วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

Pu Tong Peng You De Peng You (普通朋友的朋友) - Tsai Chang Hsien (Lyrics)

เพลง Pǔ Tōng Péng Yǒu De Péng Yǒu (普通朋友的朋友)
ศิลปิน Tsai Chang Hsien (蔡昌)
อัลบั้ม In Time With You OST
สังกัด Linfair Record
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

当阳光在掠夺 落单人守候 同片日落
dāng yáng guāng zài lüè duó  luò dān rén shǒu hòu  tóng piàn rì luò
ตัง หยาง กวง ไจ้ เลว่ ตั๋ว  ลั่ว ตัน เหริน โส่ว โฮ่ว  ถง เพี่ยน ยื้อ ลั่ว

探讨着有什么 一辈子 陪伴左右
tàn tǎo zhe yǒu shén me  yī bèi zi  péi bàn zuǒ yòu
ท่าน เถ่า เจอะ โหย่ว เสิน เมอะ  อี๋ เป้ย จึ  เผย ปั้น จั่ว โย่ว

寄不出的落寞 逃脱不掉的 悸动
jì bù chū de luò mò  táo tuō bù diào de jì dòng
จี้ ปู้ ชู เตอะ ลั่ว มั่ว  เถา ทัว ปู๋ เตี้ยว เตอะ  จี้ ต้ง

为何留我在你冷漠中 安排 听说
wèi hé liú wǒ zài nǐ lěng mò zhōng  ān pái tīng shuō
เว่ย เหอ หลิว หว่อ ไจ้ หนี เหลิ่ง มั่ว จง  อัน ผาย  ทิง ซัว

际遇像烟火 短暂美丽 也脆弱
jì yù xiàng yān huo  duǎn zàn měi lì  yě cuì ruò
จี้ อวิ้ เซี่ยง เยียน ฮัว  ต้วน จ้าน เหม่ย ลี่  เย่ ชุ่ย ยั่ว

绚烂过 破晓了缺口 留下无尽黑洞
xuàn làn guò  pò xiǎo le quē kǒu  liú xià wú jìn hēi dòng
เซวี่ยน ล่าน กั้ว  พั้ว เสี่ยว เลอะ เชว โข่ว  หลิว เซี่ย อู๋ จิ้น เฮย ต้ง 

要说些什么 应该说些什么
yào shuō xiē shén me  yīng gāi shuō xiē shén me
เหย้า ซัว เซีย เสิน เมอะ  ยิง ไก ซัว เซีย เสิน เมอะ

告诉我还 能够为你 做什么
gào su wǒ hái  néng gòu wéi nǐ  zuò shén me
เก้า สุ หว่อ ไห  เหนิ่ง โก้ว เหวย หนี่  จั้ว เสิน เมอะ

不是普通朋友 只是普通朋友的朋友
bù shì pǔ tōng péng yǒu  zhǐ shì pǔ tōng péng yǒu de péng yǒu
ปู๋ ซื่อ ผู่ ทง เผิง โหย่ว  จื่อ ซื่อ ผู่ ทง เผิง โหย่ว เตอะ เผิง โหย่ว

到了最后 反而就 我们很不熟
dào le zuì hòu  fǎn ér jiù  wǒ men hěn bù shóu
เต้า เลอะ จุ้ย โฮ่ว  ฝ่าน เอ๋อ จิ้ว  หว่อ เมิน เหิ่น ปู้ โสว

写一首歌来歌颂 在无关痛痒 段落
xiě yī shǒu gē lái gē sòng  zài wú guān tòng yǎng duàn luò
เสี่ย อี้ โส่ว เกอ ไหล เกอ ซ่ง  ไจ้ อู๋ กวน ท่ง หย่าง  ต้วน ลั่ว

直到感情把自己逼迫成了
zhí dào gǎn qíng bǎ zì jǐ bī pò chéng le
จื๋อ เต้า ก่าน ฉิง ป่า จื้อ จี่ ปี พั้ว เฉิง เลอะ

一个储藏回忆的骆驼 感觉负重
yī gè chǔ cáng huí yì de luò tuo  gǎn jué fù zhòng
อี๋ เก้อ ฉู่ ฉาง หุย อี้ เตอะ ลั่ว ถัว  ก่าน เจว๋ ฟู่ จ้ง

要我说些什么 应该说些什么
yào wǒ shuō xiē shén me  yīng gāi shuō xiē shén me
เหย้า หว่อ ซัว เซีย เสิน เมอะ  ยิง ไก ซัว เซีย เสิน เมอะ

告诉我还 能够为你 做什么
gào su wǒ hái  néng gòu wéi nǐ  zuò shén me
เก้า สุ หว่อ ไห  เหนิ่ง โก้ว เหวย หนี่  จั้ว เสิน เมอะ

不是普通朋友 只是普通朋友的朋友
bù shì pǔ tōng péng yǒu  zhǐ shì pǔ tōng péng yǒu de péng yǒu
ปู๋ ซื่อ ผู่ ทง เผิง โหย่ว  จื่อ ซื่อ ผู่ ทง เผิง โหย่ว เตอะ เผิง โหย่ว

做你的朋友 的朋友 我们不是太熟
zuò nǐ de péng yǒu  de péng yǒu  wǒ men bù shì tài shóu
จั้ว หนี่ เตอะ เผิง โหย่ว  เตอะ เผิง โหย่ว  หว่อ เมิน ปู๋ ซื่อ ไท่ โสว

什么朋友 这朋友 QNMD朋友
shén me péng yǒu  zhè péng yǒu QNMD péng yǒu
เสิน เมอะ เผิง โหย่ว  เจ้อ เผิง โหย่ว คิว เอ็น เอ็ม ดี เผิง โหย่ว

到了最后 “反正就 朋友”(x2)
dào le zuì hòu  “fǎn zhèng jiù  péng yǒu” (x2)
เต้า เลอะ จุ้ย โฮ่ว  “ฝ่าน เจิ้ง จิ้ว  เผิง โหย่ว” (ซ้ำ 2 ครั้ง)


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...