วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

Ai Mei Zou (愛沒走) Don't Leave - Vanness Wu (Lyrics)

เพลง Ài Méi Zǒu (愛沒走) Don't Leave
ศิลปิน Vanness Wu (吴建豪) Wú Jiàn Háo
อัลบั้ม C'est La "V"
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


我说多伤人的话 闹够了吗
wǒ shuō duō shāng rén de huà  nào gòu le ma
หว่อ ซัว ตัว ซาง เหริน เตอะ ฮว่า  เน่า โก้ว เลอะ มะ

你终于不再回答
nǐ zhōng yú bù zài huí dá
หนี่ จง อวิ๋ ปู๋ ไจ้ หุย ต๋า

藏在你温柔底下 最深伤疤
cáng zài nǐ wēn róu dǐ xià  zuì shēn shāng bā
ฉาง ไจ้ หนี่ เวิน โหรว ตี่ เซี่ย  จุ้ย เซิน ซาง ปา

原来是我划下
yuán lái shì wǒ huá xià
หยวน ไหล ซื่อ หว่อ หวา เซี่ย

总是退让的你 装聋作哑
zǒng shì tuì ràng de nǐ  zhuāng lóng zuò yǎ
จ่ง ซื่อ ทุ่ย ร่าง เตอะ หนี่  จวง หลง จั้ว หย่า

为我担心受怕
wèi wǒ dān xīn shòu pà
เว่ย หว่อ ตัน ซิน โซ่ว พ่า

却在你最最需要我的时候
què zài nǐ zuì zuì xū yào wǒ de shí hòu
เชว่ ไจ้ หนี่ จุ้ย จุ้ย ซวี เหย้า หว่อ เตอะ สือ โฮ่ว

我还说等一下
wǒ hái shuō děng yī xià
หว่อ ไห ซัว เติ่ง อี๋ เซี่ย

* 请别走 心痛过我才学懂得
qǐng bié zǒu  xīn tòng guò wǒ cái xué dǒng de
ฉิ่ง เปี๋ย โจ่ว  ซิน ท่ง กั้ว หว่อ ไฉ เสว๋ ต่ง เตอะ

你的守候 我狠狠划破
nǐ de shǒu hòu  wǒ hěn hěn huá pò
หนี่ เตอะ โซ่ว โฮ่ว  หว่อ เหิน เหิ่น หวา พั่ว

那些错我用生命来救
nà xiē cuò wǒ yòng shēng mìng lái jiù
น่า เซีย ชั่ว หว่อ ย่ง เซิง มิ่ง ไหล จิ้ว

爱没走 你包容我太多挥霍
ài méi zǒu  nǐ bāo róng wǒ tài duō huī huò
อ้าย เหมย โจ่ว  หนี่ เปา หรง หว่อ ไท่ ตัว ฮุย ฮั่ว

你能不能再次看看我
nǐ néng bù néng zài cì kàn kàn wǒ
หนี่ เหนิ่ง ปู้ เหนิ่ง ไจ้ ชื่อ คั่น คั่น หว่อ

别无所求只要你回头
bié wú suǒ qiú zhǐ yào nǐ huí tóu
เปี๋ย อู๋ สั่ว ฉิว จื่อ เหย้า หนี่ หุย โถว
pinyin by loveserieslikesongs

雨又下得那么大 天黑了吗
yǔ yòu xià de nà me dà  tiān hēi le ma
หวิ่ โย่ว เซี่ย เตอะ น่า เมอะ ต้า  เทียน เฮย เลอะ มะ

怕黑的你会去哪
pà hēi de nǐ huì qù nǎ
พ่า เฮย เตอะ หนี่ ฮุ่ย ชวี่ หน่า

我看不见你挣扎 忽略你说话
wǒ kàn bù jiàn nǐ zhēng zhá  hū lüè nǐ shuō huà
หว่อ คั่น ปู๋ เจี้ยน หนี่ เจิง จ๋า  ฮู เลว่ หนี่ ซัว ฮว่า

爱才渐渐疲乏
ài cái jiàn jiàn pí fá
อ้าย ไฉ เจี้ยน เจี้ยน ผี ฝา

我一个人回家 那张沙发
wǒ yī gè rén huí jiā  nà zhāng shā fā
หว่อ อี๋ เก้อ เหริน หุย เจีย  น่า จาง ซา ฟา

原来有这么大
yuán lái yǒu zhè me dà
หยวน ไหล โหย่ว เจ้อ เมอะ ต้า

却连你偶尔有小小的心愿
què lián nǐ ǒu ěr yǒu xiǎo xiǎo de xīn yuàn
เชว่ เหลียน หนี่ โอ๋ว เอ่อ โหย่ว เสียว เสี่ยว เตอะ ซิน ย่วน

我都说没办法
wǒ dōu shuō méi bàn fǎ
หว่อ โตว ซัว เหมย ปั่น ฝ่า

ซ้ำ *

请别走 后悔的最笨的是我
qǐng bié zǒu  hòu huǐ de zuì bèn de shì wǒ
ฉิ่ง เปี๋ย โจ่ว  โฮ่ว หุ่ย เตอะ จุ้ย เปิ้น เตอะ ซื่อ หว่อ

你的脆弱 我不断错过
nǐ de cuì ruò  wǒ bù duàn cuò guò
หนี่ เตอะ ชุ่ย รั่ว  หว่อ ปู๋ ต้วน ชั่ว กั้ว

没发现你已比我寂寞
méi fā xiàn nǐ yǐ bǐ wǒ jì mò
เหมย ฟา เซี่ยน หนี อี่ ปี๋ หว่อ จี้ มั่ว

爱没走 失去你我丢了所有
ài méi zǒu  shī qù nǐ wǒ diū le suǒ yǒu
อ้าย เหมย โจ่ว  ซือ ชวี่ หนี่ หว่อ ติว เลอะ สัว โหย่ว

从今以后我是新的我
cóng jīn yǐ hòu wǒ shì xīn de wǒ
ฉง จิน อี่ โฮ่ว หว่อ ซื่อ ซิน เตอะ หว่อ

牵起你的手重新爱过 (x2)
qiān qǐ nǐ de shǒu chóng xīn ài guò (x2)
เชียน ฉี หนี่ เตอะ โส่ว ฉง ซิน อ้าย กั้ว (ซ้ำ2ครั้ง)


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...