วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

Chong Xin Ren Shi Wo (重新认识我) To Know Me - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Chóng Xīn Rèn Shi Wǒ (重新认识我) To Know Me
ศิลปิน Rainie Yang (杨丞琳) Yang Cheng Lin
อัลบั้ม Longing For (仰望) Yang Wang
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


你慢慢的 慢慢地离开我
nǐ màn màn de  màn màn de lí kāi wǒ
หนี่ ม่าน ม่าน เตอะ  ม่าน ม่าน เตอะ หลี ไค หว่อ

放任我的委屈 爱却无法放弃
fàng rèn wǒ de wěi qu  ài què wú fǎ fàng qì
ฟ่าง เริ่น หว่อ เตอะ เหว่ย ชวิ  อ้าย เชว่ อู๋ ฝ่า ฟ่าง ชี่

有多少个夜晚 照片陪着泪滴
yǒu duō shǎo gè yè wǎn  zhào piàn péi zhe lèi dī
โหย่ว ตัว เส่า เก้อ เย้ หว่าน  เจ้า เพี่ยน เผย เจอะ เล้ย ตี

你的影子只出现在梦里
nǐ de yǐng zi  zhǐ chū xiàn zài mèng lǐ
หนี่ เตอะ หยิ่ง จึ  จื่อ ชู เซี่ยน ไจ้ เมิ่ง หลี่

许多伤痕等待着痊愈
xǔ duō shāng hén děng dài zhe quán yù
สวี่ ตัว ซาง เหิน เติ่ง ไต้ เจอะ เฉวียน อวิ้

我胆小的不知该躲哪里
wǒ dǎn xiǎo de  bù zhī gāi duǒ nǎ lǐ
หว่อ ต๋าน เสี่ยว เตอะ  ปู้ จือ ไก ตั่ว หนา หลี่

观望这世界漂流的爱情
guān wàng zhè shì jiè piāo liú de ài qíng
กวน ว่าง เจ้อ ชื่อ เจี้ย เพียว หลิว เตอะ อ้าย ฉิง

彷佛剩我自己
fǎng fú shèng wǒ zì jǐ
ฝ่าง ฝู เซิ่ง หว่อ จื้อ จี่

我慢慢地 慢慢地改变了
wǒ màn màn de  màn màn de gǎi biàn le
หว่อ ม่าน ม่าน เตอะ  ม่าน ม่าน เตอะ ไก่ เปี้ยน เลอะ

执着不是唯一 此刻的我相信
zhí zhuó bù shì wéi yī  cǐ kè de wǒ xiāng xìn
จื๋อ จั๋ว ปู๋ ซื่อ เหวย อี  ฉื่อ เค่อ เตอะ หว่อ เซียง ซิ่น

我曾用尽全力 只为了你呼吸
wǒ céng yòng jìn quán lì zhǐ wèi le nǐ hū xī
หว่อ เฉิง ย่ง จิ้น เฉวียน ลี่  จื่อ เว่ย เลอะ หนี่ ฮู ซี

时间会带走我们的秘密
shí jiān huì dài zǒu wǒ men de mì mì
สือ เจียน ฮุ่ย ไต้ โจ่ว หว่อ เมิน เตอะ มี่ มี่

I've got she in me
ไอ ก็อท ชี  อิน มี

刻画的痕迹 仍旧那么清晰
kè huà de hén jī  réng jiù nà me qīng xī
เค่อ ฮว่า เตอะ เหิน จี  เหริง จิ้ว น่า เมอะ ชิง ซี

* 爱慢慢成长了 心慢慢沉淀了
ài màn màn chéng zhǎng le  xīn màn màn chén diàn le
อ้าย ม่าน ม่าน เฉิง จ่าง เลอะ  ซิน ม่าน ม่าน เฉิน เตี้ยน เลอะ

而我重新认识我了
ér wǒ chóng xīn rèn shi wǒ le
เอ๋อ หว่อ ฉง ซิน เริ่น สือ หว่อ เลอะ

我用微笑填满了勇敢
wǒ yòng wēi xiào tián mǎn le yǒng gǎn
หว่อ ย่ง เวย เสี้ยว เถียน หม่าน เลอะ หยง ก่าน

对着远方大声地呼喊
duì zhe yuǎn fāng  dà shēng de hū hǎn
ตุ้ย เจอะ หย่วน ฟาง  ต้า เซิง เตอะ ฮู ห่าน

因为我爱过你
yīn wèi wǒ ài guò nǐ
ยิน เว่ย หว่อ อ้าย กั้ว หนี่

体会到最真实的拥有
tǐ huì dào zuì zhēn shí de yōng yǒu
ถี่ ฮุ่ย เต้า จุ้ย เจิน สือ เตอะ ยง โหย่ว

我慢慢的 慢慢地成长了
wǒ màn màn de  màn màn de chéng zhǎng le
หว่อ ม่าน ม่าน เตอะ  ม่าน ม่าน เตอะ เฉิง จ่าง เลอะ

回忆收进抽屉 锁上我们的名
huí yì shōu jìn chōu ti  suǒ shàng wǒ men de míng
หุย อี้ โซว จิ้น โชว ทิ  สั่ว ซ่าง หว่อ เมิน เตอะ หมิง

收藏所有过去 片段中我和你
shōu cáng suǒ yǒu guò qù  piàn duàn zhōng wǒ hé nǐ
โซว ฉาง สัว โหย่ว กั้ว ชวี่  เพี่ยน ต้วน จง หว่อ เหอ หนี่

悄悄停格了美丽的花火
qiāo qiāo tíng gé le měi lì de huā huǒ
เชียว เชียว ถิง เก๋อ เลอะ เหม่ย ลี่ เตอะ ฮวา หั่ว

I've got she in me
ไอ ก็อท ชี  อิน มี

不知不觉的 一秒都不寂寞
bù zhī bù jué de  yī miǎo dōu bù jì mò
ปู้ จือ ปู้ เจว๋ เตอะ  อี้ เหมี่ยว โตว ปู๋ จี้ มั่ว

ซ้ำ *

体会到那幸福的拥有
tǐ huì dào nà xìng fú de yōng yǒu
ถี่ ฮุ่ย เต้า น่า ซิ่ง ฝู เตอะ ยง โหย่ว

看阳光忽远忽近
kàn yáng guāng hū yuǎn hū jìn
คั่น หยาง กวง ฮู หย่วน ฮู จิ้น

这苦涩依然甜蜜
zhè kǔ sè yi rán tián mì
เจ้อ ขู่ เซ่อ อี หยาน เถียน มี่

我知道我对你说的 你不会忘记
wǒ zhī dào wǒ duì nǐ shuō de  nǐ bù huì wàng jì
หว่อ จือ เต้า หว่อ ตุ้ย หนี่ ซัว เตอะ  หนี่ ปู้ ฮุ่ย ว่าง จี้

而分开就只是 不一样的答案
ér fēn kāi jiù zhǐ shì  bù yī yàng de dá àn
เอ๋อ เฟิน ไค จิ้ว จื่อ ซื่อ  ปู้ อี๋ ย่าง เตอะ ต๋า อั้น

想念藏在属于我们的爱
xiǎng niàn cáng zài shǔ yú wǒ men de ài
เสี่ยง เนี่ยน ฉาง ไจ้ สู่ อวิ๋ หว่อ เมิน เตอะ อ้าย

** I've got she in me
 ไอ ก็อท ชี  อิน มี
 
熟悉的温柔 我们都不寂寞
shú xī de wēn róu  wǒ men dōu bù jì mò
สู ซี เตอะ เวิน โหรว  หว่อ เมิน โตว ปู๋ จี้ มั่ว

爱慢慢成长了 心慢慢沉淀了
ài màn màn chéng zhǎng le  xīn màn màn chén diàn le
อ้าย ม่าน ม่าน เฉิง จ่าง เลอะ  ซิน ม่าน ม่าน เฉิน เตี้ยน เลอะ

而我重新认识我了
ér wǒ chóng xīn rèn shi wǒ le
เอ๋อ หว่อ ฉง ซิน เริ่น สือ หว่อ เลอะ

我用微笑填满了勇敢
wǒ yòng wēi xiào tián mǎn le yǒng gǎn
หว่อ ย่ง เวย เสี้ยว เถียน หม่าน เลอะ หยง ก่าน

对着远方大声地呼喊
duì zhe yuǎn fāng  dà shēng de hū hǎn
ตุ้ย เจอะ หย่วน ฟาง  ต้า เซิง เตอะ ฮู ห่าน

一句我爱你
yī jù wǒ ài nǐ
อี๋ จวิ้ หว่อ อ้าย หนี่

慢慢你会永远记得我
màn màn nǐ huì yǒng yuǎn jì de wǒ
ม่าน ม่าน หนี่ ฮุ่ย หยง หย่วน จี้ เตอะ หว่อ

ซ้ำ **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

3 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...