วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

Ai Wo De Mei Ge Ren (爱我的每个人) Everyone Who Loves Me - Selina Ren (Lyrics)

เพลง Ài Wǒ De Měi Gè Rén (爱我的每个人) Everyone Who Loves Me
อัลบั้ม Chóng Zuò Yī Gè Mèng (重作一個夢) Dream A New Dream (EP)
ศิลปิน Selina Ren (任家萱) Rén Jiā Xuān
แต่งทำนองโดย JJ Lin (林俊杰) Lín Jùn Jié
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

痛 在眼中变成泪 在心中变成灰
tòng  zài yǎn zhōng biàn chéng lèi  zài xīn zhōng biàn chéng huī
ท่ง  ไจ้ เหยี่ยน จง เปี้ยน เฉิง เล้ย  ไจ้ ซิน จง เปี้ยน เฉิง ฮุย 

没有什么能安慰
méi yǒu shén me néng ān wèi
เหมย โหย่ว เสิน เมอะ เหนิ่ง อัน เว่ย

怕 被时间变成累 被想像变成悲
pà  bèi shí jiān biàn chéng lèi  bèi xiǎng xiàng biàn chéng bēi 
พ่า  เป้ย สือ เจียน เปี้ยน เฉิง เล้ย  เป้ย เสี่ยง เซี่ยง เปี้ยน เฉิง เปย

希望都被粉碎
xī wàng dōu bèi fěn suì
ซี ว่าง โตว เป้ย เฟิ่น ซุ่ย

不安有时会崩溃 有时会怨怼
bù ān yǒu shí huì bēng kuì  yǒu shí huì yuàn duì
ปู้ อัน โหย่ว สือ ฮุ่ย เปิง คุ่ย  โหย่ว สือ ฮุ่ย ย่วน ตุ้ย

好像怎么对待都不对
hǎo xiàng zěn me duì dài dōu bù duì
เห่า เซี่ยง เจิ่น เมอะ ตุ้ย ไต้ โตว ปู๋ ตุ้ย

看的出你隐藏多少的疲惫
kàn de chū nǐ yǐn cáng duō shǎo de pí bèi
คั่น เตอะ ชู หนี หยิ่น ฉาง ตัว เส่า เตอะ ผี เป้ย

却还是坚持着爱不断加倍
què hái shì jiān chí zhe ài bù duàn jiā bèi
เชว่ ไห ซื่อ เจียน ฉือ เจอะ อ้าย ปู๋ ต้วน เจีย เป้ย

让我感动也让我愧对
ràng wǒ gǎn dòng yě ràng wǒ kuì duì
ร่าง หว่อ ก่าน ต้ง เย่ ร่าง หว่อ คุ่ย ตุ้ย

*谢谢你们 爱我的每个人
xiè xie nǐ men  ài wǒ de měi gè rén 
เซี้ย เซี้ย หนี่ เมิน  อ้าย หว่อ เตอะ เหม่ย เก้อ เหริน

在我的人生最像一场恶梦的旅程
zài wǒ de rén shēng zuì xiàng yī cháng è mèng de lǚ chéng
ไจ้ หว่อ เตอะ เหริน เซิง จุ้ย เซี่ยง อี้ ฉาง เอ้อ เมิ่ง เตอะ ลวี่ เฉิง

陪我挣脱 勇敢地去醒来
péi wǒ zhèng tuō  yǒng gǎn de qù xǐng lái
เผย หว่อ เจิ้ง ทัว  หยง ก่าน ตี้ ชวี่ สิ่ง ไหล

当我的护卫 为我祷告心灵更强韧
dāng wǒ de hù wèi  wèi wǒ dǎo gào xīn líng gèng qiáng rèn
ตัง หว่อ เตอะ ฮู่ เว่ย  เว่ย หว่อ เต่า เก้า ซิน หลิง เกิ้ง เฉียง เริ่น

谢谢你们 爱我的每个人
xiè xie nǐ men  ài wǒ de měi gè rén
เซี้ย เซี้ย หนี่ เมิน  อ้าย หว่อ เตอะ เหม่ย เก้อ เหริน

让我努力后可以谢谢自己很坦承
ràng wǒ nǔ lì hòu kě yǐ xiè xie zì jǐ hěn tǎn chéng
ร่าง หว่อ หนู่ ลี่ โฮ่ว เข่อ อี่ เซี้ย เซี้ย จื้อ จี่ เหิน ถ่าน เฉิง

会想不通 或绝望到躲开 但你们做的
huì xiǎng bù tōng  huò jué wàng dào duǒ kāi  dàn nǐ men zuò de 
ฮุ่ย เสี่ยง ปู้ ทง  ฮั่ว เจว๋ ว่าง เต้า ตั่ว ไค  ตั้น หนี่ เมิน จั้ว เตอะ

总让我想坚强负责任 为了爱重生
zǒng ràng wǒ xiǎng jiān qiáng fù zé rèn  wèi le ài chóng shēng
จ่ง ร่าง หว่อ เสี่ยง เจียน เฉียง ฟู่ เจ๋อ เริ่น  เว่ย เลอะ อ้าย ฉง เซิง

心 摆脱夜的黑 往蓝天而飞 被阳光包围
xīn  bǎi tuō yè de hēi  wǎng lán tiān ér fēi  bèi yáng guāng bāo wéi
ซิน  ป่าย ทัว เย้ เตอะ เฮย  หว่าง หลาน เทียน เอ๋อ เฟย  เป้ย หยาง กวง เปา เหวย

只为了 你一句 我笑的好美
zhǐ wèi le  nǐ yī jù  wǒ xiào de hǎo měi 
จื่อ เว่ย เลอะ  หนี่ อี๋ จวิ้  หว่อ เสี้ยว เตอะ เหา เหม่ย 

我忍住了太漫长的泪
wǒ rěn zhù le tài màn cháng de lèi
หว่อ เหริ่น จู้ เลอะ ไท่ ม่าน ฉาง เตอะ เล้ย

看的出你隐藏多少的疲惫
kàn de chū nǐ yǐn cáng duō shǎo de pí bèi
คั่น เตอะ ชู หนี หยิ่น ฉาง ตัว เส่า เตอะ ผี เป้ย

却还是坚持着爱不断地加倍
què hái shì jiān chí zhe ài bù duàn de jiā bèi
เชว่ ไห ซื่อ เจียน ฉือ เจอะ อ้าย ปู๋ ต้วน เตอะ เจีย เป้ย

让我感动也让我愧对
ràng wǒ gǎn dòng yě ràng wǒ kuì duì
ร่าง หว่อ ก่าน ต้ง เย่ ร่าง หว่อ คุ่ย ตุ้ย

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...