วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Mi Hun Qu (迷魂曲) Enchanting Melody - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Mí Hún Qǔ (迷魂曲) Enchanting Melody
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰伦) Jay Chou
อัลบั้ม Jīng Tàn Hào! (惊叹号) Exclamation Point
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง





เนื้อเพลง

我用琴键移动 决定你一生的内容
wǒ yòng qín jiàn yí dòng  jué dìng nǐ yī shēng de nèi róng
หว่อ ย่ง ฉิน เจี้ยน อี๋ ต้ง  เจว๋ ติ้ง หนี่ อี เซิง เตอะ เน่ย หยง

黑帽戴上 穿着横条毛衣再配上手套
hēi mào dài shàng  chuān zhe héng tiáo máo yī zài pèi shàng shǒu tào
เฮย เม่า ไต้ ซ่าง  ชวน เจอะ เหิง เถียว เหมา อี ไจ้ เพ่ย ซ่าง โส่ว เท่า

接着走在一遍雾里 我不是那佛莱迪
jiē zhe zǒu zài yī biàn wù lǐ  wǒ bù shì nà Fó Lái Dí
เจีย เจอะ โจ่ว ไจ้ อี๋ เปี้ยน อู้ หลี่  หว่อ ปู๋ ซื่อ น่า ฝัว ไหล ตี๋

所以别怕 我偷偷摸摸走进你梦里
suǒ yǐ bié pà  wǒ tōu tōu mō mō zǒu jìn nǐ mèng lǐ
สั่ว อี่ เปี๋ย พ่า  หว่อ โทว โทว มัว มัว โจ่ว จิ้น หนี่ เมิ่ง หลี่

我用音乐这武器 进入你梦里 指导你演戏
wǒ yòng yīn yuè zhè wǔ qì  jìn rù nǐ mèng lǐ  zhǐ dǎo nǐ yǎn xì
หว่อ ย่ง ยิน เยว่ เจ้อ อู่ ชี่  จิ้น ยู่ หนี่ เมิ่ง หลี่  จื๋อ เต่า หนี เหยี่ยน ซี่

传来一声哎呦 睡了太久 睡了太熟
chuán lái yī shēng ai you  shuì le tài jiǔ  shuì le tài shú
ฉวน ไหล อี เซิง ไอ โยะ  ซุ่ย เลอะ ไท่ จิ่ว  ซุ่ย เลอะ ไท่ สู

小心秘密 被我偷走 心事泄漏 全被我看透
xiǎo xīn mì mì  bèi wǒ tōu zǒu  xīn shì xiè lòu quán bèi wǒ kàn tòu
เสี่ยว ซิน มี่ มี่  เป้ย หว่อ โทว โจ่ว  ซิน ซื่อ เซี้ย โล่ว เฉวียน เป้ย หว่อ คั่น โท่ว

不过请别 担心 我不是李奥纳多
bù guò qǐng bié dān xīn  wǒ bù shì Lǐ Ào Nà Duō
ปู๋ กั้ว ฉิ่ง เปี๋ย  ตัน ซิน  หว่อ ปู๋ ซื่อ หลี่ เอ้า น่า ตัว

不会一层又一层的把梦 偷偷盗走
bù huì yī céng yòu yī céng de bǎ mèng  tōu tōu dào zǒu
ปู๋ ฮุ่ย อี้ เฉิง โย่ว อี้ เฉิง เตอะ ป่า เมิ่ง  โทว โทว เต้า โจ่ว

*我弹琴 设陷阱 向你 缓缓的逼近
wǒ tán qín shè xiàn jǐng  xiàng nǐ huǎn huǎn de bī jìn
หว่อ ถาน ฉิน  เซ่อ เซี่ยน จิ่ง  เซี่ยง หนี่ หวน ห่วน เตอะ ปี จิ้น

的伤心 我决定
nǐ  de shāng xīn  yóu  wǒ jué dìng
หนี่  เตอะ ซาง ซิน  โหยว  หว่อ เจว๋ ติ้ง

我弹琴 谈感情 让你 慢慢的上瘾  
wǒ tán qín  tán gǎn qíng  ràng nǐ  màn màn de shàng yǐn
หว่อ ถาน ฉิน  ถาน ก่าน ฉิง  ร่าง หนี่   ม่าน ม่าน เตอะ ซ่าง หยิ่น

的爱情 经注定
nǐ  de ài qíng yǐ  jīng zhù ding
หนี่  เตอะ อ้าย ฉิง  อี่  จิง จู้ ติ้ง

ซ้ำ *

这场赌局 请相信我你很难赢
zhè chǎng dǔ jú  qǐng xiāng xìn wǒ nǐ hěn nán yíng
เจ้อ ฉาง ตู่ จวิ๋  ฉิ่ง เซียง ซิ่น  หว่อ หนี่ เหิ่น หนาน หยิง

场景 就像一场豪华的梦境
chǎng jǐng  jiù xiàng yī chǎng háo huá de mèng jìng
ฉาง จิ่ง  จิ้ว เซี่ยง อี้ ฉ่าง เหา หวา เตอะ เมิ่ง จิ้ง

歌声魅影 你深深的被吸引
gē shēng mèi yǐng  nǐ shēn shēn de bèi xī yǐn
เกอ เซิง เม่ย หยิ่ง  หนี่ เซิน เซิน เตอะ ซี หยิ่น

闭上眼睛 脑海风景 已经开始飞行
bì shàng yǎn jing  nǎo hǎi fēng jǐng  yǐ jīng kāi shǐ fēi xíng
ปี้ ซ่าง เหยี่ยน จิง  เหนา ไห่ เฟิง จิ่ง  อี่ จิง ไค สื่อ เฟย สิง

意志再再坚定 再多冷静 再多任性 
yì zhì zài zài jiān dìng  zài duō lěng jìng  zài duō rèn xìng
อี้ จื้อ ไจ้ ไจ้ เจียน ติ้ง  ไจ้ ตัว เหลิ่ง จิ้ง  ไจ้ ตัว เริ่น ซิ่ง

你也无法 去抵抗 我所弹的 热情
nǐ yě wú fǎ  qù dǐ kàng  wǒ suǒ tán de rè qíng
หนี เย่ อู๋ ฝ่า  ชวี่ ตี่ ข้าง  หว่อ สั่ว ถาน เตอะ  เย่อ ฉิง

跟着节奏 温柔 跟着我 让旋律自由
gēn zhe jié zòu  wēn róu  gēn zhe wǒ ràng xuán lǜ zì yóu
เกิน เจอะ เจี๋ย โจ้ว  เวิน โหรว  เกิน เจอะ หว่อ ร่าง เสวียน ลวี้ จื้อ โหยว

一遍又一遍的诱惑 爱上我 是种 生活
yī biàn yòu yī biàn de yòu huò  ài shàng wǒ  shì zhǒng shēng huó
อี๋ เปี้ยน โย่ว อี๋ เปี้ยน เตอะ โย่ว ฮั่ว  อ้าย ซ่าง หว่อ  ซื่อ จ่ง เซิง หัว

我用琴键移动 决定你一生的内容
wǒ yòng qín jiàn yí dòng  jué dìng nǐ yī shēng de nèi róng
หว่อ ย่ง ฉิน เจี้ยน อี๋ ต้ง  เจว๋ ติ้ง หนี่ อี เซิง เตอะ เน่ย หยง

ซ้ำ *, *

**我用琴键移动(你 的伤心 我决定)
wǒ yòng qín jiàn yí dòng (nǐ  de shāng xīn  yóu  wǒ jué dìng)
หว่อ ย่ง ฉิน เจี้ยน อี๋ ต้ง (หนี่  เตอะ ซาง ซิน  โหยว  หว่อ เจว๋ ติ้ง)

决定你一生的内容(你 的爱情 经注定)
jué dìng nǐ yī shēng de nèi róng (nǐ  de ài qíng yǐ  jīng zhù ding)
เจว๋ ติ้ง หนี่ อี เซิง เตอะ เน่ย หยง (หนี่  เตอะ อ้าย ฉิง  อี่  จิง จู้ ติ้ง)

ซ้ำ **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...