง เหย้า จิ้ว ซ่วน เจว๋ เตอะ อ้าย หนี่ อี้ เหมี่ยว

至少能让我的心跳(Hoo Oh) 
zhì sh
ǎo néng ràng wǒ de xīn tiào(Hoo~ Oh~) 
จื้อ เส่า เหนิง ร่าง หว่อ เตอะ ซิน เที่ยว (โฮ~ โอ~) 

完美这一秒 (Hmm~)
wán měi zhè yī mi
ǎo (Hmm~)
หวาน เหม่ย เจ้อ อื้ เหมี่ยว (ฮืมม~)

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...