วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

Ai De ATM (愛的ATM) Love ATM - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Ài De ATM (愛的ATM) Love ATM
ศิลปิน Wang Xin Ling (王心凌) Cyndi Wang
อัลบั้ม Nian Nian x2 (黏黏x2) Sticky
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง


快输入 L O V E
kuài shū rù  L O V E
ไคว่ ซู รู่  แอล โอ วี อี

快输入 L O V E Romeo
kuài shū rù  L O V E  Romeo
ไคว่ ซู รู่  แอล โอ วี อี  โรมีโอ

快输入 L O V E
kuài shū rù  L O V E
ไคว่ ซู รู่  แอล โอ วี อี

快输入 L O V E Romeo
kuài shū rù  L O V E  Romeo
ไคว่ ซู รู่  แอล โอ วี อี  โรมีโอ

孤单的距离 存到我心里
gū dān de jù lí  cún dào wǒ xīn lǐ
กู ตัน เตอะ จวิ้ หลี  ฉุน เต้า หว่อ ซิน หลี่

变成等待的甜蜜利息
biàn chéng děng dài de tián mì lì xiū
เปี้ยน เฉิง เติ่ง ไต้ เตอะ เถียน มี่ ลี่ ซิว

我转出担心 你转入关心
wǒ zhuǎn chū dān xīn  nǐ zhuǎn rù guān xīn
หว่อ จ่วน ชู ตัน ซิน  หนี จ่วน รู่ กวน ซิน

So sweet
远距离的你
So sweet yuǎn jù lí de nǐ
โซ สวีท หย่วน จวิ้ หลี เตอะ หนี่

想念会累积 累积成唯一
xiǎng niàn huì lěi jī  lěi jī chéng wéi yī
เสี่ยง เนี่ยน ฮุ่ย เหล่ย จี  เหล่ย จี เฉิง เหวย อี

幸福唯一的通关密语
xìng fú wéi yī de tōng guān mì yǔ
ซิ่ง ฝู เหวย อี เตอะ ทง กวน มี่ หวิ่

我们 要定存开心
wǒ men  yào dìng cún kāi xīn
หว่อ เมิน  เหย้า ติ้ง ฉุน ไค ซิน

热情全年不休息
rè qing quán nián bù xiū xi
เย่อ ฉิง เฉวียน เหนียน ปู้ ซิว ซิ

等下一次见面 给你满满爱恋
děng xià yī cì jiàn miàn  gěi nǐ mǎn mǎn ài liàn
เติ้ง เซี่ย อี๋ ชื่อ เจี้ยน เมี่ยน  เก๋ย หนี่ หมาน หม่าน อ้าย เลี่ยน

快输入 L O V E Romeo
kuài shū rù  L O V E  Romeo
ไคว่ ซู รู่  แอล โอ วี อี  โรมีโอ

所有的 L O N E Let It Go
suǒ yǒu de L O N E Let It Go
สัว โหย่ว เตอะ แอล โอ เอ็น อี เล็ท อิท โก

爱的ATM 转换所有的寂寞
ài de ATM zhuǎn huàn suǒ yǒu de jì mò
อ้าย เตอะ เอทีเอ็ม จ่วน ฮ่วน สัว โหย่ว เตอะ จี้ มั่ว

要给你 L O V E Romeo
yào gěi nǐ L O V E Romeo
เหย้า เก๋ย หนี่ แอล โอ วี อี โรมีโอ

想念的明细 在部落格里
xiǎng niàn de míng xì  zài bù luò gé lǐ
เสี่ยง เนี่ยน เตอะ หมิง ซี่  ไจ้ ปู้ ลั่ว เก๋อ หลี่

比电子账单还要仔细
bǐ diàn zǐ zhàng dān hái yào zǐ
ปี่ เตี้ยน จื่อ จ้าง ตัน ไห เหย้า จื่อ ซี่

合照的相片 很久没更新
hé zhào de xiàng piàn  hěn jiǔ méi gēng xīn
เหอ เจ้า เตอะ เซี่ยง เพี่ยน  เหิน จิ่ว เหมย เกิง ซิน

美丽 都留给你
měi lì  dōu liú gěi nǐ
เหม่ย ลี่  โตว หลิว เก๋ย หนี่

ซ้ำ *

快输入 L O V E Romeo
kuài shū rù  L O V E  Romeo
ไคว่ ซู รู่  แอล โอ วี อี  โรมีโอ

Bonus
你的期待 Bonus我的等待
Bonus nǐ de qī dài Bonus wǒ de děng dài
โบนัส หนี่ เตอะ ชี ไต้  โบนัส หว่อ เตอะ เติ่ง ไต้

心跳的节拍 因为你加快
xīn tiào de jié pāi  yīn wèi nǐ jiā kuài
ซิน เที่ยว เตอะ เจี๋ย ไพ  ยิน เว่ย หนี่ เจีย ไคว่

归零前对我说爱 (L O V E)
guī líng qián duì wǒ shuō ài (L O V E)
กุย หลิง เฉียน ตุ้ย หว่อ ซัว อ้าย (แอล โอ วี อี)

快输入 L O V E Romeo
ku
ài shū rù  L O V E  Romeo
ไคว่ ซู รู่  แอล โอ วี อี  โรมีโอ

所有的 L O N E Let It Go
suǒ yǒu de L O N E Let It Go
สัว โหย่ว เตอะ แอล โอ เอ็น อี เล็ท อิท โก

爱的ATM 转换所有的寂寞
ài de ATM zhuǎn huàn suǒ yǒu de jì mò
อ้าย เตอะ เอทีเอ็ม จ่วน ฮ่วน สัว โหย่ว เตอะ จี้ มั่ว

要给你 L O V E Romeo
yào gěi nǐ L O V E Romeo
เหย้า เก๋ย หนี่ แอล โอ วี อี โรมีโอ

喔喔喔~爱全年无休 (x2)
ò ò ò~ ài quán nián wú xiū (x2)
โอ้ โอ้ โอ้~  อ้าย เฉวียน เหนียน อู๋ ซิว (ซ้ำ2ครั้ง)

爱的ATM 转换所有的寂寞
ài de ATM zhuǎn huàn suǒ yǒu de jì mò
อ้าย เตอะ เอทีเอ็ม จ่วน ฮ่วน สัว โหย่ว เตอะ จี้ มั่ว

要给你 L O V E Romeo
yào gěi nǐ L O V E Romeo
เหย้า เก๋ย หนี่ แอล โอ วี อี โรมีโอ

L O V E
แอล โอ วี อี

L O V E Romeo
แอล โอ วี อี โรมีโอ

快输入 L O V E Romeo
kuài shū rù  แอล โอ วี อี โรมีโอ
ไคว่ ซู รู่  แอล โอ วี อี  โรมีโอ


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...