วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Mine Mine - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Mine Mine
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Jīng Tàn Hào! (惊叹号) Exclamation Point
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


没有你的生活 我开始写小说
méi yǒu nǐ de shēng huó  wǒ kāi shǐ xiě xiǎo shuō
เหมย โหยว หนี่ เตอะ เซิง หัว  หว่อ ไค สื่อ เสีย เสี่ยว ซัว

好多画面好多灵感 我要把稿费都给你
hǎo duō huà miàn hǎo duō líng gǎn  wǒ yào bǎ gǎo fèi dōu gěi nǐ
เห่า ตัว ฮว่า เมี่ยน เห่า ตัว หลิง ก่าน  หว่อ เหย้า ป่า เก่า เฟ่ย โตว เก๋ย หนี่

巷口不小心经过
xiàng kǒu bù xiǎo xīn jīng guò
เซี่ยง โข่ว ปู้ เสี่ยว ซิน จิง กั้ว

你的车子依旧停在红线 帮你缴罚单
nǐ de chē zi yī jiù tíng zài hóng xiàn  bāng nǐ jiǎo fá dān
หนี่ เตอะ เชอ จึ อี จิ้ว ถิง ไจ้ หง เซี่ยน  ปัง หนี่ เจี่ยว ฝา ตัน

你叫我别管 我才想到我们已经分开
nǐ jiào wǒ bié guǎn  wǒ cái xiǎng dào wǒ men yǐ jīng fēn kāi
หนี่ เจี้ยว หว่อ เปี๋ย ก่วน  หว่อ ไฉ เสี่ยง เต้า หว่อ เมิน อี่ จิง เฟิน ไค
  
* 想起那一个夏天 那不是那不是那是冬天
xiǎng qǐ nà yī gè xià tiān  nà bù shì nà bù shì nà shì dōng tiān
เสียง ฉี่ น่า อี๋ เก้อ เซี่ย เทียน  น่า ปู๋ ซื่อ น่า ปู๋ ซื่อ น่า ซื่อ ตง เทียน

想起你生气的脸 每天就像冬天 唉唉唉
xiǎng qǐ nǐ shēng qì de liǎn  měi tiān jiù xiàng dōng tiān  ài ài ài
เสียง ฉี่ หนี่ เซิง ชี่ เตอะ เหลี่ยน  เหม่ย เทียน จิ้ว เซี่ยง ตง เทียน  อ้าย อ้าย อ้าย

你说那是爱爱爱
nǐ shuō nà shi ài ài ài
หนี่ ซัว น่า ซื่อ อ้าย อ้าย อ้าย
 
谁该坚强起来
shuí gāi jiān qiáng qǐ lái
สุย ไก เจียน เฉียง ฉี่ ไหล

月亮还是太阳 是谁遮了谁 是谁都会依赖
yuè liàng hái shì tài yáng shì shuí zhē le shuí shì shuí dōu huì yī lài
เยว่ เลี่ยง ไห ซื่อ ไท่ หยาง ซื่อ สุย เจอ เลอะ สุย ซื่อ สุย โตว ฮุ่ย อี ไล่

你说已分开 为什么还要帮你撑伞
nǐ shuō yǐ fēn kāi  wèi shén me hái yào bāng nǐ chēng sǎn
หนี่ ซัว อี่ เฟิน ไค  เว่ย เสิน เมอะ ไห เหย้า ปัง หนี่ เชิง ส่าน
  
** Cuz baby you are mine mine (Mine mine~) Mine mine (Mine mine~)

太快 就承认 我真的很想你
tài kuài  jiù chéng rèn  wǒ zhēn de hěn xiǎng nǐ
ไท่ ไคว่  จิ้ว เฉิง เริ่น  หว่อ เจิน เตอะ เหิ่น เสียง หนี่

会不会没有男子气概 You say
huì bù huì méi yǒu nán zǐ qì gài You say
ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย เหมย โหย่ว หนาน จื่อ ชี่ ไก้  ยู เซ
  
Bye bye (Bye bye~)

Oh bye bye (bye bye~)

拆开 我的心随你看 满满的都是爱
chāi kāi  wǒ de xīn suí nǐ kàn  mǎn mǎn de dōu shì ài
ไช ไค  หว่อ เตอะ ซิน สุย หนี่ คั่น  หมาน หม่าน เตอะ โตว ซื่อ อ้าย

我的眼皮跳一下 代表你在想我
wǒ de yǎn pí tiào yī xià  dài biǎo nǐ zài xiǎng wǒ
หว่อ เตอะ เหยี่ยน ผี เที่ยว อี๋ เซี่ย  ไต้ เปี่ยว หนี่ ไจ้ เสียง หว่อ

我的耳朵痒一下 代表你在讲我坏话
wǒ de ěr duo yǎng yī xià  dài biǎo nǐ zài jiǎng wǒ huài huà
หว่อ เตอะ เอ่อ ตัว หย่าง อี๋ เซี่ย  ไต้ เปี่ยว หนี่ ไจ้ เจี๋ยง หว่อ ไฮ่ว ฮว่า

我没这么不好吧 不用跟朋友说吧
wǒ méi zhè me bù hǎo ba  bù yòng gēn péng yǒu shuō ba
หว่อ เหมย เจ้อ เมอะ ปู้ เห่า ป่ะ  ปู๋ ย่ง เกิน เผิง โหย่ว ซัว ป่ะ

如果以后和好了 看到你朋友不是很尴尬
rú guǒ yǐ hòu hé hǎo le  kàn dào nǐ péng yǒu bù shì hěn gān gà
หยู กั่ว อี่ โฮ่ว เหอ เห่า เลอะ  คั่น เต้า หนี่ เผิง โหย่ว ปู๋ ซื่อ เหิ่น กัน ก้า

ซ้ำ *

骗谁 我说的气话都收回
piàn shuí  wǒ shuō de qì huà dōu shōu huí
เพี่ยน สุย  หว่อ ซัว เตอะ ชี่ ฮว่า โตว โซว หุย

我写的小说根本是空白黑夜
wǒ xiě de xiǎo shuō gēn běn shì kòng bái hēi yè
หว่อ เสี่ย เตอะ เสี่ยว ซัว เกิน เปิ่น ซื่อ ค่ง ไป๋ เฮย เย้

你说既然已分开 为何还要帮你撑伞
nǐ shuō jì rán yǐ fēn kāi   wèi hé hái yào bāng nǐ chēng sǎn
หนี่ ซัว จี้ หยาน อี่ เฟิน ไค  เว่ย เหอ ไห เหย้า ปัง หนี่ เชิง ส่าน

เนื้อเพลงภาษาถิ่นไต้หวัน
唛唛 你唛搁唛搁偷偷离开 (x2)
mai mai li mai go mai go tao tao li kui (ซ้ำ 2 ครั้ง)
  
唛惊我不会 放你一人治那 你想祙有人靠有人会疼
mai gia wo bu hui bang li ji lang di hia li xiu mei wu lang ko wu lang ye tia
  
*** 唛呐 你雨伞雨伞赶紧打开(x2)
mai na li ho sua ho sua ka gin pa kui  (ซ้ำ 2 ครั้ง)
  
唛闹 落大雨你淋雨我艰苦 落大雨我没你会艰苦 Huu
mai nao lo dua ho li lam ho wa gan ko lo dua ho wa mo li ye gan ko Huu

ซ้ำ **, ***

会艰苦 会艰苦 会艰苦 会艰苦 会艰苦~
ye gan ko ye gan ko ye gan ko ye gan ko ye gan ko~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...