วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

Ming Ding (命定) Destined - Vanness Wu (Lyrics)

เพลง Mìng Dìng (命定) Destined
ศิลปิน Vanness Wu (吴建豪) Wú Jiàn Háo
อัลบั้ม C'est La "V"
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


*  我知道我存在的意义 Yeah~
wǒ zhī dào wǒ cún zài de yì yì Yeah~
หว่อ จือ เต้า หว่อ ฉุน ไจ้ เตอะ อี้ อี้  เย้~

我知道我伟大的目的 Yeah~
wǒ zhī dào wǒ wěi dà de mù dì  Yeah~
หว่อ จือ เต้า หว่อ เหว่ย ต้า เตอะ มู่ ตี้  เย้~

就算我会失去生命
jiù suàn wǒ huì shī qù shēng mìng
จิ้ว ซ่วน หว่อ ฮุ่ย ซือ ชวี่ เซิง มิ่ง

留下痛苦的痕迹 我愿意
liú xià tòng kǔ de hén jī  wǒ yuàn yì
หลิว เซี่ย ท่ง ขู่ เตอะ เหิน จี  หว่อ ย่วน อี้

就算我头上戴荆棘
jiù suàn wǒ tóu shàng dài jīng jí
จิ้ว ซ่วน หว่อ โถว ซ่าง ไต้ จิง จี๋

也是爱你的证据
yě shì ài nǐ de zhèng jù
เย่ ซื่อ อ้าย หนี่ เตอะ เจิ้ง จวิ้

受了伤 我也怕
shòu le shāng  wǒ yě pà
โซ่ว เลอะ ซาง  หว่อ เย่ พ่า

看着那 从此消失的光芒
kàn zhe nà  cóng cǐ xiāo shī de guāng máng
คั่น เจอะ น่า  ฉง ฉื่อ เซียว ซือ เตอะ กวง หมาง

心发烫 手不放
xīn fā tàng  shǒu bù fàng
ซิน ฟา ท่าง  โส่ว ปู๋ ฟ่าง

我要打开新的世界
wǒ yào dǎ kāi xīn de shì jiè
หว่อ เหย้า ต่า ไค ซิน เตอะ ซื่อ เจี้ย
pinyin by loveserieslikesongs

**  爱不爱 不都要爱
ài bù ài  bù dōu yào ài
อ้าย ปู๋ อ้าย  ปู้ โตว เหย้า อ้าย

人本来就不完美
rén běn lái jiù bù wán měi
เหริน เปิ่น ไหล จิ้ว ปู้ หวาน เหม่ย

爱不爱 不都要爱
ài bù ài  bù dōu yào ài
อ้าย ปู๋ อ้าย  ปู้ โตว เหย้า อ้าย

我们是那么卑微
wǒ men shì nà me bēi wēi
หว่อ เมิน ซื่อ น่า เมอะ เปย เวย

(OH Real love)Now I find my way
(โอ้ เรียล เลิฟ) นาว ไอ ไฟน มาย เวย์

(OH True love)Yes I find my way
(โอ้  ทรู เลิฟ) เยส ไอ ไฟน มาย เวย์

(Just more love)You are my only way Yeah~
(จัส มอร์ เลิฟ) ยู อาร์ มาย  โอนลี่ เวย์ เย้~

ซ้ำ  *, **

听我的声音 摸我的手心
tīng wǒ de shēng yīn  mō wǒ de shǒu xīn
ทิง หว่อ เตอะ เซิง ยิน  มัว หว่อ เตอะ โส่ว ซิน

你要相信 爱是会有奇迹意义 Yeah~ Oh~
nǐ yào xiāng xìn  ài shì huì yǒu qí jī yì yì Yeah~ Oh~
หนี่ เหย้า เซียง ซิ่น  อ้าย ซื่อ ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี อี้ อี้ เย้~ โอ้~

我就在你左右 你还害怕什么
wǒ jiù zài nǐ zuǒ yòu  nǐ hái hài pà shén me
หว่อ จิ้ว ไจ้ หนี จั่ว โย่ว  หนี่ ไห ไห้ พ่า เสิน เมอะ

不要想得太多 给你的就足够
bù yào xiǎng de tài duō  gěi nǐ de jiù zú gòu
ปู๋ เหย้า เสี่ยง เตอะ ไท่ ตัว  เก๋ย หนี่ เตอะ จิ้ว จู๋ โก้ว

你不要再退后
nǐ bù yào zài tuì hòu
หนี่ ปู๋ เหย้า ไจ้ ทุ่ย โฮ่ว

ซ้ำ ** 


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...