วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

Wo Bu Hui Xi Huan Ni (我不会喜欢你) - Bo Lin Chen (Lyrics)

เพลง Wǒ Bù Huì Xǐ Huān Nǐ (我不会喜欢你)
ศิลปิน Bo Lin Chen (陈柏霖)
อัลบั้ม In Time With You OST
สังกัด Linfair Record
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

我想我应该应该不会爱你
wǒ xiǎng wǒ yīng gāi yīng gāi bù huì ài nǐ
หว่อ เสี่ยง หว่อ ยิง ไก ยิง ไก ปู๋ ฮุ่ย อ้าย หนี่

为了要努力努力的不爱你
wèi le yào nǔ lì nǔ lì de bù ài nǐ
เว่ย เลอะ เหย้า หนู่ ลี่ หนู่ ลี่ เตอะ ปู๋ อ้าย หนี่

所以我让自己那么喜欢你
suǒ yǐ wǒ ràng zì jǐ nà me xǐ huān nǐ
สัว อี่ หว่อ ร่าง จื้อ จี่ น่า เมอะ สี่ ฮวน หนี่

这样你就不忍心和我分离
zhè yàng nǐ jiù bù rěn xīn hé wǒ fēn lí
เจ้อ ย่าง หนี่ จิ้ว ปู้ เหริ่น ซิน เหอ หว่อ เฟิน หลี

我想我讨厌讨厌骄傲的你
wǒ xiǎng wǒ tǎo yàn tǎo yàn jiāo ào de nǐ
หว่อ เสี่ยง หว่อ เถ่า เหยี้ยน เถ่า เหยี้ยน เจียว เอ้า เตอะ หนี่

也讨厌美好美好的那个你
yě tǎo yàn měi hǎo měi hǎo de nà gè nǐ
เย๋ เถ่า เหยี้ยน เหมย เห่า เหมย เห่า เตอะ น่า เก้อ หนี่

于是我要自己假装讨厌你
yú shì wǒ yào zì jǐ jiǎ zhuāng tǎo yàn nǐ
อวิ๋ ซื่อ หว่อ เหย้า จื้อ จี่ เจี่ย จวง เถ่า เหยี้ยน หนี่

那么你就舍不得离我而去
nà me nǐ jiù shě bu de lí wǒ ér qù
น่า เมอะ หนี่ จิ้ว เส่อ ปู้ เตอะ หลี หว่อ เอ๋อ ชวี่

我必须说我真的不会喜欢你
wǒ bì xū shuō wǒ zhēn de bù huì xǐ huān nǐ
หว่อ ปี้ ซวี ซัว หว่อ เจิน เตอะ ปู๋ ฮุ่ย สี่ ฮวน หนี่

我不喜欢你占据我所有思绪
wǒ bù xǐ huān nǐ zhàn jù wǒ suǒ yǒu sī xù
หว่อ ปู้ สี่ ฮวน หนี่ จ้าน จวิ้ หว่อ สัว โหย่ว ซือ ซวี่

连你的窃笑也像是鼓励
lián nǐ de qiè xiào yě xiàng shì gǔ lì
เหลียน หนี่ เตอะ เชี้ย เสี้ยว เย่ เซี่ยง ซื่อ กู่ ลี่

从早安后的早餐到晚餐后的晚安
cóng zǎo ān hòu de zǎo cān dào wǎn cān hòu de wǎn ān
ฉง เจ่า อัน โฮ่ว เตอะ เจ่า ชัน เต้า หว่าน ชัน โฮ่ว เตอะ หว่าน อัน

别笑了 别笑了 我不会喜欢你
bié xiào le  bié xiào le  wǒ bù huì xǐ huān nǐ
เปี๋ย เสี้ยว เลอะ  เปี๋ย เสี้ยว เลอะ  หว่อ ปู๋ ฮุ่ย สี่ ฮวน หนี่

我放空了 我解脱了
wǒ fàng kōng le  wǒ jiě tuō le
หว่อ ฟ่าง คง เลอะ  หว่อ เจี่ย ทัว เลอะ

你还是在我的眼里
nǐ hái shì zài wǒ de yǎn lǐ
หนี่ ไห ซื่อ ไจ้ หว่อ เตอะ เหยียน หลี่

我喜欢了 我讨厌了
wǒ xǐ huān le  wǒ tǎo yàn le
หว่อ สี่ ฮวน เลอะ  หว่อ เถ่า เหยี้ยน เลอะ

影响不了我的呼吸
yǐng xiǎng bù liǎo wǒ de hū xī
หยิง เสี่ยง ปู้ เหลี่ยว หว่อ เตอะ ฮู ซี

原来我已经无法自拔
yuán lái wǒ yǐ jīng wú fǎ zì bá
หยวน ไหล หว่อ อี่ จิง อู๋ ฝ่า จื้อ ป๋า

我秘密的 爱上你
wǒ mì mì de  ài shàng nǐ
หว่อ มี่ มี่ เตอะ  อ้าย ซ่าง หนี่

你不必懂 我真的不会喜欢你
nǐ bù bì dǒng  wǒ zhēn de bù huì xǐ huān nǐ
หนี่ ปู๋ ปี้ ต่ง  หว่อ เจิน เตอะ ปู๋ ฮุ่ย สี่ ฮวน หนี่

我不想要你因为我变得消极
wǒ bù xiǎng yào nǐ yīn wèi wǒ biàn de xiāo jí
หว่อ ปู้ เสี่ยง เหย้า หนี่ ยิน เว่ย หว่อ เปี้ยน เตอะ เซียว จี๋

有你的城市下雨也美丽
yǒu nǐ de chéng shì xià yǔ yě měi lì
โหยว หนี่ เตอะ เฉิง ซื่อ เซี่ย หวิ่ เย๋ เหม่ย ลี่

从黎明后的太阳 到深夜里的月光
cóng lí míng hòu de tài yáng  dào shēn yè lǐ de yuè guāng
ฉง หลี หมิง โฮ่ว เตอะ ไท่ หยาง  เต้า เซิน เย้ หลี่ เตอะ เยว่ กวง

别想了 别想了 我不会喜欢你(x2)
bié xiǎng le  bié xiǎng le  wǒ bù huì xǐ huān nǐ (x2)
เปี๋ย เสี่ยง เลอะ  เปี๋ย เสี่ยง เลอะ  หว่อ ปู๋ ฮุ่ย สี่ ฮวน หนี่ (ซ้ำ 2 ครั้ง)


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...