วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

Xing Fu Yu Zhao (幸福预兆) Happiness - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Xìng Fú Yù Zhào  (幸福预兆) Happiness
ศิลปิน Rainie Yang (杨丞琳) Yang Cheng Lin
อัลบั้ม Longing For (仰望) Yang Wang
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

看春雨落下前 雷声会先报到
kàn chūn yǔ luò xià qián  léi shēng huì xiān bào dào
คั่น ชุน หวิ่ ลั่ว เซี่ย เฉียน  เหลย เซิง ฮุ่ย เซียน เป้า เต้า

想起你出现的那天 轻轻悄悄
xiǎng qǐ nǐ chū xiàn de nà tiān  qīng qīng qiāo qiāo
เสียง ฉี่ หนี่ ชู เซี่ยน เตอะ น่า เทียน  ชิง ชิง เชียว เชียว

唤醒我身体所有细胞
huàn xǐng wǒ shēn tǐ suǒ yǒu xì bāo
ฮ่วน สิง หว่อ เซิน ถี่ สัว โหย่ว ซี่ เปา

随着空气跳跃 心头暖暖
suí zhe kōng qì tiào tiào yuè  xin tóu nuǎn nuǎn
สุย เจอะ คง ชี่ เที่ยว เที่ยว เยว่  ซิน โถว หนวน หน่วน

海豚呼吸声 只有大海听得到
hǎi tún hū xī shēng  zhǐ yǒu dà hǎi tīng de dào
ไห่ ถุน ฮู ซี เซิง  จื๋อ โหย่ว ต้า ไห่ ทิง เต๋อ เต้า

与你相遇在恋夏 并不是凑巧
yǔ nǐ xiāng yù zài liàn xià  bìng bù shì còu qiǎo
อวิ๋ หนี่ เซียง อวิ้ ไจ้ เลี่ยน เซี่ย  ปิ้ง ปู๋ ซื่อ โช่ว เฉี่ยว

我的心 不再是一座孤岛
wǒ de xīn  bù zài shì yī zuò gū dǎo
หว่อ เตอะ ซิน  ปู๋ ไจ้ ซื่อ อี๋ จั้ว กู เต่า

眼神里的默契 你最明了
yǎn shén lǐ de mò qì  nǐ zuì míng liǎo
เหยี่ยน เสิน หลี่ เตอะ มั่ว ชี่  หนี่ จุ้ย หมิง เหลี่ยว

* 感觉到幸福的预兆
gan jué dào xìng fú de yù zhào
ก่าน เจว๋ เต้า ซิ่ง ฝู เตอะ อวิ้ เจ้า

窃听彼此心跳 接收相同的讯号
qiè tīng bǐ cǐ xīn tiào  jiē shōu xiāng tóng de xùn hào
เชี้ย ทิง ปี๋ ฉื่อ ซิน เที่ยว  เจีย โซว เซียง ถง เตอะ ซวิ่น เฮ่า

身体被快乐围绕 嘴角往上翘
shēn tǐ bèi kuài lè wéi rǎo  zuǐ jiǎo wǎng shàng qiào
เซิน ถี่ เป้ย ไคว่ เล่อ เหวย เหย่า  จุ๋ย เจี่ยว หว่าง ซ่าง เชี่ยว

一见面不自觉微笑
yī jiàn miàn bù zì jué wēi xiào
อี๋ เจี้ยน เมี่ยน ปู๋ จื้อ เจว๋ เวย เสี้ยว

我看到幸福的预兆
wǒ kàn dào xìng fú de yù zhào
หว่อ คั่น เต้า ซิ่ง ฝู เตอะ อวิ้ เจ้า

才用余光偷瞄 脸颊就不停发烧
cái yòng yú guāng tōu miáo  liǎn jiá jiù bù tíng fā shāo
ไฉ ย่ง อวิ๋ กวง โทว เหมียว  เหลี่ยน เจี๋ย จิ้ว ปู้ ถิง ฟา เซา

肩膀向你轻轻靠 体温就升高
jiān bǎng xiàng nǐ qīng qīng kào  tǐ wēn jiù shēng gāo
เจียน ป่าง เซี่ยง หนี่ ชิง ชิง เค่า  ถี่ เวิน จิ้ว เซิง เกา

爱原来是这么奇妙
ài yuán lái shì zhè me qí miào
อ้าย หยวน ไหล ซื่อ เจ้อ เมอะ ฉี เมี่ยว
pinyin by loveserieslikesongs

听秋风吹口哨 红叶左摆右摇
tīng qiū fēng chuī kǒu shào  hóng yè zuǒ bǎi yòu yáo
ทิง ชิว เฟิง ชุย โข่ว เซ่า  หง เย้ จั๋ว ป่าย โย่ว เหยา

每当忧郁要来打扰 你给我拥抱
měi dāng yōu yù yào lái dǎ rǎo  nǐ gěi wǒ yōng bào
เหม่ย ตัง โยว อวิ้ เหย้า ไหล ต๋า เหย่า  หนี่ เก๋ย หว่อ ยง เป้า

轻轻抹去眉梢的烦恼
qīng qīng mǒ qù méi shāo de fán nǎo
ชิง ชิง หมั่ว ชวี่ เหมย เซา เตอะ ฝาน เหน่า

还说从早到晚 为我祈祷
hái shuō cóng zǎo dào wǎn  wèi wǒ qí dǎo
ไห ซัว ฉง เจ่า เต้า หว่าน  เว่ย หว่อ ฉี เต่า

冬雪开始飘 麋鹿纯白里奔跑
dōng xuě kāi shǐ piāo  mí lù chún bái lǐ bēn pǎo
ตง เสว่ ไค สื่อ เพียว  หมี ลู่ ฉุน ไป๋ หลี่ เปิน เผ่า

载着满满的祝福 愉快地问好
zài zhe mǎn mǎn de zhù fú  yú kuài de wèn hǎo
ไจ้ เจอะ หมาน หม่าน เตอะ จู้ ฝู  อวิ๋ ไคว่ เตอะ เวิ่น เห่า

戴上你 送给我的毛手套
dài shàng nǐ  sòng gěi wǒ de máo shǒu tào
ไต้ ซ่าง หนี่  ซ่ง เก๋ย หว่อ เตอะ เหมา โส่ว เท่า

把这魔幻时刻 都冻结了
bǎ zhè mó huàn shí kè  dōu dòng jié liǎo
ป่า เจ้อ หมัว ฮ่วน สือ เค่อ  โตว ต้ง เจี๋ย เหลี่ยว

ซ้ำ *, *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...