วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

Do It - Vanness Wu Feat. Vic Zhou (Lyrics)

เพลง Do It
ศิลปิน Vanness Wu (吴建豪) Wú Jiàn Háo Feat. Vic Zhou (周渝民) Zhou Yu Min
อัลบั้ม C'est La "V"
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


照相机不停的闪烁 高跟鞋踩出了节奏
zhào xiàng jī bù tíng de shǎn shuò  gāo gēn xié cǎi chū le jié zòu
เจ้า เซี่ยง จี ปู้ ถิง เตอะ ส่าน ซั่ว  เกา เกิน เสีย ไฉ่ ชู เลอะ เจี๋ย โจ้ว

小蛮腰跟着音乐 (摆动)
xiǎo mán yāo gēn zhe yīn yuè (bǎi dòng)
เสี่ยว หมาน เยา เกิน เจอะ ยิน เยว่ (ป่าย ต้ง)

眼神在我嘴唇停留 暗示我该有些行动
yǎn shén zài wǒ zuǐ chún tíng liú  àn shì wǒ gāi yǒu xiē xíng dòng
เหยี่ยน เสิน ไจ้ หว่อ จุ่ย ฉุน ถิง หลิว  อั้น ซื่อ หว่อ ไก โหย่ว เซีย สิง ต้ง

我会满足你的 (要求)
wǒ huì mǎn zú nǐ de (yāo qiú)
หว่อ ฮุ่ย หม่าน จู๋ หนี่ เตอะ (เยา ฉิว)

* 左脚右脚 站定要插腰 前凸后翘 姿态要摆好
zuǒ jiǎo yòu jiǎo  zhàn dìng yào chā yāo  qián tū hòu qiào  zī tài yào bǎi hǎo
จั๋ว เจี่ยว โย่ว เจี่ยว  จ้าน ติ้ง เหย้า ชา เยา  เฉียน ทู โฮ่ว เชี่ยว  จือ ไท่ เหย้า ไป๋ เห่า

眼神定好 Forget about it
yǎn shén dìng hǎo  Forget about it
เหยี่ยน เสิน ติ้ง เห่า Forget about it

气势矫好 走掉 不要再走掉
qì shì jiǎo hǎo  zǒu diào  bù yào zài zǒu diào
ชี่ ซื่อ เจี๋ยว เห่า  โจ่ว เตี้ยว  ปู๋ เหย้า ไจ้ โจ่ว เตี้ยว

左脚右脚 站定要插腰 前凸后翘 姿态要摆好
zuǒ jiǎo yòu jiǎo  zhàn dìng yào chā yāo  qián tū hòu qiào  zī tài yào bǎi hǎo
จั๋ว เจี่ยว โย่ว เจี่ยว  จ้าน ติ้ง เหย้า ชา เยา  เฉียน ทู โฮ่ว เชี่ยว  จือ ไท่ เหย้า ไป๋ เห่า

It's time to do it
อิส ทาม ทู ดู อิท

** Do it, baby, Do it, baby,
跟随我摇
Do it, baby, Do it, baby, gēn suí wǒ yáo
ดู อิท, เบบี้,ดู อิท, เบบี้, เกิน สุย หว่อ เหยา

Do it, baby, Do it, baby,
扬起嘴角
Do it, baby, Do it, baby, yáng qǐ zuǐ jiǎo
ดู อิท, เบบี้,ดู อิท, เบบี้, หยาง ฉี่ จุ๋ย เจี่ยว

我要 你做 我的女孩 更加精彩
wǒ yào  nǐ zuò  wǒ de nǚ hái  gèng jiā jīng cǎi
หว่อ เหย้า  หนี่ จั้ว  หว่อ เตอะ นวี่ ไห  เกิ้ง เจีย จิง ไฉ่

Do it, baby, Do it, baby, Do what I like.  
ดู อิท, เบบี้,ดู อิท, เบบี้, ดู วอท ไอ ไลค์

Do it, Do it, Do it, Do it, Do it, Do it, Do it, Do it
ดู อิท,ดู อิท,ดู อิท,ดู อิท,ดู อิท,ดู อิท,ดู อิท,ดู อิท

伸展台灯光在串流 冷漠中透露出性感
shēn zhǎn tái dēng guāng zài chuàn liú  lěng mò zhōng tòu lù chū xìng gǎn
เซิน จ่าน ไถ เติง กวง ไจ้ ช่วน หลิว  เหลิ่ง มั่ว จง โท่ว ลู่ ชู ซิ่ง ก่าน

我的心开始不停 (摆动)
wǒ de xīn kāi shǐ bù tíng (bǎi dòng)
หว่อ เตอะ ซิน ไค สื่อ ปู๋ ถิง (ไป๋ ต้ง)

目光在你身上呼唤 烟熏妆遮不住答案
mù guāng zài nǐ shēn shàng hū huàn  yān xūn zhuāng zhē bù zhù dá àn
มู่ กวง ไจ้ หนี่ เซิน ซ่าง ฮู ฮ่วน  เยียน ซวิน จวง เจอ ปู๋ จู้ ต๋า อั้น

让我给你要的
ràng wǒ gěi nǐ yào de
ร่าง หว่อ เก๋ย หนี่ เหย้า เตอะ

ซ้ำ *, **

(Rap: 周渝民 Vic Zhou Yu Min)

脚踩着 骄傲的 鞋跟高
jiǎo cǎi zhe  jiāo ào de  xié gēn gāo
เจี๋ยว ไฉ่ เจอะ  เจียว เอ้า เตอะ  เสีย เกิน เกา

这吸引太大 一不留神 便中招
zhè xī yǐn tài dà  yī bù liú shén  biàn zhōng zhāo
เจ้อ ซี หยิ่น ไท่ ต้า  อี๋ ปู้ หลิว เสิน  เปี้ยน จ้ง เจา

周遭空气因她变得火热
zhōu zāo kōng qì yīn tā biàn de huǒ rè
โจว เจา คง ชี่ ยิน ทา เปี้ยน เตอะ หั่ว เย่อ

眼神随着脚步像是招惹谁了
yǎn shén suí zhe jiǎo bù xiàng shì zhāo rě shuí le
เหยี่ยน เสิน สุย เจอะ เจี่ยว ปู้ เซี่ยง ซื่อ เจา เหย่อ สุย เลอะ

心跳加倍 害怕在她的裙下倾倒
xīn tiào jiā bèi  hài pà zài tā de qún xià qīng dǎo
ซิน เที่ยว เจีย เป้ย  ไห้ พ่า ไจ้ ทา เตอะ ฉวิน เซี้ย ชิง เต่า

虽然陌生 转身却不想让她逃跑
suī rán mò shēng  zhuǎn shēn què bù xiǎng ràng tā táo pǎo
ซุย หยาน มั่ว เซิง  จ่วน เซิน เชว่ ปู้ เสี่ยง ร่าง ทา เถา เผ่า

别绑手绑脚的 Baby Do Do Do Do It Baby
bié bǎng shǒu bǎng jiǎo de Baby Do Do Do Do It Baby
เปี๋ย ป๋าง โส่ว ป๋าง เจี่ยว เตอะ เบบี้ ดู ดู ดู ดู อิท เบบี้

气氛虽然害羞 别说你不会
qì fēn suī rán hài xiū  bié shuō nǐ bù huì
ชี่ เฟิน ซุย หยาน ไห้ ซิว  เปี๋ย ซัว หนี่ ปู๋ ฮุ่ย

因为我的兄弟 叫我 Do It Yeah~ Aha~
yīn wèi wǒ de xiōng dì  jiào wǒ Do It Yeah~ Aha~
ยิน เว่ย หว่อ เตอะ โซวง ตี้  เจี้ยว หว่อ ดู อิท เย้~  อะฮ้า~

ซ้ำ **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...