วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

Bu Neng Gao Su Wo (不能告訴我) Can't tell me - Nylon Chen (Lyrics)

เพลง Bù Néng Gào Su Wǒ (不能告訴我) Can't tell me
ศิลปิน Chen Nai Rong (陈乃) Nylon Chen
อัลบั้ม Sunny Girl OST
สังกัด Rock Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง*你告诉我你要离开
nǐ gào su wǒ nǐ yào lí kāi
หนี่ เก้า ซู่ หว่อ หนี่ เหย้า หลี ไค

去寻你梦寐以求的梦想 的梦想
qù xún nǐ mèng mèi yǐ lái de mèng xiǎng  de mèng xiǎng
ชวี่  สวิน หนี่ เมิ่ง เม่ย อี่ ไหล เตอะ เมิ่ง เสี่ยง  เตอะ เมิ่ง เสี่ยง

你说离开是为了我  我并不想要这样的结果
nǐ shuō lí kāi shì wèi le wǒ  wǒ bìng bù xiǎng yào zhè yàng de jié guǒ
หนี่ ซัว หลี ไค ซื่อ เว่ย เลอะ หว่อ หว่อ ปิ้ง ปู้ เสี่ยง เหย้า เจ้อ ย่าง เตอะ เจี๋ย กั่ว

我接受生命里的二分之一 怎么舍得割舍
wǒ jiē shòu shēng mìng lǐ de èr fēn zhī yī zěn me shě de gē shě
หว่อ เจีย โซ่ว เซิง มิ่ง หลี่ เตอะ เอ้อ เฟิน จือ อี เจิ่น เมอะ เส่อ เตอะ เกอ เส่อ

这样坚持怎么相信 却不得不放手
zhè yàng jiān chí zěn me xiāng xìn  què bù dé bù fàng shǒu
เจ้อ ย่าง เจียน ฉือ เจิ่น เมอะ เซียง ซิ่น  เช่ว ปู้ เต๋อ ปู้ ฟ่าง โส่ว

** 你能说离开是为我好 你能假装微笑的走开
nǐ néng shuō lí kāi shì wèi wǒ hǎo  nǐ néng jiǎ zhuāng wēi xiào de zǒu kāi
หนี่ เหนิ่ง ซัว หลี ไค ซื่อ เว่ย หว่อ เห่า  หนี่ เหนิ่ง เจี่ย จวง เวย เสี้ยว เตอะ โจ่ว ไค

你能哭泣让一切都过去  你能告诉我你是对的
nǐ néng kū qì ràng yī qiè dōu guò qù  nǐ néng gào su wǒ nǐ shì duì de
หนี่ เหนิ่ง คู ชี่ ร่าง อี๋ เชี้ย โตว กั้ว ชวี่  หนี่ เหนิ่ง เก้า ซู่ หว่อ หนี่ ซื่อ ตุ้ย เตอะ

你能迎接下一段的幸福
nǐ néng yíng jiē xià yī duàn de xìng fú
หนี่ เหนิ่ง หยิง เจีย เซี่ย อี๋ ต้วน เตอะ ซิ่ง ฝู

但你不能告诉我 你已不爱我
dàn nǐ bù néng gào su wǒ  nǐ yǐ bù ài wǒ
ตั้น หนี่ ปู้ เหนิ่ง เก้า สุ หว่อ  หนี อี่ ปู๋ อ้าย หว่อ

ซ้ำ *, **

你不能告诉我
nǐ bù néng gào su wǒ
หนี่ ปู้ เหนิ่ง เก้า ซู่ หว่อ


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...