วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

Shi Jie Wei Mo Ri (世界未末日) Not The End Of The World - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Shì Jiè Wèi Mò Rì (世界未末日) Not The End Of The World
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Jīng Tàn Hào! (惊叹号) Exclamation Point
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


这街道在下陷 我们就快失去了家园
zhè jiē dào zài xià xiàn  wǒ men jiù kuài shī qù le jiā yuán
เจ้อ เจีย เต้า ไจ้ เซี่ย เซี่ยน  หว่อ เมิน จิ้ว ไคว่ ซือ ชวี่ เลอะ เจีย หยวน

你我却都没有埋怨 将眼泪停格瞬间
nǐ wǒ què dōu méi yǒu mán yuàn  jiāng yǎn lèi tíng gé shùn jiān
หนี หว่อ เชว่ โตว เหมย โหย่ว หมาน ย่วน  เจียง เหยี่ยน เล้ย ถิง เก๋อ ซุ่น เจียน

街景摧毁 我内心却不轻易撤退
jiē jǐng cuī huǐ  wǒ nèi xīn què bù qīng yì chè tuì
เจีย จิ่ง ชุย หุ่ย  หว่อ เน่ย ซิน เชว่ ปู้ ชิง อี้ เช้อ ทุ่ย

满天风雪 我们会微笑去面对
mǎn tiān fēng xuě  wǒ men huì wēi xiào qù miàn duì
หม่าน เทียน เฟิง เสว่  หว่อ เมิน ฮุ่ย เวย เสี้ยว ชวี่ เมี่ยน ตุ้ย

* 我牵着你的手 一路穿梭在城市路口
wǒ qiān zhe nǐ de shǒu  yī lù chuān suō zài chéng shì lù kǒu
หว่อ เชียน เจอะ หนี่ เตอะ โส่ว  อี๋ ลู่ ชวน ซัว ไจ้ เฉิง ซื่อ ลู่ โข่ว

就算故事到了尽头 我们也绝不退缩
jiù suàn gù shì dào le jìn tóu  wǒ men yě jué bù tuì suō
จิ้ว ซ่วน กู้ ซื่อ เต้า เลอะ จิ้น โถว  หว่อ เมิน เย่ เจว๋ ปู๋ ทุ่ย ซัว

快转风景 被一再提醒失去森林
kuài zhuǎn fēng jǐng  bèi yī zài tí xǐng shī qù sēn lín
ไคว่ จ่วน เฟิง จิ่ง  เป้ย อี๋ ไจ้ ถี สิ่ง ซือ ชวี่ เซิน หลิน

落叶声音 停不住我们的关心
luò yè shēng yīn  tíng bù zhù wǒ men de guān xīn
ลั่ว เย้ เซิง ยิน  ถิง ปู๋ จู้ หว่อ เมิน เตอะ กวน ซิน

就算是世界要崩溃
jiù suàn shì shì jiè yào bēng kuì
จิ้ว ซ่วน ซื่อ ซื่อ เจี้ย เหย้า เปิง คุ่ย

亲爱的我也绝不会落泪
qīn ài de wǒ yě jué bù huì luò lèi
ชิน อ้าย เตอะ หว่อ เย่ เจว๋ ปู๋ ฮุ่ย ลั่ว เล้ย

不放弃爱过的那种感觉
bù fàng qì ài guò de nà zhǒng gǎn jué
ปู๋ ฟ่าง ชี่ อ้าย กั้ว เตอะ น่า จ่ง ก่าน เจว๋

珍惜着有你记忆的一切
zhēn xī zhe yǒu nǐ jì yì de yī qiè
เจิน ซี เจอะ โหยว หนี่ จี้ อี้ เตอะ อี๋ เชี้ย

就算是世界要倾斜
jiù suàn shì shì jiè yào qīng xié
จิ้ว ซ่วน ซื่อ ซื่อ เจี้ย เหย้า ชิง เสีย

亲爱的我也绝不说离别
qīn ài de wǒ yě jué bù shuō lí bié
ชิน อ้าย เตอะ หว่อ เย่ เจว๋ ปู้ ซัว หลี เปี๋ย

尽管末日威胁再强烈
jǐn guǎn mò rì wēi xié zài qiáng liè
จิ๋น ก่วน มั่ว ยื้อ เวย เสีย ไจ้ เฉียง เลี้ย

有爱就不累
yǒu ài jiù bù lèi
โหย่ว อ้าย จิ้ว ปู๋ เล้ย

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...