วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

Never Give Up - JPM (Lyrics)

เพลง Never Give Up
ศิลปิน JPM (Jay (小傑) Xiao Jie, Prince (王子) Wang Zi, Modi (毛弟) Mao Di
อัลบั้ม Yue Qiu Man Bu (月球漫步) Moon Walk
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


毛弟 : เหมา ตี้ ร้อง

我的眼神没有固定视线  用我最习惯迷人的侧脸
wǒ de yǎn shén méi yǒu gù dìng shì xiàn  yòng wǒ zuì guàn rén de liǎn
หว่อ เตอะ เหยี่ยน เสิน เหมย โหย่ว กู้ ติ้ง ซื่อ เซี่ยน  ย่ง หว่อ จุ้ย สี ก้วน หมี เหริน เตอ เช่อ เหลี่ยน

展现出我自信的那一面  就在你按下快门的瞬间Wish
zhǎn xiàn chū wǒ xìn de yī miàn  jiù zài nǐ àn xià kuài mén de shùn jiān Wish
จ่าน เซี่ยน ชู หว่อ จื้อ ซิ่น เตอะ น่า อี๋ เมี่ยน  จิ้ว ไจ้ หนี่ อั้น เซี่ย ไคว่ เหมิน เตอะ ซุ่น เจียน วิช

王子:หวัง จึ ร้อง
全部的人都听来这边 
quán de rén dōu tīng lái zhè biān
เฉวียน ปู้ เตอะ เหริน โตว ทิง ไหล เจ้อ เปียน  

我要带你们进入这片全新的世界
wǒ yào dài nǐ men jìn zhè piàn quán xīn de shì jiè
หว่อ เหย้า ไต้ หนี่ เมิน จิ้น ยู่ เจ้อ เพี่ยน เฉวียน ซิน เตอะ ซื่อ เจี้ย

小杰:เสี่ยว เจี๋ย ร้อง
就做你想做的  就玩你想玩的 
jiù zuò nǐ xiǎng zuò de  jiù wán nǐ xiǎng wán de
จิ้ว จั้ว หนี เสี่ยง จั้ว เตอะ  จิ้ว หวาน หนี เสี่ยง หวาน เตอะ

完全尽情放松  都没有期限  
wán quán jìn qíng fàng sōng  dōu méi yǒu xiàn
หวาน เฉวียน จิ้น ฉิง ฟ่าง ซง  โตว เหมย โหย่ว ชี เซี่ยน

毛弟 : เหมา ตี้ ร้อง
别管什么Trust Me 跟着感觉去走
bié guǎn shén me  Trust Me gēn zhe gǎn jué zǒu
เปี๋ย ก่วน เสิน เมอะ  ทรัส มี  เกิน เจอะ ก่าน เจว๋ ชวี่ โจ่ว

* : ร้องรวม
Baby take my hand come with me 让我带着你去旅行
Baby take my hand come with me ràng wǒ dài zhe nǐ qù lǚ xíng
เบบี้ เทค ไม แฮ็น คัม วิธ มี ร่าง หว่อ ไต้ เจอะ หนี่ชวี่ ลวิ่ สิง

Baby take my hand come with me 不管未来多少困境
Baby take my hand come with me  bù guǎn wèi lái duō shǎo kùn jìng
เบบี้ เทค ไม แฮ็น คัม วิธ มี ปู้ ก่วน เว่ย ไหล ตัว เส่า คุ่น จิ้ง

(Keep going on Keep going on Keep going on we never give up baby) X2 (ซ้ำ2ครั้ง)

小杰:เสี่ยว เจี๋ย ร้อง
你的出现让我的心在盘旋 
nǐ de chū xiàn ràng wǒ de xīn zài pán xuán
หนี่ เตอะ ชู เซี่ยน ร่าง หว่อ เตอะ ซิน ไจ้ ผาน  เสวียน

空气当中都弥漫着你香味 
kōng qì dāng zhōng dōu mí màn zhe nǐ xiāng wèi
คง ชี่ ตัง จง โตว หมี ม่าน เจอะ หนี่ เซียง เว่ย

毛弟 : เหมา ตี้ ร้อง
靠在我胸前  听我说说甜言 
o zài wǒ xiōng qián  tīng wǒ shuō shuō tián yán
เค่า ไจ้ หว่อ โซวง เฉียน  ทิง หว่อ ซัว ซัว เถียน เหยียน

忘记从前别再让你的真心Break Break yeah 
wàng jì cóng qián bié zài ràng nǐ de zhēn xīn Break Break yeah 
ว่าง จี้ ฉง เฉียน เปี๋ย ไจ้ ร่าง หนี่ เตอะ เจิน ซิน  เบรค เบรค เย้

王子:หวัง จึ ร้อง
风雨后彩虹会出现  这条漫漫长路 
fēng yǔ hòu cǎi hóng huì chū xiàn  zhè tiáo màn màn cháng
เฟิง หวิ่ โฮ่ว ไฉ่ หง ฮุ่ย ชู เซี่ยน  เจ้อ เถียว ม่าน ม่าน ฉาง ลู่

一点一滴过程都希望有你陪Baby 
yì diǎn guò chéng dōu wàng yǒu nǐ péi Baby
อี้ เตี่ยน อี้ ตี กั้ว เฉิง โตว ซี ว่าง โหยว หนี่ เผย เบบี้

小杰:เสี่ยว เจี๋ย ร้อง
让我有动力去达到最高点 
ràng wǒ yǒu dòng lì qù dào zuì gāo diǎn
ร่าง หว่อ โหย่ว ต้ง ลี่ ชวี่ ต๋า เต้า จุ้ย เกา เตี่ยน

有功成名就都能和我们一起看见 
yǒu gōng chéng míng jiù dōu néng hé wǒ men yì qǐ kàn jiàn
โหย่ว กง เฉิง หมิง จิ้ว โตว เหนิ่ง เหอ หว่อ เมิน อี้ ฉี่ คั่น เจี้ยน

毛弟 : เหมา ตี้ ร้อง
不管什么有你 就能放心去走
bù guǎn shén me yǒu nǐ  jiù néng fàng xīn qù zǒu
ปู้ ก่วน เสิน เมอะ โหย่ว หนี่  จิ้ว เหนิ่ง ฟ่าง ซิน ชวี่ โจ่ว

ซ้ำ *

RAP~ 小杰:เสี่ยว เจี๋ย ร้อง
我们用尽全力达成所有的 不可能
wǒ men yòng jìn quán chéng suǒ yǒu de   néng
หว่อ เมิน ย่ง จิ้น เฉวียน ลี่ ต๋า เฉิง สัว โหย่ว เตอะ  ปู้ เข่อ เหนิ่ง

不管遇到任何挫折只要有 你掌声
bù guǎn yù dào rèn hé cuò zhé zhǐ yào yǒu  nǐ zhǎng shēng
ปู้ ก่วน อวิ้ เต้า เริ่น เหอ ชั่ว เจ๋อ จื่อ เหย้า โหย่ว  หนี่ จ่าง เซิง

我们用尽全力达成所有的 不可能
wǒ men yòng jìn quán chéng suǒ yǒu de  néng
หว่อ เมิน ย่ง จิ้น เฉวียน ลี่ ต๋า เฉิง สัว โหย่ว เตอะ  ปู้ เข่อ เหนิ่ง

希望当个跨越下一时代的 领航者
wàng dāng kuà yuè xià shí dài de  lǐng háng zhě
ซี ว่าง ตัง เก้อ คว่า เยว่ เซี่ย อี สือ ไต้ เตอะ  หลิ่ง หาง เจ่อ

王子:หวัง จึ ร้อง
不管别人怎么说  有天我会让你懂 
guǎn bié rén zěn me shuō  yǒu tiān wǒ huì ràng nǐ dǒng
ปู้ ก่วน เปี๋ย เหริน เจิ่น เมอะ ซัว  โหย่ว เทียน หว่อ ฮุ่ย ร่าง หนี ต่ง

希望你能陪在我的左右
wàng nǐ néng péi zài wǒ de zuǒ yòu 
ซี ว่าง หนี่ เหนิ่ง เผย ไจ้ หว่อ เตอะ จั่ว โย่ว

: ร้องรวม
(Keep going on Keep going on Keep going on we never give up baby) X2 (ซ้ำ2ครั้ง)

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...