วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Kuai Zhuan (快转) Fast Forward - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Kuài Zhuàn (快转) Fast Forward
ศิลปิน Rainie Yang (杨丞琳) Yang Cheng Lin
อัลบั้ม Longing For (仰望) Yang Wang
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง究竟是谁太懒惰 连争吵都没有
jiū jìng shì shuí tài lǎn duo  lián zhēng chǎo dōu méi yǒu
จิว จิ้ง ซื่อ สุย ไท่ หล่าน ตัว  เหลียน เจิง เฉ่า โตว เหมย โหย่ว

我们还是在牵手 却不像往前走
wǒ men hái shì zài qiān shǒu  què bù xiàng wǎng qián zǒu
หว่อ เมิน ไห ซื่อ ไจ้ เชียน โส่ว  เชว่ ปู๋ เซี่ยง หว่าง เฉียน โจ่ว

虽然在心中曾扮演过 不知不觉 到了尽头
suī rán zài xīn zhōng céng bàn yǎn guò  bù zhī bù jué  dào le jìn tóu
ซุย หยาน ไจ้ ซิน จง เฉิง ปั้น เหยี่ยน กั้ว  ปู้ จือ ปู้ เจว๋  เต้า เลอะ จิ้น โถว

究竟是谁怕寂寞 才忍住没开口
jiū jìng shì shuí pà jì mò  cái rěn zhù méi kāi kǒu
จิว จิ้ง ซื่อ สุย พ่า จี้ มั่ว  ไฉ เหริ่น จู้ เหมย ไค โข่ว

你的自由在等我 这一次会想通
nǐ de zì yóu zài děng wǒ  zhè yī cì huì xiǎng tōng
หนี่ เตอะ จื้อ โหยว ไจ้ เติ๋ง หว่อ  เจ้อ อี๋ ชื่อ ฮุ่ย เสี่ยง ทง

已经比别人幸福很多
yǐ jīng bǐ bié rén xìng fú hěn duō
อี่ จิง ปี่ เปี๋ย เหริน ซิ่ง ฝู เหิ่น ตัว

至少我们是微笑着分手
zhì shǎo wǒ men shì wēi xiào zhe fēn shǒu
จื้อ เส่า หว่อ เมิน ซื่อ เวย เสี้ยว เจอะ เฟิน โส่ว

时间能不能快转几分钟
shí jiān néng bù néng kuài zhuàn jǐ fēn zhōng
สือ เจียน เหนิ่ง ปู้ เหนิ่ง ไคว่ จ้วน จี่ เฟิน จง

穿越到我们能再做朋友
chuān yuè dào wǒ men néng zài zuò péng yǒu
ชวน เยว่ เต้า หว่อ เมิน เหนิ่ง ไจ้ จั้ว เผิง โหย่ว

把感情 都净空
bǎ gǎn qíng  dōu jìng kōng
ป๋า ก่าน ฉิง  โตว จิ้ง คง

让你再认识我 或许是最好结果
ràng nǐ zài rèn shi wǒ  huò xǔ shì zuì hǎo jié guǒ
ร่าง หนี่ ไจ้ เริ่น ชึ หว่อ  ฮั่ว สวี่ ซื่อ จุ้ย เห่า เจี๋ย กั่ว

时间能不能快转几分钟
shí jiān néng bù néng kuài zhuàn jǐ fēn zhōng
สือ เจียน เหนิ่ง ปู้ เหนิ่ง ไคว่ จ้วน จี่ เฟิน จง

目送你开始追求新的梦
mù sòng nǐ kāi shǐ zhuī qiú xīn de mèng
มู่ ซ่ง หนี่ ไค สื่อ จุย ฉิว ซิน เตอะ เมิ่ง

像家人 挥挥手 那样的温柔
xiàng jiā rén  huī huī shǒu  nà yàng de wēn róu
เซี่ยง เจีย เหริน  ฮุย ฮุย โส่ว  น่า ย่าง เตอะ เวิน โหรว

是我们之间 仅有的然后
shì wǒ men zhī jiān  jǐn yǒu de rán hòu
ซื่อ หว่อ เมิน จือ เจียน  จิ๋น โหย่ว เตอะ หยาน โฮ่ว

究竟是谁怕寂寞 才忍住没开口
jiū jìng shì shuí pà jì mò  cái rěn zhù méi kāi kǒu
จิว จิ้ง ซื่อ สุย พ่า จี้ มั่ว  ไฉ เหริ่น จู้ เหมย ไค โข่ว

你的自由在等我 这一次会想通
nǐ de zì yóu zài děng wǒ  zhè yī cì huì xiǎng tōng
หนี่ เตอะ จื้อ โหยว ไจ้ เติ๋ง หว่อ  เจ้อ อี๋ ชื่อ ฮุ่ย เสี่ยง ทง

已经比别人幸福很多
yǐ jīng bǐ bié rén xìng fú hěn duō
อี่ จิง ปี่ เปี๋ย เหริน ซิ่ง ฝู เหิ่น ตัว

至少我们是微笑着分手
zhì shǎo wǒ men shì wēi xiào zhe fēn shǒu
จื้อ เส่า หว่อ เมิน ซื่อ เวย เสี้ยว เจอะ เฟิน โส่ว

时间能不能快转几分钟
shí jiān néng bù néng kuài zhuàn jǐ fēn zhōng
สือ เจียน เหนิ่ง ปู้ เหนิ่ง ไคว่ จ้วน จี่ เฟิน จง

穿越到我们能再做朋友
chuān yuè dào wǒ men néng zài zuò péng yǒu
ชวน เยว่ เต้า หว่อ เมิน เหนิ่ง ไจ้ จั้ว เผิง โหย่ว

把感情 都净空
bǎ gǎn qíng  dōu jìng kōng
ป๋า ก่าน ฉิง  โตว จิ้ง คง

让你再认识我 或许是最好结果
ràng nǐ zài rèn shi wǒ  huò xǔ shì zuì hǎo jié guǒ
ร่าง หนี่ ไจ้ เริ่น ชึ หว่อ  ฮั่ว สวี่ ซื่อ จุ้ย เห่า เจี๋ย กั่ว

* 时间能不能快转几分钟
shí jiān néng bù néng kuài zhuàn jǐ fēn zhōng
สือ เจียน เหนิ่ง ปู้ เหนิ่ง ไคว่ จ้วน จี่ เฟิน จง

目送你开始追求新的梦
mù sòng nǐ kāi shǐ zhuī qiú xīn de mèng
มู่ ซ่ง หนี่ ไค สื่อ จุย ฉิว ซิน เตอะ เมิ่ง

像家人 挥挥手 那样的温柔
xiàng jiā rén  huī huī shǒu  nà yàng de wēn róu
เซี่ยง เจีย เหริน  ฮุย ฮุย โส่ว  น่า ย่าง เตอะ เวิน โหรว

是我们之间 仅有的然后
shì wǒ men zhī jiān  jǐn yǒu de rán hòu
ซื่อ หว่อ เมิน จือ เจียน  จิ๋น โหย่ว เตอะ หยาน โฮ่ว

时间能不能快转几分钟
shí jiān néng bù néng kuài zhuàn jǐ fēn zhōng
สือ เจียน เหนิ่ง ปู้ เหนิ่ง ไคว่ จ้วน จี่ เฟิน จง

穿越到我们能再做朋友
chuān yuè dào wǒ men néng zài zuò péng yǒu
ชวน เยว่ เต้า หว่อ เมิน เหนิ่ง ไจ้ จั้ว เผิง โหย่ว

把感情 都净空
bǎ gǎn qíng  dōu jìng kōng
ป๋า ก่าน ฉิง  โตว จิ้ง คง

让你再认识我 或许是最好结果
ràng nǐ zài rèn shi wǒ  huò xǔ shì zuì hǎo jié guǒ
ร่าง หนี่ ไจ้ เริ่น ชึ หว่อ  ฮั่ว สวี่ ซื่อ จุ้ย เห่า เจี๋ย กั่ว

ซ้ำ *, *

是我们之间 仅有的然后
shì wǒ men zhī jiān  jǐn yǒu de rán hòu
ซื่อ หว่อ เมิน จือ เจียน  จิ๋น โหย่ว เตอะ หยาน โฮ่ว


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...