วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

Wo Men Dou Sha (我们都傻) Love Fool - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Wǒ Men Dōu Shǎ (我们都傻) Love Fool
ศิลปิน Rainie Yang (杨丞琳) Yang Cheng Lin

อัลบั้ม Longing For (仰望) Yang Wang
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


计算着为你流下了多少眼泪
jì suàn zhe wèi nǐ liú xià le duō shǎo yǎn lèi
จี้ ซ่วน เจอะ เว่ย หนี่ หลิว เซี่ย เลอะ ตัว เส่า เหยี่ยน เล้ย

就代表又对我的心 撒了 多少谎
jiù dài biǎo yòu duì wǒ de xīn sǎ le  duō shǎo huǎng
จิ้ว ไต้ เปี่ยว โย่ว ตุ้ย หว่อ เตอะ ซิน ส่า เลอะ  ตัว เส่า ห่วง

但每次我都选择 选择相信
dàn měi cì wǒ dōu xuǎn zé  xuǎn zé xiāng xìn
ตั้น เหม่ย ชื่อ หว่อ โตว เสวี่ยน เจ๋อ  เสวี่ยน เจ๋อ เซียง ซิ่น

相信你是 爱我的
xiāng xìn nǐ shì  ài wǒ de
เซียง ซิ่น หนี่ ซื่อ  อ้าย หว่อ เตอะ

* 倔强的以为我真的能改变你
jué jiàng de yǐ wéi wǒ zhēn de néng gǎi biàn nǐ
เจว๋ เจี้ยง เตอะ อี่ เหวย หว่อ เจิน เตอะ เหนิ่ง ไก่ เปี่ยน หนี่

看你装无辜的眼神 我很窒息
kàn nǐ zhuāng wú gū de yǎn shén  wǒ hěn zhì xī
คั่น หนี่ จวง อู๋ กู เตอะ เหยี่ยน เสิน  หว่อ เหิ่น จื้อ ซี

难道你没有看见 看见我对你的好
nán dào nǐ méi yǒu kàn jiàn  kàn jiàn wǒ duì nǐ de hǎo
หนาน เต้า หนี่ เหมย โหย่ว คั่น เจี้ยน  คั่น เจี้ยน หว่อ ตุ้ย หนี่ เตอะ เห่า

还是你忘了 那些数不清的爱情轨迹
hái shì nǐ wàng le  nà xiē shǔ bù qīng de ài qíng guǐ jī
ไห  ซื่อ หนี่ ว่าง เลอะ  น่า เซีย สู่ ปู้ ชิง เตอะ อ้าย ฉิง กุ่ย จี

你说我傻 傻在爱上只懂爱自己的人
nǐ shuō wǒ shǎ  shǎ zài ài shàng zhǐ dǒng ài zì jǐ de rén
หนี่ ซัว หว่อ ส่า  ส่า ไจ้ อ้าย ซ่าง จื๋อ ต่ง อ้าย จื้อ จี่ เตอะ เหริน

我说你傻 傻在爱她你的眼睛骗不了人
wǒ shuō nǐ shǎ  shǎ zài ài tā nǐ de yǎn jing piàn bù liǎo rén
หว่อ ซัว หนี ส่า  ส่า ไจ้ อ้าย ทา หนี่ เตอะ เหยี่ยน จิง เพี่ยน ปู้ เหลี่ยว เหริน

我们都傻 傻在为一段没有未来的爱情付出
wǒ men dōu shǎ  shǎ zài wèi yī duàn méi yǒu wèi lái de ài qíng fù chū
หว่อ เมิน โตว ส่า  ส่า ไจ้ เว่ย อี๋ ต้วน เหมย โหย่ว เว่ย ไหล เตอะ อ้าย ฉิง ฟู่ ชู

还在期待会有奇迹出现
hái zài qī dài huì yǒu qí jī chū xiàn
ไห ไจ้ ชี ไต้ ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี ชู เซี่ยน

你说我傻 傻在爱上没有感情的分身
nǐ shuō wǒ shǎ  shǎ zài ài shàng méi yǒu gǎn qíng de fēn shēn
หนี่ ซัว หว่อ ส่า  ส่า ไจ้ อ้าย ซ่าง เหมย โหย่ว ก่าน ฉิง เตอะ เฟิน เซิน

我说你傻 傻在爱她就固执的奋不顾身
wǒ shuō nǐ shǎ  shǎ zài ài tā jiù gù zhí de fèn bù gù shēn
หว่อ ซัว หนี ส่า  ส่า ไจ้ อ้าย ทา จิ้ว กู้ จื๋อ เตอะ เฟิ่น ปู๋ กู้ เซิน

我们都傻 傻在宁愿被牺牲也不愿放弃天真
wǒ men dōu shǎ  shǎ zài nìng yuàn bèi xī shēng yě bù yuàn fàng qì tiān zhēn
หว่อ เมิน โตว ส่า  ส่า ไจ้ นิ่ง ย่วน เป้ย ซี เซิง เย่ ปู๋ ย่วน ฟ่าง ชี่ เทียน เจิน

还在期待会有奇迹出现
hái zài qī dài huì yǒu qí jī chū xiàn
ไห ไจ้ ชี ไต้ ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี ชู เซี่ยน
pinyin by loveserieslikesongs

ซ้ำ  *

谁没有为爱做过傻事
shuí méi yǒu wèi ài zuò guò shǎ shì 
สุย เหมย โหย่ว เว่ย อ้าย จั้ว กั้ว ส่า ซื่อ 

只是问心无愧 讽刺也无所谓
zhǐ shì wèn xīn wú kuì  fěng cì yě wú suǒ wèi
จื่อ ซื่อ เวิ่น ซิน อู๋ คุ่ย  เฟิ่ง ชื่อ เย่ อู๋ สั่ว เว่ย

我说我傻 傻在爱上没有感情的分身
wǒ shuō wǒ shǎ  shǎ zài ài shàng méi yǒu gǎn qíng de fēn shēn
หว่อ ซัว หว่อ ส่า  ส่า ไจ้ อ้าย ซ่าง เหมย โหย่ว ก่าน ฉิง เตอะ เฟิน เซิน

你说你傻 傻在爱他就固执的奋不顾身
nǐ shuō nǐ shǎ  shǎ zài ài tā jiù gù zhí de fèn bù gù shēn
หนี่ ซัว หนี ส่า  ส่า ไจ้ อ้าย ทา จิ้ว กู้ จื๋อ เตอะ เฟิ่น ปู๋ กู้ เซิน

我们都傻 傻在宁愿被牺牲也不愿放弃天真
wǒ men dōu shǎ  shǎ zài nìng yuàn bèi xī shēng yě bù yuàn fàng qì tiān zhēn
หว่อ เมิน โตว ส่า  ส่า ไจ้ นิ่ง ย่วน เป้ย ซี เซิง เย่ ปู๋ ย่วน ฟ่าง ชี่ เทียน เจิน

还在期待会有奇迹出现 (x2)
hái zài qī dài huì yǒu qí jī chū xiàn (x2)
ไห ไจ้ ชี ไต้ ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี ชู เซี่ยน (ซ้ำ2ครั้ง)Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...