วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

Qin Shang (琴伤) Piano Sorrow - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Qín Shāng (琴伤) Piano Sorrow
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Jīng Tàn Hào! (惊叹号) Exclamation Point
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


海天 连线的 地方是那夕阳
hǎi tiān lián xiàn de dì fāng shì nà xī yáng
ไห่ เทียน เหลียน เซี่ยน เตอะ ตี้ ฟาง ซื่อ น่า ซี หยาง

木造 的甲板一整遍 是那金黄
mù zào de jiǎ bǎn yī zhěng biàn shì nà jīn huáng
มู่ เจ้า เตอะ เจี๋ย ป่าน อี้ เจิ่ง เปี้ยน ซื่อ น่า จิน หวง

你背光 的轮廓就像剪影一样
nǐ bèi guāng de lún kuò jiù xiàng jiǎn yǐng yī yàng
หนี่ เป้ย กวง เตอะ หลุน คั่ว จิ้ว เซี่ยง เจี๋ยน หยิ่ง อี๋ ย่าง

充满着想象 任谁都 会爱上
chōng mǎn zhe xiǎng xiàng rèn shuí dōu huì ài shàng
ชง หม่าน เจอะ เสี่ยง เซี่ยง เริ่น สุย โตว ฮุ่ย อ้าย ซ่าง

琴键声 在船舱 随海风 回荡
qín jiàn shēng zài chuán cāng suí hǎi fēng huí dàng
ฉิน เจี้ยน เซิง ไจ้ ฉวน ชาง สุย ไห่ เฟิง หุย ตั้ง

竟有一种 属于中世纪才有的浪漫
jìng yǒu yī zhǒng shǔ yú zhōng shì jì cái yǒu de làng màn
จิ้ง โหย่ว อี้ จ่ง สู่ อวิ๋ จง ซื่อ จี้ ไฉ โหย่ว เตอะ ล่าง ม่าน

微笑眺望远方 是你的习惯
wēi xiào tiào wàng yuǎn fāng shì nǐ de xí guan
เวย เสี้ยว เที่ยว ว่าง หย่วน ฟาง ซื่อ หนี่ เตอะ สี ก้วน

古典钢琴 在敲打 小小的那哀伤
gǔ diǎn gāng qín zài qiāo dǎ xiǎo xiǎo de nà āi shāng
กู๋ เตี่ยน กัง ฉิน ไจ้ เชียว ต่า เสียว เสี่ยว เตอะ น่า อาย ซาง

你的眼神 隐约中有着不安不安
nǐ de yǎn shén yǐn yuē zhōng yǒu zhe bù ān bù ān
หนี่ เตอะ เหยี่ยน เสิน หยิ่น เยว จง โหย่ว เจอะ ปู้ อัน ปู้ อัน

你不敢不敢 继续的暧昧喜欢
nǐ bù gǎn bù gǎn jì xù de ài mèi xǐ huān
หนี่ ปู้ ก่าน ปู้ ก่าน จี้ ซวี่ เตอะ อ้าย เม่ย สี่ ฮวน

* 你泪化了妆 不舍全写在脸上
nǐ lèi huà le zhuāng bù shě quán xiě zài liǎn shàng
หนี่ เล้ย ฮว่า เลอะ จวง ปู้ เส่อ เฉวียน เสี่ย ไจ้ เหลี่ยน ซ่าง

摇摇晃晃 船已入港
yáo yáo huang huang chuán yǐ rù gǎng
เหยา เหยา ฮวง ฮวง ฉวน อี่ ยู่ ก่าง

我不忍为难 问谁在等你靠岸
wǒ bù rěn wéi nán wèn shuí zài děng nǐ kào àn
หว่อ ปู้ เหริ่น เหวย หนาน เวิ่น สุย ไจ้ เติ๋ง หนี่ เค่า อั้น

一圈戒痕 在你指上
yī quān jiè hén zài nǐ zhǐ shàng
อี้ เชวียน เจี้ย เหิน ไจ้ หนี จื่อ ซ่าง

目送你 越走越远的 悲伤
mù sòng nǐ yuè zǒu yuè yuǎn de bēi shāng
มู่ ซ่ง หนี่ เยว่ โจ่ว เยว่ หย่วน เตอะ เปย ซาง

我害怕 故事走不到一半
wǒ hài pà gù shì zǒu bù dào yī bàn
หว่อ ไห้ พ่า กู้ ซื่อ โจ่ว ปู๋ เต้า อี๋ ปั้น

你心里早就已经有了答案
nǐ xīn lǐ zǎo jiù yǐ jīng yǒu le dá àn
หนี่ ซิน หลี่ เจ่า จิ้ว อี่ จิง โหย่ว เลอะ ต๋า อั้น

走偏了 方向 你绝口 不谈 不谈
zǒu piān le fāng xiàng nǐ jué kǒu bù tán bù tán
โจ่ว เพียน เลอะ ฟาง เซี่ยง หนี่ เจว๋ โข่ว ปู้ ถาน ปู้ ถาน

我不过问 只是彼此 的心被捆绑
wǒ bù guò wèn zhǐ shì bǐ cǐ de xīn bèi kǔn bǎng
หว่อ ปู๋ กั้ว เวิ่น จื่อ ซื่อ ปี๋ ฉื่อ เตอะ ซิน เป้ย ขุน ป่าง

明明 海阔天空 蔚蓝的海洋
míng míng hǎi kuò tiān kōng wèi lán de hǎi yáng
หมิง หมิง ไห่ คั่ว เทียน คง เว่ย หลาน เตอะ ไห่ หยาง

你心里面 却有一个不透明的地方
nǐ xīn lǐ miàn què yǒu yī gè bù tòu míng de dì fāng
หนี่ ซิน หลี่ เมี่ยน เชว่ โหย่ว อี๋ เก้อ ปู๋ โท่ว หมิง เตอะ ตี้ ฟาง

浪倒映月光 足迹遗留在沙滩
làng dào yìng yuè guāng zú jī yí liú zài shā tān
ล่าง เต้า ยิ่ง เยว่ กวง จู๋ จี อี๋ หลิว ไจ้ ซา ทาน

留遗憾在码头上 空气弥漫着怀旧时光
liú yí hàn zài mǎ tou shàng kōng qì mí màn zhe huái jiù shí guāng
หลิว อี๋ ฮั่น ไจ้ หม่า โถว ซ่าง คง ชี่ หมี ม่าน เจอะ ไหว จิ้ว สือ กวง

我看见 呵护着你的那个 对象
wǒ kàn jiàn hē hù zhe nǐ de nà gè duì xiàng
หว่อ คั่น เจี้ยน เฮอ ฮู่ เจอะ หนี่ เตอะ น่า เก้อ ตุ้ย เซี่ยง

我的和弦开始慢板的沧桑
wǒ de hé xián kāi shǐ màn bǎn de cāng sāng
หว่อ เตอะ เหอ เสียน ไค สื่อ ม่าน ป่าน เตอะ ชาง ซาง

ซ้ำ *, *Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...