วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

Zai Yi Ci Yong You (再一次拥有) - JPM (Lyrics)

เพลง Zài Yī Cì Yōng Yǒu (再一次拥有)
ศิลปิน JPM (Jay (小傑) Xiao Jie, Prince (王子) Wang Zi, Modi (毛弟) Mao Di
อัลบั้ม Yue Qiu Man Bu (月球漫步) Moon Walk
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง


没想过 你会走
méi xiǎng guò  nǐ huì zǒu
เหมย เสี่ยง กั้ว  หนี่ ฮุ่ย โจ่ว

留下了沉默和一个我
liú xià le chén mò hé yī gè wǒ
หลิว เซี่ย เลอะ เฉิน มั่ว เหอ อี๋ เก้อ หว่อ

讲多痛 你都不会懂
jiǎng duō tòng  nǐ dōu bù huì dǒng
เจี่ยง ตัว ท่ง  หนี่ โตว ปู๋ ฮุ่ย ต่ง

我不想要你问候 只需要理由
wǒ bù xiǎng yào nǐ wèn hòu  zhǐ xū yào lǐ yóu
หว่อ ปู้ เสี่ยง เหย้า หนี่ เวิ่น โฮ่ว  จื่อ ซวี เหย้า หลี่ โหยว

* 请你别走 再给我一次笑容
qǐng nǐ bié zǒu zài gěi wǒ yī cì xiào róng
ฉิง หนี่ เปี๋ย โจ่ว  ไจ้ เก๋ย หว่อ อี๋ ชื่อ เสี้ยว หรง

Baby 我会好好的把握
Baby wǒ huì hǎo hǎo de bǎ wò
เบบี้ หว่อ ฮุ่ย เหา เห่า เตอะ ป่า ว่อ

在这守护 等着你回头
zài zhè shǒu hù  děng zhe nǐ huí tóu
ไจ้ เจ้อ โส่ว ฮู่  เติ่ง เจอะ หนี่ หุย โถว

再一次让我拥有 你的爱 你的爱
zài yī cì ràng wǒ yōng yǒu  nǐ de ài  nǐ de ài
ไจ้ อี๋ ชื่อ ร่าง หว่อ ยง โหย่ว  หนี่ เตอะ อ้าย  หนี่ เตอะ อ้าย

再一次让我拥有 你的爱
zài yī cì ràng wǒ yōng yǒu  nǐ de ài
ไจ้ อี๋ ชื่อ ร่าง หว่อ ยง โหย่ว  หนี่ เตอะ อ้าย

再来一次 你的爱
zài lái yī cì  nǐ de ài 
ไจ้ ไหล อี๋ ชื่อ หนี่ เตอะ อ้าย 

我想过 你若停留
wǒ xiǎng guò  nǐ ruò tíng liú
หว่อ เสี่ยง กั้ว  หนี่ รั่ว ถิง หลิว

我就能和你 走到最后
wǒ jiù néng hé nǐ  zǒu dào zuì hòu
หว่อ จิ้ว เหนิ่ง เหอ หนี่  โจ่ว เต้า จุ้ย โฮ่ว

说再多 都已没有用
shuō zài duō  dōu yǐ méi yǒu yòng
ซัว ไจ้ ตัว  โตว อี่ เหมย โหย่ว ย่ง

和你分开了之后 只有痛形容
hé nǐ fēn kāi le zhī hòu  zhǐ yǒu tong xíng róng
เหอ หนี่ เฟิน ไค เลอะ จือ โฮ่ว  จื๋อ โหย่ว ท่ง สิง หรง

ซ้ำ *

没关系 你说想自由 我说 没关系
méi guān xi  nǐ shuō xiǎng zì yóu  wǒ shuō  méi guān xi 
เหมย กวน ซิ  หนี่ ซัว เสี่ยง จื้อ โหยว  หว่อ ซัว  เหมย กวน ซิ

想走就走 我真的 没关系
xiǎng zǒu jiù zǒu  wǒ zhēn de  méi guān xi
เสียง โจ่ว จิ้ว โจ่ว  หว่อ เจิน เตอะ  เหมย กวน ซิ

为何要骗自己说 没关系 没关系
wèi hé yào piàn zì jǐ shuō  méi guān xi  méi guān xi
เว่ย เหอ เหย้า เพี่ยน จื้อ จี่ ซัว  เหมย กวน ซิ  เหมย กวน ซิ

不要走 等候 Please don’t go
bù yào zǒu  děng hòu Please don’t go
ปู๋ เหย้า โจ่ว  เติ่ง โฮ่ว  พลีซ โดนท โกว

再一次让我爱你 不要走
zài yī cì ràng wǒ ài nǐ  bù yào zǒu
ไจ้ อี๋ ชื่อ ร่าง หว่อ อ้าย หนี่  ปู๋ เหย้า โจ่ว

快点回来 再一次让我拥有你的爱 你的爱
kuài diǎn huí lái  zài yī cì ràng wǒ yōng yǒu nǐ de ài  nǐ de ài
ไคว่ เตี่ยน หุย ไหล  ไจ้ อี๋ ชื่อ ร่าง หว่อ ยง โหย่ว  หนี่ เตอะ อ้าย  หนี่ เตอะ อ้าย

再一次让我拥有 你的爱
zài yī cì ràng wǒ yōng yǒu  nǐ de ài  nǐ de ài
ไจ้ อี๋ ชื่อ ร่าง หว่อ ยง โหย่ว  หนี่ เตอะ อ้าย 

再来一次 你的爱
zài lái yī cì  nǐ de ài 
ไจ้ ไหล อี๋ ชื่อ หนี่ เตอะ อ้าย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...