วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

Yang Wang (仰望) Longing For - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Yǎng Wàng (仰望) Longing For
ศิลปิน Rainie Yang (杨丞琳) Yang Cheng Lin
อัลบั้ม Longing For (仰望) Yang Wang
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


* 如果能重来 我的答案
rú guǒ néng chóng lái  wǒ de dá àn
หรู กั่ว เหนิ่ง ฉง ไหล  หว่อ เตอะ ต๋า อั้น

会不会更改 或是等待
huì bù huì gēng gǎi  huò shì děng dài
ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย เกิง ไก่  ฮั่ว ซื่อ เติ่ง ไต้

守在你身旁 绝对不逃开
shǒu zài nǐ shēn páng  jué duì bù táo kāi
โส่ว ไจ้ หนี่ เซิน ผาง  เจว๋ ตุ้ย ปู้ เถา ไค

不让谁 将我们冲散
bù ràng shuí  jiāng wǒ men chōng sàn
ปู๋ ร่าง สุย  เจียง หว่อ เมิน ชง ซ่าน

不怕风看穿 我的孤单
bù pà fēng kàn chuān  wǒ de gū dān
ปู๋ พ่า เฟิง คั่น ชวน  หว่อ เตอะ กู ตัน

不怕雨纠缠 眼泪擦干
bù pà yǔ jiū chán  yǎn lèi cā gān
ปู๋ พ่า หวิ่ จิว ฉาน เหยี่ยน เล้ย ชา กัน

让回忆倒带 我将爱保管
ràng huí yì dǎo dài  wǒ jiāng ài bǎo guǎn
ร่าง หุย อี้ เต่า ไต้  หว่อ เจียง อ้าย เป๋า ก่วน

别让我 一个人承担
bié ràng wǒ  yī gè rén chéng dān
เปี๋ย ร่าง หว่อ  อี๋ เก้อ เหริน เฉิง ตัน

这个失去你的遗憾 我会勇敢
zhè gè shī qù nǐ de yí hàn  wǒ huì yǒng gǎn
เจ้อ เก้อ ซือ ชวี่ หนี่ เตอะ อี๋ ฮั่น  หว่อ ฮุ่ย หยง ก่าน

仰望风 等待你回来
yǎng wàng fēng  děng dài nǐ huí lái
หย่าง ว่าง เฟิง  เติ่ง ไต้ หนี่ หุย ไหล

仰望雨 能安静听完
yǎng wàng yǔ  néng ān jìng tīng wán
หย่าง ว่าง หวิ่  เหนิง อัน จิ้ง ทิง หวาน

脸庞发烫 眼眶抵抗
liǎn páng fā tàng  yǎn kuàng dǐ kàng
เหลี่ยน ผาง ฟา ท่าง  เหยี่ยน ค่วง ตี่ ข้าง

不肯让你离开 丢下我流浪
bù kěn ràng nǐ lí kāi  diū xià wǒ liú làng
ปู้ เขิ่น ร่าง หนี่ หลี ไค  ติว เซี่ย หว่อ หลิว ล่าง

仰望你 抱我在胸膛
yǎng wàng nǐ  bào wǒ zài xiōng táng
หย่าง ว่าง หนี่  เป้า หว่อ ไจ้ โซวง ถาง

仰望梦 能给我力量
yǎng wàng mèng  néng gěi wǒ lì liàng
หย่าง ว่าง เมิ่ง  เหนิ่ง เก๋ย หว่อ ลี่ เลี่ยง

不让爱逃亡 不让心你躲藏
bù ràng ài táo wáng  bù ràng xīn nǐ duǒ cáng
ปู๋ ร่าง อ้าย เถา หวัง  ปู๋ ร่าง ซิน หนี่ ตั่ว ฉาง

让我坚强
ràng wǒ jiān qiáng
ร่าง หว่อ เจียน เฉียง

ซ้ำ *

无法预知 我努力
wú fǎ yù zhī  wǒ nǔ lì
อู๋ ฝ่า อวิ้ จือ  หว่อ หนู่ ลี่

我必需 遗忘的疼痛
wǒ bì  yí wàng de téng tòng
หว่อ ปี้ ซวี  อี๋ ว่าง เตอะ เถิง ท่ง

假装执着 我知道
jiǎ zhuāng zhí zhuó  wǒ zhī dào
เจี๋ย จวง จื๋อ จั๋ว  หว่อ จือ เต้า

我抬起头 会有你的守候
wǒ tái qǐ tóu  huì yǒu nǐ de shǒu hòu
หว่อ ไถ ฉี่ โถว  ฮุ่ย โหย่ว หนี่ เตอะ โส่ว โฮ่ว

仰望风 等待你回来
yǎng wàng fēng  děng dài nǐ huí lái
หย่าง ว่าง เฟิง  เติ่ง ไต้ หนี่ หุย ไหล

仰望雨 能安静听完
yǎng wàng yǔ  néng ān jìng tīng wán
หย่าง ว่าง หวิ่  เหนิง อัน จิ้ง ทิง หวาน

脸庞发烫 眼眶抵抗
liǎn páng fā tàng  yǎn kuàng dǐ kàng
เหลี่ยน ผาง ฟา ท่าง  เหยี่ยน ค่วง ตี่ ข้าง

不肯让你离开 丢下我流浪
bù kěn ràng nǐ lí kāi  diū xià wǒ liú làng
ปู้ เขิ่น ร่าง หนี่ หลี ไค  ติว เซี่ย หว่อ หลิว ล่าง

仰望你 抱我在胸膛
yǎng wàng nǐ  bào wǒ zài xiōng táng
หย่าง ว่าง หนี่  เป้า หว่อ ไจ้ โซวง ถาง

仰望梦 能给我力量
yǎng wàng mèng  néng gěi wǒ lì liàng
หย่าง ว่าง เมิ่ง  เหนิ่ง เก๋ย หว่อ ลี่ เลี่ยง

不让爱逃亡 不让心你躲藏
bù ràng ài táo wáng  bù ràng xīn nǐ duǒ cáng
ปู๋ ร่าง อ้าย เถา หวัง  ปู๋ ร่าง ซิน หนี่ ตั่ว ฉาง

不让我疯狂
bù ràng wǒ fēng kuáng
ปู๋ ร่าง หว่อ เฟิง ขวง

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...