วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

Jie Jia (结痂) A Beautiful Scar - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Jié Jiā (结痂) A Beautiful Scar
ศิลปิน Rainie Yang (杨丞琳) Yang Cheng Lin
อัลบั้ม Longing For (仰望) Yang Wang
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


脸上的沙 当作我全新的妆
liǎn shàng de shā  dàng zuò wǒ quán xīn de zhuāng
เหลี่ยน ซ่าง เตอะ ซา  ตั้ง จั้ว หว่อ เฉวียน ซิน เตอะ จวง

裙摆被弄脏 一样坚持步伐
qún bǎi bèi nòng zāng  yī yàng jiān chí bù fá
ฉวิน ป่าย เป้ย น่ง จาง  อี๋ หย่าง เจียน ฉือ ปู้ ฝา

* 我不怕 你看看 凋零又开的花
wǒ bù pà  nǐ kàn kàn  diāo líng yòu kāi de huā
หว่อ ปู๋ พ่า  หนี่ คั่น คั่น  เตียว หลิง โย่ว ไค เตอะ ฮวา

把泪水痛快地挥洒成一幅画
bǎ lèi shuǐ tòng kuài de huī sǎ chéng yī fú huà
ป่า เล้ย สุ่ย ท่ง ไคว่ เตอะ ฮุย ส่า เฉิง อี้ ฝู ฮว่า

短头发 逆风才自由地飞啊
duǎn tóu fa  nì fēng cái zì yóu de fēi ā
ต่วน โถว ฟะ  นี่  เฟิงไฉ จื้อ โหยว เตอะ เฟย อา

** 失去爱 结的痂
shī qù ài  jié de jiā
ซือ ชวี่ อ้าย  เจี๋ย เตอะ เจีย

心痛会把心坚强的硬化
xīn tòng huì bǎ xīn jiān qiáng de yìng huà
ซิน ท่ง ฮุ่ย ป่า ซิน เจียน เฉียง เตอะ ยิ่ง ฮว่า

再爱吧 伤就伤 成长感谢有他
zài ài ba  shāng jiù shāng  chéng zhǎng gǎn xiè yǒu tā
ไจ้ อ้าย ป่ะ  ซาง จิ้ว ซาง  เฉิง จ่าง ก่าน เซี้ย โหย่ว ทา

我的疤 很美吧
wǒ de bā  hěn měi ba
หว่อ เตอะ ปา  เหิน เหม่ย ป่ะ

微笑只为了对的人绽放
wēi xiào zhǐ wèi le duì de rén zhàn fàng
เวย เสี้ยว จื่อ เว่ย เลอะ ตุ้ย เตอะ เหริน จ้าน ฟ่าง

曾经好爱的  再见吧
céng jīng hǎo ài de  zài jiàn ba
เฉิง จิง เฮ่า อ้าย เตอะ  ไจ้ เจี้ยน ป่ะ

泪水闪着曙光 Ha~
lèi shuǐ shǎn zhe shǔ guāng Ha~
เล้ย สุ่ย ส่าน เจอะ สู่ กวง ฮา~

转身开朗 让远走的人惊讶
zhuǎn shēn kāi lǎng  ràng yuǎn zǒu de rén jīng yà
จ่วน เซิน ไค หล่าง  ร่าง หยวน โจ่ว เตอะ เหริน จิง ย่า

回忆很狡猾 更要学会对抗
huí yì hěn jiǎo huá  gèng yào xué huì duì kàng
หุย อี้ เหิน เจี่ยว หวา  เกิ้ง เหย้า เสว๋ ฮุ่ย ตุ้ย ข้าง

ซ้ำ *, **, **

泪水闪着曙光
lèi shuǐ shǎn zhe shǔ guāng
เล้ย สุ่ย ส่าน เจอะ สู่ กวง

勇敢 健忘 梦想才更有容量
yǒng gǎn  jiàn wàng  mèng xiǎng cái gèng yǒu róng liàng
หยง ก่าน  เจี้ยน ว่าง  เมิ่ง เสี่ยง ไฉ เกิ้ง โหย่ว หรง เลี่ยง

牵手等天亮 幸福是坚定的奖赏
qiān shǒu děng tiān liàng  xìng fú shì jiān dìng de jiǎng shǎng
เชียน โส่ว เติ่ง เทียน เลี่ยง  ซิ่ง ฝู ซื่อ เจียน ติ้ง เตอะ เจี๋ยง ส่าง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...