วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

Pi Ying Xi (皮影戏) Shadow Play - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Pí Yǐng Xì (皮影戏) Shadow Play
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Jīng Tàn Hào! (惊叹号) Exclamation Point
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

微薄的身躯 刻划出厚实尊严
wēi bó de shēn qū kè huà chū hòu shí zūn yán
เวย ปั๋ว เตอะ เซิน ชวี เค่อ ฮว่า ชู โฮ่ว สือ จุน เหยียน

小小屏幕 撑起大大一片天
xiǎo xiǎo píng mù chēng qǐ dà dà yī piàn tiān
เสียว เสี่ยว ผิง มู่ เชิง ฉี่ ต้า ต้า อี๋ เพี่ยน เทียน

观众静候在我的眼前 
guān zhòng jìng hòu zài wǒ de yǎn qián
กวน จ้ง จิ้ง โฮ่ว ไจ้ หว่อ เตอะ เหยี่ยน เฉียน


灯光闪耀在后面 我碎碎念
dēng guāng shǎn yào zài hòu miàn wǒ suì suì niàn
เติง กวง ส่าน เหย้า ไจ้ โฮ่ว เมี่ยน หว่อ ซุ่ย ซุ่ย เนี่ยน

**唱念做打喜怒哀乐 让你妈妈扭一下
chàng niàn zuò dǎ xǐ nù āi lè ràng nǐ mā ma niǔ yī xià
ช่าง เนี่ยน จั้ว ต่า สี่ นู่ อาย เล่อ ร่าง หนี่ มา ม่ะ หนิ่ว อี๋ เซี่ย

记得跟着锣鼓点 哇勒点点点点点点点
jì de gēn zhe luó gǔ diǎn wā lè diǎn diǎn diǎn diǎn diǎn diǎn diǎn
จี้ เตอะ เกิน เจอะ หลัว กู่ เตี่ยน วา เล่อ เตี่ยน เตี่ยน เตี่ยน เตี่ยน เตี่ยน เตี่ยน เตี่ยน

我们的表演向左边 向右边
wǒ men de biǎo yǎn xiàng zuǒ biān xiàng yòu biān
หว่อ เมิน เตอะ เปี๋ยว เหยี่ยน เซี่ยง จั่ว เปียน เซี่ยง โย่ว เปียน

左右都逢源不恐后或争先
zuǒ yòu dōu féng yuán bù kǒng hòu huò zhēng xiān
จั่ว โย่ว โตว เฝิง หยวน ปู้ ข่ง โฮ่ว ฮั่ว เจิง เซียน

筋斗云就算在十万八千里
jīn dǒu yún jiù suàn zài shí wàn bā qiān lǐ
จิน โต่ว หวิน จิ้ว ซ่วน ไจ้ สือ ว่าน ปา เชียน หลี่

看我只需要翻三圈
kàn wǒ zhǐ xū yào fān sān quān
คั่น หว่อ จื่อ ซวี เหย้า ฟาน ซาน เชวียน

***近在咫尺 远在天边
jìn zài zhǐ chǐ yuǎn zài tiān biān
จิ้น ไจ้ จื๋อ ฉื่อ หย่วน ไจ้ เทียน เปียน

笑我疯癫 凭你的脸?
xiào wǒ fēng diān píng nǐ de liǎn?
เสี้ยว หว่อ เฟิง เตียน ผิง หนี่ เตอะ เหลี่ยน?

还是快去排队买票看我的表演
hái shì kuài qù pái duì mǎi piào kàn wǒ de biǎo yǎn
ไห ซื่อ ไคว่ ชวี่ ผาย ตุ้ย ใหม่ เพี่ยว คั่น หว่อ เตอะ เปี๋ยว เหยี่ยน

大声点我听不见
dà shēng diǎn wǒ tīng bù jiàn
ต้า เซิง เตี่ยน หว่อ ทิง ปู๋ เจี้ยน


*皮影似神仙 我身轻如燕
pí yǐng sì shén xian wǒ shēn qīng rú yàn
ผี หยิ่ง ซื่อ เสิน เซียน หว่อ เซิน ชิง หยู เหยี้ยน

你面前忽隐又忽现
nǐ miàn qián hū yǐn yòu hū xiàn
หนี่ เมี่ยน เฉียน ฮู หยิ่น โย่ว ฮู เซี่ยน

飘逸在云和雾里面
piāo yì zài yún hé wù lǐ miàn
เพียว อี้ ไจ้ หวิน เหอ อู้ หลี่ เมี่ยน

傲气贯山巅
ào qì guàn shān diān
เอ้า ชี่ ก้วน ซาน เตียน

随性唱一遍变世代传承的经典
suí xìng chàng yī biàn biàn shì dài chuán chénɡ de jīng diǎn
สุย ซิ่ง ช่าง อี๋ เปี้ยน เปี้ยน ซื่อ ไต้ ฉวน เฉิง เตอะ จิง เตี่ยน

pinyin by loveserieslikesongs

ซ้ำ *

剧力万千惊叹声连连
jù lì wàn qiān jīng tàn shēng lián lián
จวิ้ ลี่ ว่าน เชียน จิง ท่าน เซิง เหลียน เหลียน

动静掌控全在绕指间
dòng jìng zhǎng kòng quán zài rào zhǐ jiān
ต้ง จิ้ง จ่าง ค่ง เฉวียน ไจ้ เร่า จื่อ เจียน

透明的眼 纯净的笑脸 只看颜色就能辩忠奸
tòu míng de yǎn chún jìng de xiào liǎn zhǐ kàn yán sè jiù néng biàn zhōng jiān
โท่ว หมิง เตอะ เหยี่ยน ฉุน จิ้ง เตอะ เสี้ยว เหลี่ยน จื่อ คั่น เหยียน เซ้อ จิ้ว เหนิ่ง เปี้ยน จง เจียน

ซ้ำ **

哥说的故事 百善孝为先
gē shuō de gù shì bǎi shàn xiào wéi xiān
เกอ ซัว เตอะ กู้ ซื่อ ป่าย ซ่าน เสี้ยว เหวย เซียน

哥说的不是吃的虾味先
gē shuō de bù shì chī de xiā wèi xiān
เกอ ซัว เตอะ ปู๋ ซื่อ ชือ เตอะ เซีย เว่ย เซียน

筋斗云就算在十万八千里
jīn dǒu yún jiù suàn zài shí wàn bā qiān lǐ
จิน โต่ว หวิน จิ้ว ซ่วน ไจ้ สือ ว่าน ปา เชียน หลี่

看我只需要翻三圈
kàn wǒ zhǐ xū yào fān sān quān
คั่น หว่อ จื่อ ซวี เหย้า ฟาน ซาน เชวียน

ซ้ำ ***
Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...