วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

Bu Ju Ming De Bei Shang (不具名的悲伤) Anonymous Sadness - Show Luo (Lyrics)

เพลง Bù Jù Míng De Bēi Shāng (不具名的悲伤) Anonymous Sadness
ศิลปิน Show Luo (志祥) Luo Zhi Xiang
อัลบั้ม You Wo Zai 9ood Show (有我在9ood Show)
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง


我没有比其他人强悍 这没有什么好隐瞒
w
ǒ méi yǒu bǐ qí tā rén qiáng hàn zhè méi yǒu shén me hǎo yǐn mán
หว่อ เหมย โหยว ปี่ ฉี ทา เหริน เฉียง ฮั่น เจ้อ เหมย โหย่ว เสิน เมอะ เหา หยิ่น หมาน

泪水和你一样烫 也会有心慌
lèi shu
ǐ hé nǐ yī yàng tàng yě huì yǒu xīn huāng
เล้ย สุ่ย เหอ หนี่ อี๋ ย่าง ท่าง เย่ ฮุ่ย โหย่ว ซิน ฮวง

只是不代表我要对人讲
zh
ǐ shì bù dài biǎo wǒ yào duì rén jiǎng
จื่อ ซื่อ ปู๋ ไต้ เปี่ยว หว่อ เหย้า ตุ้ย เหริน เจี่ยง

*
工作很忙 没有谁不忙 我在工作之间流浪
gōng zuò hěn máng méi y
ǒu shuí bù máng wǒ zài gōng zuò zhī jiān liú làng
กง จั้ว เหิ่น หมาง เหมย โหย่ว สุย ปู้ หมาง หว่อ ไจ้ กง จั้ว จือ เจียน หลิว ล่าง

剩下的未标示的时光 就像一个空罐
shèng xià de wèi biāo shì de shí guāng jiù xiàng yī gè kòng guàn
เซิ่ง เซี่ย เตอะ เว่ย เปียว ซื่อ เตอะ สือ กวง จิ้ว เซี่ยง อี๋ เก้อ ค่ง ก้วน

找不到任何事情 可以填
zh
ǎo bù dào rèn hé shì qíng kě yǐ tián mǎn
เจ่า ปู๋ เต้า เริ่น เหอ ซื่อ ฉิง เขอ อี่ เถียน หม่าน

有一种情绪是不具名的悲
y
ǒu yī zhǒng qíng xù shì bù jù míng de bēi shāng
โหย่ว อี้ จ่ง ฉิง ซวี่ ซื่อ ปู๋ จวิ้ หมิง เตอะ เปย ซาง

**
跟我爱不到的那人仿佛无关
gēn w
ǒ ài bù dào de nà rén fǎng fú wú guān
เกิน หว่อ อ้าย ปู๋ เต้า เตอะ น่า เหริน ฝ่าง ฝู อู๋ กวน

只有回忆发出的闷响
zh
ǐ yǒu huí yì fā chū de mèn xiǎng
จื๋อ โหย่ว หุย อี้ ฟา ชู เตอะ เมิ่น เสี่ยง

越听越觉遗憾 我可不可以什么都不想
yuè tīng yuè jué yí hàn w
ǒ kě bù kě yǐ shén me dōu bù xiǎng
เยว่ ทิง เยว่ เจว๋ อี๋ ฮั่น หว่อ เข่อ ปู้ เขอ อี่ เสิน เมอะ โตว ปู้ เสี่ยง

这是你留给我不具名的悲伤
zhè shì n
ǐ liú gěi wǒ bù jù míng de bēi shāng
เจ้อ ซื่อ หนี่ หลิว เก๋ย หว่อ ปู๋ จวิ้ หมิง เตอะ เปย ซาง

我甚至说不出痛在哪个地方
w
ǒ shèn zhì shuō bù chū tòng zài nǎ gè dì fang
หว่อ เซิ่น จื้อ ซัว ปู้ ชู ท่ง ไจ้ หน่า เก้อ ตี้ ฟาง

爱不费一颗子弹 灵魂却洞穿
ài bù fèi yī kē z
ǐ dàn líng hún què dòng chuān
อ้าย ปู๋ เฟ่ย อี้ เคอ จื่อ ตั้น หลิง หุน เชว่ ต้ง ชวน

我投降 能不能把记忆关上
w
ǒ tóu xiáng néng bù néng bǎ jì yì guān shàng
หว่อ โถว เสียง เหนิ่ง ปู้ เหนิ่ง ป่า จี้ อี้ กวน ซ่าง
pinyin by loveserieslikesongs

ซ้ำ *, **

Wuu Huu

强烈的爱后劲越强 痛一直延
yuè qiáng liè de ài hòu jìn yuè qiáng tòng yī zhí yán cháng
เยว่ เฉียง เลี้ย เตอะ อ้าย โฮ่ว จิ้น เยว่ เฉียง ท่ง อี้ จื๋อ เหยียน ฉาง

在往后的个夜
zài w
ǎng hòu de měi gè yè wǎn
ไจ้ หว่าง โฮ่ว เตอะ เหม่ย เก้อ เย้ หว่าน

我以为时间是最好的偏方
wǒ yǐ wéi shí jiān shì zuì hǎo de piān fāng
หว่อ อี่ เหวย สือ เจียน ซื่อ จุ้ย เห่า เตอะ เพียน ฟัง

治好的全都只是皮外伤
zhì hǎo de quán bù zhǐ shì pí wài shāng
จื้อ เห่า เตอะ เฉวียน ปู้ จื่อ ซื่อ ผี ไว่ ซาง

我的不具名的悲伤
wǒ de bù jù míng de bēi shāng
หว่อ เตอะ ปู๋ จวิ้ หมิง เตอะ เปย ซาง

ซ้ำ **

Wuu Yeah Hey Wuu Huu


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...