วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Zi Xing Lang Man (自行浪漫) My Own Romance - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Zì Xíng Làng Màn (自行浪漫) My Own Romance
ศิลปิน Wang Xin Ling (王心凌) Cyndi Wang
อัลบั้ม Nian Nian x2 (黏黏x2) Sticky
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลงเนื้อเพลง

茉莉花开 停止发呆 骑上单车离开
mò lì huā kāi  tíng zhǐ fā dāi  qí shàng dān chē lí kāi
มั่ว ลี่ ฮวา ไค  ถิง จื่อ ฟา ไต  ฉี ซ่าง ตัน เชอ หลี ไค

就让烦恼也节能减碳 我奔向天蓝
jiù ràng fán nǎo yě jié néng jiǎn tàn  wǒ bēn xiàng tiān lán
จิ้ว ร่าง ฝาน เหน่า เย่ เจี๋ย เหนิ่ง เจี่ยน ท่าน  หว่อ เปิน เซี่ยง เทียน หลาน

路过河堤的棒球比赛 路过阳台外晒的白衬衫
lù guò hé dī de bàng qiú bǐ sài  lù guò yáng tái wài shài de bái chèn shān
ลู่ กั้ว เหอ ตี เตอะ ป้าง ฉิว ปี่ ไส้  ลู่ กั้ว หยาง ไถ ไว่ ไซ่ เตอะ ไป๋ เชิ่น ซาน

推开墨镜我的心 渐渐热起来
tuī kāi mò jìng wǒ de xīn  jiàn jiàn rè qǐ lái
ทุย ไค มั่ว จิ้ง หว่อ เตอะ ซิน  เจี้ยน เจี้ยน เย่อ ฉี่ ไหล

爱~ 爱上自行的浪漫
ài~ ài shàng zì xíng de làng màn
อ้ายอ้าย ซ่าง จื้อ สิง เตอะ ล่าง ม่าน

转个弯 爱~ 御风而行悠游自在
zhuǎn gè wān  ài~ yù fēng ér xíng yōu yóu zì zài
จ่วน เก้อ วัน  อ้าย~ อวิ้ เฟิง เอ๋อ สิง โยว โหยว จื้อ ไจ้

回忆轻轻掠过了裙摆 留不下来
huí yì qīng qīng luè guò le qún bǎi  liú bù xià lái
หุย อี้ ชิง ชิง เลว่ กั้ว เลอะ ฉวิน ป่าย  หลิว ปู๋ เซี่ย ไหล

踩着踏板 不必太快 没什么要追赶 Wo Oh Wo
cǎi zhe tà bǎn  bù bì tài kuài  méi shén me yào zhuī gǎn Wo Oh Wo
ไฉ่ เจอะ ท่า ป่าน  ปู๋ ปี้ ไท่ ไคว่  เหมย เสิน เมอะ เหย้า จุย ก่าน โว้ โอ้ โว้

我的脚上有一双翅膀 不需要谁载
wǒ de jiǎo shàng yǒu yī shuāng chì bǎng  bù xū yào shuí zài
หว่อ เตอะ เจี่ยว ซ่าง โหย่ว อี้ ซวง ชื่อ ป่าง  ปู้ ซวี เหย้า สุย ไจ้

流泪还不如流一点汗 世界会变更宽 oh ya ~
liú lèi hái bù rú liú yī diǎn hàn  shì jiè huì biàn gèng kuān oh ya
หลิว เล้ย ไห ปู้ หรู หลิว อี้ เตี่ยน ฮั่น  ซื่อ เจี้ย ฮุ่ย เปี้ยน เกิ้ง ควน โอ้ เย้

彩色的风车在把手上 无拘无束的旋转
cǎi sè de fēng chē zài bǎ shǒu shàng  wú jū wú shù de xuán zhuǎn
ไฉ่ เซ่อ เตอะ เฟิง เชอ ไจ้ ป๋า โส่ว ซ่าง  อู๋ จวี อู๋ ซู่ เตอะ เสวียน จ่วน

爱~ 爱上自行的浪漫
ài~ ài shàng zì xíng de làng màn
อ้าย~  อ้าย ซ่าง จื้อ สิง เตอะ ล่าง ม่าน

转个弯 爱~ 换一条新路走走看
zhuǎn gè wān  ài~ huàn yī tiáo xīn lù zǒu zǒu kàn
จ่วน เก้อ วัน  อ้าย~ ฮ่วน อี้ เถียว ซิน ลู่ โจ๋ว โจ่ว คั่น

微风终于把云都吹散 我笑出来
wēi fēng zhōng yú bǎ yún dōu chuī sàn  wǒ xiào chū lái
เวย เฟิง จง อวิ๋ ป่า หวิน โตว ชุย ซ่าน  หว่อ เสี้ยว ชู ไหล

趁着花开 沿着梦的红砖 自行寻找答案
chèn zhe huā kāi  yán zhe mèng de hóng zhuān  zì xíng xún zhǎo dá àn
เชิ่น เจอะ ฮวา ไค  เหยียน เจอะ เมิ่ง เตอะ หง จวน จื้อ สิง สวิน เจ่า ต๋า อั้น

再走远一些 晒黑一些 就能再勇敢 一遍
zài zǒu yuǎn yī xiē  shài hēi yī xiē  jiù néng zài yǒng gǎn  yī biàn
ไจ้ โจ๋ว หย่วน อี้ เซีย  ไซ่ เฮย อี้ เซีย  จิ้ว เหนิ่ง ไจ้ หยง ก่าน  อี๋ เปี้ยน

Ya~ 生活我要自己彩绘 我的每一天
Ya  shēng huó wǒ yào zì jǐ cǎi huì  wǒ de měi yī tiān
เย้  เซิง หัว หว่อ เหย้า จื้อ จี่ ไฉ่ ฮุ่ย  หว่อ เตอะ เหม่ย อี้ เทียน

* 爱~ 我爱上自行的浪漫 (x2)
ài~ wǒ ài shàng zì xíng de làng màn (x2)
อ้ายอ้าย ซ่าง จื้อ สิง เตอะ ล่าง ม่าน (ซ้ำ2ครั้ง)

爱~ woo~ 心热起来 我笑出来 (x2)
ài~  woo~  xīn rè qǐ lái  wǒ xiào chū lái (x2)
อ้ายวูซิน เย่อ ฉี่ ไหล  หว่อ เสี้ยว ชู ไหล (ซ้ำ2ครั้ง)

爱~ 爱~~
ài~  ài~~
อ้ายอ้าย~~

ซ้ำ *, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...